Ce locuiește în inima ta?

Ce locuiește în inima ta?

Dacă oamenii ar putea vedea în viața ta de gânduri, ce ar vedea ei?

3 minute ·

Dumnezeu se uită la inimă; ce vede El acolo?

In zilele lui Isus, oamenii nu au văzut o slavă exterioară în viața Lui. Dar dacă ușa inimii Lui s-ar fi deschis, ar fi fost orbiți de slava extraordinar de bogată care se putea găsi acolo. Ei L-ar fi văzut pe Fiul lui Dumnezeu umblând în palatul inimii Sale în putere și slavă.

Ce impresie și-ar face oamenii dacă ar putea să vadă în viața ta de gânduri, în cămăruțele inimii noastre? Dacă ar putea să meargă din cameră în cameră, ce ar vedea?

Pereții inimii tale

S-ar topi inimile dușmanilor tăi dacă ei ar putea vedea în camera de rugăciuni a inimii tale pereți adânc gravați cu nume și să își găsească și numele lor adânc inscripționate cu dragoste și grijă? Sau văd ei doar numele celor din familia ta și ale altora puțini scrise pe pereți? S-ar uita ei într-o cameră întunecată și rece unde abia mai pot vedea rămășițele unor nume care au fost șterse? Sau ar rămâne ei uimiți când intră într-o cameră a păcii unde simt o pace cerească binecuvântată?

Cum ar fi dacă ei s-ar uita în camerele dreptății și dragostei? Ar găsi ei pereții acoperiți cu tot felul de idoli groaznici la fel cum aveau și bătrânii lui Israel în inimi? (Ezechel 8:10 și Ezechel 14:3) Sau ar găsi ei pereții acoperiți cu legile dragostei și ale dreptății, scrise cu însuși mâna lui Isus și ar vedea ei pe Tatăl și pe Fiul stând alături de tine și vorbind cu tine? (Evrei 10:16; Ioan 14:23; Apocalipsa 3:20)

Păzește-ți inima mai mult decât orice

Din păcate, sunt multe inimi întunecate și periculoase. Toate tipurile de lucruri urâte, târâtoare ies de acolo dacă lași ușa numai puțin întredeschisă. Vipere otrăvitoare scot limba și își aruncă otrava mortală în jur. Ar fi bine dacă aceste inimi ar purta semne de avertizare mari și clare, pentru că împrejurimile lor sunt extrem de periculoase datorită numeroaselor capcane murdare.

Dar, este clar că inimile noastre nu trebuie să fie asa. În loc, noi suntem îndemnați „Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.” Proverbe 4:23

Un loc al păcii

Da, Dumnezeu poate face lucruri mari cu un om. El ne poate salva, crea și transforma. El ne poate curăța inimile și ne poate împodobi locuințele inimilor cu lucrurile cele mai prețioase. Noi cărăm casa aceasta cu noi oriunde mergem; este o locuință a păcii în mijlocul unei lumi neliniștite și plină de griji. Este o locuință în care nicio putere de pe pământ nu poate intra sau distruge împotriva voinței noastre.

Acest articol este o versiune modificată a articolului „Locuința inimii” inițial publicat în 1947 în revista BCC „Skjulte Skatter” („Comori Ascunse”)

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag 

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.