Cât de importantă este rugăciunea?

Cât de importantă este rugăciunea?

Calea rugăciunii este Calea Vieții.

3 minute ·

Rugăciunea este absolut vitală, dacă vrei să faci progres pe calea vieții. Noi trebuie să înțelegem că trebuie să ne rugăm fără încetare, așa cum Pavel îndeamnă în 1 Tesaloniceni 5:17.

Calea rugăciunii este calea vieții: „. . . cine cere, va primi.” Luca 11:5-13 și Luca 18:1-8. Cel care se roagă pentru viață veșnică, primește viață veșnică; dacă se roagă pentru viață mai lungă, va primi viață mai lungă; dacă se roagă să fie păzit pe calea vieții, va fi păzit pe ea. Cel care se roagă pentru putere ca să trăiască o viață mai bună – să facă progres pe cale – el va primi acea putere. Dacă ne rugăm pentru biruință asupra la tot ce ne împiedică – tot ce stă în cale și sabotează viața lui Dumnezeu din interiorul nostru, atunci vom primi biruință. „Voi nu aveți pentru că nu cereți.” Iacov 4:2. „Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” Ioan 16:24.

Dacă dorești viață, și aceasta din belșug; dacă vrei să faci progres constant, să fii încontinuu curățit, purificat și să fii transformat în imaginea lui Hristos, atunci roagă-te din nou și din nou: roagă-te fără încetare! (1 Tes. 5:17, Efes. 6:18, Col. 4:2-3).

Predă-te rugăciunii

Calea rugăciunii este cu adevărat calea vieții. Hai să ne predăm rugăciunii! Isus S-a rugat mult chiar dacă era singurul Fiu al lui Dumnezeu încă din veșnicie. El a adus rugăciuni cu strigăte mari și lacrimi. (Evr. 5:7). „A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo.” Marcu 1:35.

Pentru noi nu e diferit acum – și noi avem nevoie de locuri solitare, unde se potrivește să strigi dintr-o inimă arzândă, cu mâinile ridicate (așa cum ne spune scripturile, de multe ori), așa ca Isus! Au loc minuni cu rezultate care se întind mai mult decât realizăm noi! Doar cel care a încercat știe asta..

Adunările de rugăciune au același efect asupra unei persoane, ca efectul ploii alternate cu soare, pentru o plantă. (Fapte 2:42, 46; Fapte 3:1; Iuda 20-21).

Să te rogi singur în camera ta și să participi la adunări de rugăciune cu alte suflete în nevoie – ambele sunt de primă clasă! Cu siguranță vor fi rezultate. Dar formele uscate și ceremoniile religioase sunt mai rele decât nimic!

Acest articol a fost luat dintr-un capitol de-al cărții „Calea Vieții” publicată pe norvegiană în Skjulte Skatter de Skjulte Skatters Forlag în 1935. Titlul original al articolului este „Calea rugăciunii.””
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.