Ce înseamnă să „fugi de poftele tinereții?”

Ce înseamnă să „fugi de poftele tinereții?”

Sunt tânăr o singură dată. Cum pot folosi acel timp scurt din viața mea?

5 minute ·

Sunt multe lucruri cu care pot fi preocupat, ca tânăr. Lumea este deschisă și plină de posibilități. Dar, adevărul este că sunt tânăr o singură dată. Deci, cum folosesc oportunitățile care mi-au fost date? Pavel scrie: „Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.” 1 Timotei 4:12.

El scrie, de asemenea în 2 Timotei 2:22: „Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.”

Ce sunt poftele tinereții?

Expresia „poftele tinereții” pot cuprinde multe domenii – pofta pentru bani, pofta pentru cinste și recunoaștere, pofta pentru putere și nu mai puțin atracția și pofta către o altă persoană. Când vine vorba despre ultima menționată, există o mulțime de fantazii necurate, gânduri și idei care bombardează mintea.

Să fii atras către cineva nu este rău, în sine, dar, atracția este deseori deceptivă, și foarte des se ajunge în situația că poftele și plăcerile conduc complet acțiunile tale, și nu dragostea adevărată pentru Tatăl. Rezultatul trăirii după pofte – permiterea gândurilor și ideilor necurate să trăiască și să locuiască în inima și gândirea ta – este păcat. Și ce face păcatul? Mă separă, în duhul meu, de Dumnezeu. Îmi ruinează relația cu ceilalți. Împiedică, corupe și distruge la orice colț. (Galateni 6:18; Romani 6:23).

Zel pentru puritate

Nu-i de mirare că Pavel a folosit cuvinte atât de puternice! Îndemnul lui pentru Timotei este foarte relevant și incredibil de folositor – mă poate învăța să-mi păzesc inima și conștiința pură înaintea ochilor lui Dumnezeu. Pavel îl îndeamnă pe Timotei să fugă de poftele tinereții; să le respingă total. Era un zel imens în inima lui pentru curăție și evlavie.

Am eu același zel în inima mea? Îmi aliniez viața conform Cuvântului lui Dumnezeu? Sau permit puțin loc necurăției? Puțin aici, puțin acolo…

Isus posedă un astfel de zel în inima Lui. Fața Lui s-a făcut ca o cremene împotriva păcatului. (Isaia 50:7) El S-a predat total voii lui Dumnezeu și nu a permis absolut deloc necurăției să se manifeste în viața Lui.

Rezultatul credincioșiei

Cu cât caut voia lui Dumnezeu pentru viața mea, cu atât mai clar și mai serios devine aspectul curăției. Pavel nu-l îndeamnă pe Timotei să fugă departe de fiecare dată când este ispitit sau atras către cineva, ci îl încurajează să înceapă lupta împotriva necurăției – să respingă conștient ceea ce nu are bază în Cuvântul și voia lui Dumnezeu. El îl încurajează pe Timotei să caute să trăiască conform standardele de curăție impuse de Isus, în Matei 5:27:30: Curăție în orice gând, cuvânt privire sau intenție.

Când mă gândesc la speranța și promisiunile oferite de Evanghelie – când mă gândesc la scopul final: că pot fi ca El – atunci nu se pune problema dacă ar trebui sau nu să fug de poftele tinereții. Nici gând să îmi hrănesc propria fire păcătoasă cu puțin flirt aici și cu un mic gând indulgent mai încolo. Devine foarte evident: trebuie să arunci toată necurăția la gunoi și să fug din toate puterile către dreptate, credință, dragoste și pace!

Fața ca o cremene

Trebuie să permit lui Dumnezeu, prin Cuvântul Său, să formeze și să direcționeze viața mea și să lupt pentru curăția despre care citim în scripturi. Este clar că Dumnezeu mă va ajuta cu asta – El se va asigura ca să nu fiu dat de rușine. Tinerii care fug de poftele tinereții și luptă pentru curăție în viețile lor sunt extrem de rari. Ei sunt extrem de prețioși în ochii lui Dumnezeu și El poate să-i folosească pentru a-Și îndeplini voia lui bună și desăvârșită pe pământ. „Deci, dacă cineva se curăţă de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună.” 2 Timotei 2:21.

Dorești să devii o persoană care este tare în curăție și pregătită pentru orice faptă bună? Una care este ca Isus, Maestrul?

Atunci ia provocarea asta! Alege să fii unul dintre acei foarte puțini tineri care au fața ca o cremene împotriva oricărui gând de necurăție. Dumnezeu va răsplăti bogat pe sufletul care vrea din toată inima să facă asta pentru El.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.