Care este voia lui Isus pentru tine?

Vezi zilnic la știri oameni care fac lucruri cu însemnătate. Dar cum este cu tine? Care este menirea vieții tale?

Care este voia lui Isus pentru tine?

Îi vezi zilnic la știri. Politicieni, oameni cu premii de pace, oameni de știință și oameni care înfăptuiesc acțiuni caritabile, oameni cu o misiune clară în viață, oameni care fac lucruri semnificative pentru omenire sau cel puțin pentru o parte din ea. Este ca și cum ei ar fi fost născuți pentru fapte mari. Dar cum este cu tine? Care este menirea vieții tale?

Dacă L-ai primit pe Isus, atunci poți întreba mai concret: ce vrea Isus ca să fac eu cu viața mea? Ce vrea El cu anii pe care eu îi voi trăi aici pe pământ? Răspunsul este că tu împreună cu Isus ca domn în viața ta, ai o chemare și un viitor care nu se poate măsura cu premiile Nobel sau orice alt lucru de acest gen!

Isus vrea să te salveze pentru Împărăția Cerurilor și să te aibă ca frate!

Isus și-a dorit așa de mult să aibă frați, încât a fost voitor să riște pierderea slavei veșnice pe care o avea la Dumnezeu doar pentru a obține aceasta. Nimeni nu a riscat ceva mai mult decât Isus pentru a obține ceva. Pentru că a iubit oamenii, El a venit în lume și a creat o cale înapoi spre Dumnezeu. Având în vedere acest risc, este normal că voia lui Isus pentru tine este să mergi pe această cale așa ca dorința lui să se împlinească.

A-L urma pe Isus

Că Isus a «creat Calea» poate suna destul de ciudat  dar expresia are o explicație fantastică: Isus a fost primul care a trăit pe pământ fără să păcătuiască vreodată – în ciuda faptului că El a fost ispitit «în toate la fel ca noi…» (Evr. 4:15) și «a trebuit să devină asemeni fraților lui în toate lucrurile…» (Evr. 2:17). Astfel a dovedit El că este posibil și pentru noi să facem același lucru – să-L urmăm biruind păcatul.

O cale are un punct de start și o țintă. Tu care te-ai decis să-L urmezi pe Isus stai la începutul acestei căi. La sfârșitul căii așteaptă o slavă și bogăție veșnică. Dacă îți ridici privirea de la punctul de start și te uiți de-a lungul căii, vezi urmele tututor sfinților care au mers înaintea ta. Cele mai vechi urme sunt ale lui Isus. Aksel J. Smith a spus odată că «pe fiecare dintre urmele pe care Isus le-a lăsat în urmă scrie: Este posibil – este posibil!» Isus a biruit asupra tuturor tendințelor pe care le avea din partea naturii proprii, fără să le fi cedat vreodată. Acum și tu poți face la fel în viața ta zilnică. Situație cu situație – pas cu pas. Atunci tu devii un urmaș al lui Isus – un ucenic.

Unul dintre marile cerințe ale unui ucenic

Ca urmaș al lui Isus, împreună cu cerințe mari există și răspundere mare. Isus le-a dat ucenicilor Lui o misiune: «Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.» (Mat. 28:19) În ultima parte a poruncii este o precizare importantă a misiunii: Tu îi vei învăța să păzească tot ce a poruncit Isus! Cum pot eu să fac asta fără ca eu însumi să trăiesc așa? El nu a vrut ca ucenicii mai întâi să înceapă o școală biblică și să țină ore cu învățătură profundă – nu, ci trebuiau să țină poruncile ei înșiși și prin aceasta să fie buni ambasadori ai lui Isus. Aceasta a intenționat Petru când a scris: «Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.» (1 Pet. 2:9)

Gândește-te că tu poți acum să-ți lași urma ta pe calea care duce înapoi la Dumnezeu. Poate sunt unii în apropierea ta care vor găsi fericire veșnică la Isus tocmai pentru faptul că tu ai fost un ambasador bun al lui Isus? Îți poți dori tu o misiune mai mare în viața ta?