Ce este Biserica fără cruce?

Ce este Biserica fără cruce?

Acest lucru fundamental, înțelegerea de bază a Evangheliei creștine este ceea ce creează o creștere și se leagă de trupul lui Hristos.

6 minute ·

Nimic din această lume a cauzat mai multe infracțiuni sau a fost o binecuvântare mai mare decât crucea. Hristos a purtat crucea Lui cu răbdare, și a făcut El triumfător peste principate și puteri. Ea ia dat o educație princiar.

Evreii au hrănit multă vreme o ură profundă pentru Neamuri. Dar, prin cruce, Isus – în trupul Său – a abolit această dușmănie și în El Însuși a făcut un singur om nou din cei doi, făcând astfel pace. El a împăcat cei doi într-un singur trup la Dumnezeu, prin cruce, prin aceasta slaying vrăjmășia. (Efeseni 2: 14-18)

Dacă astfel de opuse ca evrei și neamuri au devenit una în care un singur corp, cu cât mai mult ar trebui să două neamuri să poată să se topească împreună în același trup, care este biserica? Dar numai crucea poate realiza acest lucru – nimic altceva!

Crucea obliterates păcatul în trupul nostru

Dumnezeu iubește crucea; De aceea, El a lăsat pe singurul Lui Fiu suporta toată viața. Crucea vă poate oferi o educație mai bună decât cele mai bune școli de pe pământ, pentru că formarea acestor școli da vă ajută numai în această viață; dar formarea crucii ne aduce beneficii în această viață și în viața viitoare. Diavolul poate accepta totul, dar crucea. Este cel mai rau lucru pe care il poate oferi copiilor săi. Ele sunt toate pentru a face bine, atâta timp cât acestea se pot evita crucea. Ultima acarianul văduvei a fost unit cu cruce, astfel, ea a dat mai mult decât toți cei care au dat din abundenta lor.

Duhul lui Dumnezeu ne atrage spre cruce. Hristos a fost primul care urmează să fie trase la cruce, iar acum suntem atrași în aceeași direcție. Hristos Sa oferit prin puterea unui Duh veșnic, iar noi ne putem comite în mod constant în moarte prin puterea Duhului lui Hristos – Duhul Sfânt. Acesta este modul în care suntem conformați Hristos în moartea Lui.

Crucea se unește cu înțelepciunea lui Dumnezeu

Când Pavel a predicat mai întâi către Galateni, el a făcut acest lucru în slăbiciunea cărnii lui, și l-au primit ca pe un înger al lui Dumnezeu. Ei ar fi scos ochii cu bucurie smuls lor pentru el. (Galateni 4: 13-15) Dar când crucea a făcut lucrarea în apostol și sa întors către Galateni, el a vorbit în așa fel încât să nu mai puteau să-l poarte, și el a fost silit să spună: "Ai Prin urmare, am devenit dușmanul tău, pentru că vă spun adevărul? "Galateni 4:16.

Vom învăța, de asemenea, aceeași lecție. Atunci când suntem convertiți mai întâi, vom obține mai mulți prieteni; dar dacă ne luăm crucea ne dă Dumnezeu să le suporte, acei prieteni devin dușmanii noștri. Dacă luăm crucea creștinismului, chiar și lumea se poate bucura de divertisment sale sociale și religioase, care oferă carne cu beneficii abundente și plăceri.

Pavel a experimentat ceva cu totul diferit. Crucea l-au dus la locul unde a simțit că el a fost afișat în smereniei, ca un om condamnat la moarte, pentru că el a fost un spectacol pentru lume, îngeri și oameni. (1 Corinteni 4: 9) El a fost un prost de dragul lui Hristos, ci corintenii erau înțelepți, ca urmașii lor sunt astăzi. Nimeni nu știe la fel de mult ca un prost. El stie multe despre tot, și este foarte rapid pentru a spune ceea ce el știe. El este dispus să meargă oriunde există posibilitatea ca el să toarne nebunia lui, pe care el, desigur, crede ca este înțelepciunea. El crede ca el să fie foarte înțelept în Hristos și, prin urmare, se simte că el este puternic și puternic.

Paul, pe de altă parte, a fost slabă. Crucea l-au arătat că toate cele cunoștințele sale, chiar și ceea ce el a primit la picioarele lui Gamaliel, a fost la fel de bălegar și pierdere în comparație cu cunoașterea lui Dumnezeu, el a primit în și prin Duhul Sfânt. Corintenii au avut loc în onoarea, dar apostolii erau fără onoare. Crucea ia departe onoarea noastră. Prin urmare, în cazul în care nu au fost încă numărate costul, conta acum. Sunteți pregătit să-și piardă toată onoarea ta de cruce? Sunteți pregătit să fie uniți cu Domnul și Învățătorul vostru în necinste? Sunteți pregătit pentru a curăța toate doctrinele vechi, toate vechile idei preconcepute și tot aluatul cel vechi? Dacă este așa, Dumnezeu te va face într-un nou aluat. (1 Corinteni 5: 7)

Prin moarte, cruce produce viață

Uita doar la Creștinismul care disprețuiește crucea. Vei descoperi că nu are nici o vitalitate. Ea nu poate produce viata. Ce ajutor sunt darurile vorbirii în limbi, profeția, interpretarea limbilor – oricare ar fi darul Duhului, putem menționa – în cazul în care crucea este lăsat pe dinafară? Uită-te la mai multe grupuri independente din întreaga țară, și veți vedea că mulți dintre ei sunt pe moarte, deoarece liderii lor nu au predicat crucea. Fiecare tip de desfrâul merge mai departe în secret. Și de ce? Oamenii urăsc crucea, iar rezultatul este disipare.

Este timpul să se trezească și într-adevăr să ia în serios acest lucru, pentru că a venit timpul pentru judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu, care este, cu noi! (1 Petru 4:17) Se va începe din interiorul Locul Sfânt. În cazul în care cineva crede că el este "în interior", atunci el trebuie să fie împăcat de a fi judecat ca unul care este pe "dinăuntru." (1 Corinteni 5:12) Domnul face o lucrare în zilele noastre, dar El începe pe în interior spre exterior și de lucru, astfel încât acesta va fi o lucrare de Sine și nu al omului.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.