Ce face botezul cu Duhul Sfânt?

Ce face botezul cu Duhul Sfânt?

Botezul cu Duhul Sfânt va conduce, în final, la creștere spre roadele Duhului.

5 minute ·

Botezul cu Duhul Sfânt poate ridica multe întrebări. De unde știi dacă o persoană a experimentat botezul Duhului sau nu? Este o experiență specială sau toți care se pocăiesc o experimentează? Se poate să fi fost botezat de Duhul Sfânt fără să fi vorbit în limbi? Toți cei care vorbesc în limbi au fost botezați cu Duhul Sfânt?

De ce trebuie să căutăm botezul cu Duhul Sfânt?

De ce crezi că sunt atât de multe întrebări pe această temă? Oamenii nu se gândesec la roadele Duhului ci doar la darurile și experiența primită. Oamenii vorbesc despre experiența lor cu botezul Duhului și foarte des exagerează evenimentul și vor să-i facă pe alții să experimenteze în același fel botezul Duhului Sfânt. Acest lucru este o piedică mare pentru mulți care caută botezul Duhului Sfânt.

Isus clarifică foarte bine apostolilor de ce trebuie ca ei să primească Duhul Sfânt și care vor fi semnele. Cuvintele Lui sunt simple și liniștitoare: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” Fapte 1:8.

(Care este scopul puterii Duhului Sfânt?)

Apostolii nu aveau nicio idee despre cum urma să fie botezul Duhului, dar când l-au experimentat, nu mai aveau nicio îndoială cu privire la experiența lor. Faptul că nu se întâmplă mereu la fel este evident din ceea ce Petru spune: „Şi, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei ca şi peste noi la început.” Fapte 11:15. Cei din casa lui Corneliu nu aveau habar despre cum trebuia să experimenteze botezul Duhului. Și totuși, la început a fost foarte greu pentru iudei să creadă că neamurile erau părtași la acest har, încât Petru și ceilalți au avut nevoie de acest semn pentru a fi siguri că este adevărat.

Este scris despre cei care cer pentru a risipi în plăcerile proprii. (Iacov 4:3) Este foarte obișnuit, chiar și în zilele noastre, ca atunci când omul caută botezul Duhului Sfânt, să fie doar de dragul experienței și cu scopul de a primi darurile Duhului. Acest lucru se regăsește foarte des la cei pentru care experiența în sine are mare valoare, ca apoi să vorbească foarte pasional despre experiența lor personală.

Totuși, sunt multe duhuri. Duhul Sfânt este numit „Duhul adevărului.” (Ioan 16:13) El ne va conduce la tot adevărul. Totuși, între cei care se laudă cu botezul lor cu Duhul Sfânt, vedem o mare diviziune și ceartă. Mă întreb dacă nu cumva este din cauză că ei sunt umpluți cu alte duhuri?

De ce avem nevoie de botezul Duhului Sfânt?

În plus, Pavel îi îndeamnă pe cei care au primit Duhul să umble în Duhul, și dacă fac acest lucru, nu vor împlini poftele firii. Cu alte cuvinte, este posibil să primești Duhul fără să umbli în el. Astfel de oameni sunt întotdeauna mai preocupați cu darurile primite decât cu a poseda roadele Duhului. Nu poți avea roadele Duhului fără să fi primit Duhul. Mai mult, dacă ești nerăbdător să primești botezul Duhului Sfânt pentru a fi umplut cu putere de sus doar cu scopul de a obține roadele Duhului și a fi un martor al lui Isus, atunci nu este niciun risc de a fi umplut cu alte duhuri. (Galateni 5:22).

Citim că faptele firii sunt evidente. Printre ele sunt curvia, cearta, invidia, mânia, etc. Cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Lucrul important nu este dacă ai vorbit sau nu în limbi, ci dacă ți-ai răstignit firea cu poftele și dorințele ei. Dacă ai făcut asta, atunci aparții lui Hristos. (Galateni 5:16-26)

Mesajul Scripturilor este clar. Nu depinde în niciun fel de botezul cu Duhul Sfânt, ci „Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.” Romani 8:13. Folosind acest verset ar trebui să fie ușor pentru fiecare să știe dacă a experimentat puterea din cer sau nu. Este important pentru o persoană să caute botezul Duhului Sfânt pentru a putea primi puterea din cer, cu scopul de a răstigni firea cu poftele și dorințele ei, ca astfel să aparțină lui Hristos Isus. La fel de important este să continui să fii condus de Duhul adevărului către tot adevărul. Iar când ești mânat de dragoste, poți căuta darurile spirituale dacă simți că ai nevoie de ele. (1 Corinteni 12:7, 31) Noi citim despre dragostea care trebuie să ne motiveze în capitolul 13.

Nu toți cei care s-au pocăit la Dumnezeu experimentează pocăința la fel; la fel cum nu toți care experimentează botezul cu Duhul Sfânt trăiesc momentul la fel. De asemenea, pocăința și botezul cu Duhul Sfânt pot avea loc simultan la unele persoane. Dumnezeu nu a pus rame fixe pentru aceste lucruri, dar nu trebuie să ne odihnim până când nu am fost umpluți cu putere de sus; atunci crucea Domnului nostru Isus Hristos va fi slava noastră. (Galateni 5:24; 6:14) Atunci suntem „eliberați de păcat,” și devenim slujitori ai lui Dumnezeu. (Romani 6:22)

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.