Ce înseamnă să fii dușman al crucii lui Hristos?

Ce înseamnă să fii dușman al crucii lui Hristos?

Oamenii nu sunt dușmani ai crucii pe care Isus a fost crucificat pentru noi; în niciun caz nu sunt dușmani ai crucii fizice de la Golgota.

3 minute ·

„Căci v-am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, plângând: sunt mulţi care se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos.” Filipeni 3:18.

De regulă oamenii nu sunt dușmani ai crucii de la Golgota, pe care Isus a fost crucificat. Adevărul este că eu devin un dușman al crucii lui Hristos atunci când nu-mi iau crucea și nu-mi răstignesc firea cu poftele și dorințele ei. Cu alte cuvinte, nu doresc să fiu răstignit cu El. (Galateni 5:24; Galateni 2:20). Isus a spus că trebuie să îmi iau crucea în fiecare zi! (Luca 9:23). Să fiu răstignit cu El înseamnă să-mi refuz voia proprie împreună cu poftele și dorințele mele. Poate cu mare plăcere sunt de acord că Isus a murit pentru mine p ecruce, dar recunosc că și eu trebuie să mor o moarte care are efect asupra poftelor din fire?

Cine sunt dușmanii crucii?

Dacă nu doresc să-mi răstignesc poftele și dorințele, atunci și eu mă număr printre cei care sunt dușmani ai crucii lui Hristos! Dar de ce nu aș vrea să cedez la aceste lucruri? Motivul trebuie să fie pentru că eu încă mai am o dorință pentru lucrurile din această lume. Pavel scrie la astfel de oameni: „Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, şi slava lor este în ruşinea lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ. Filipeni 3:19.

Dacă vreau să trăiesc pentru mine însumi și să-mi satisfac poftele firii mele, atunci, foarte natural, devin un dușman al firii. Pentru că tocmai scopul crucii este să crucifice viața proprie, cu alte cuvinte voia ego-ul și poftele mele.

Iubește crucea

Pe de altă parte, mă pot smeri și apleca, renunțând la voia proprie în fața lui Dumnezeu și să împlinesc voia Lui, în loc să pun accept pe interesele mele. Atunci îmi iau crucea în fiecare zi; atunci nu mai sunt eu care trăiește, ci viața lui Hristos se naște în mine și El se manifestă prin mine! (2 Corinteni 4:11).

Pentru cei care iubesc crucea scrie: „Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.” Coloseni 3:1-3.

Când îmi fixez gândirea la lucrurile de sus, cele pământești își pierd valoarea. Iubesc crucea lui Hristos pentru că ea reprezintă mijlocul prin care obțin acea viață ascunsă a lui Hristos în Dumnezeu. Prin cruce îmi duc la moarte poftele și dorințele firii. Doar prin această moarte poate viața lui Hristos să se nască. Așa sunt făcut asemenea imaginii Fiului! (Romani 8:29). Aceasta este cea mai interesantă viață imaginabilă!

De aceea, haideți să iubim crucea și lucrarea puternică, de regenerare pe care ea o face în noi! Haideți să ne legăm gândurile de locurile cerești și să păstrăm o nădejde cerească, către care aspirăm! Atunci nu ne vom număra niciodată printre dușmanii crucii lui Hristos.

„În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!” Galateni 6:14.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.