Ce spune Biblia despre preacurvie?

Ce spune Biblia despre preacurvie?

Ce este considerat „preacurvie” de Cuvântul lui Dumnezeu și care sunt consecințele acestui păcat?

4 minute ·

Preacurvia ia loc atunci când o persoană căsătorită intră în relații sexuale cu altă persoană față de cea cu care este căsătorită.

Biblia condamnă clar această faptă: „Să nu preacurvești!” (Exodul 20:14) Căci ea încalcă legământul făcut odată cu căsătoria – de a fi credincios partenerului de căsnicie.

„Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.” (Evrei 13:4). Este scris despre Dumnezeu că „Orice lucru El îl face frumos la vremea lui.” (Eclesiastul 3:11) și timpul în care El a menit intimitatea sexuală este între un bărbat și o femeie, în cadrul relației de căsătorie. Să ai această relație înainte de căsătorie (curvie) sau cu alt partener, după căsătorie (preacurvie) este în neascultare directă față de voia lui Dumnezeu. Chiar dacă și partenerul tău de căsnicie ar fi de acord cu o astfel de faptă, aceasta nu o face acceptabilă în ochii lui Dumnezeu.

Fugi de curvie

Pavel avertizează clar împotriva acestui comportament: „Fugiţi de curvie! Orice alt păcat pe care-l face omul este un păcat săvârşit afară din trup, dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său.” (1 Corinteni 6:18) Faptul că ni s-a dat de la Dumnezeu un trup este un privilegiu mare și îl putem folosi ca să-L cinstim pe Cel care ni l-a dat: „Sau nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:19-20)

Potențialul de a folosi trupurile noastre spre slava lui Dumnezeu este subliniat în Tesaloniceni 4:3-5: „Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu.” Sfințirea este procesul care are loc în acei care își jertfesc trupul în ascultare de voia lui Dumnezeu și ca rezultat noi vom participa la sfințirea lui (Viața și natura Lui Dumnezeu).

În Noul Testament, Isus extinde curvia la o intenție ascunsă a inimii: „Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu preacurveşti.’ Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească a şi preacurvit cu ea în inima lui.” (Matei 5:27-28) El scoate în evidență și atitudinea extremă pe care ar trebui s-o avem ca să evităm un asemenea păcat:„Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.” (Matei 5:29-30)

Ispitit ca noi, dar fără păcat

Când noi suntem ispitiți la gânduri necurate, noi ne putem aminti că Isus a deschis o cale afară din păcat pentru noi toți: „Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” (Evrei 2:18)

Nu există fericire adevărată și de durată pentru un creștin în afara voii lui Dumnezeu. Plăcerea momentană a preacurviei va trece imediat, dar regretul pe care îl seceri este de foarte lungă durată. Ferice de cei care aleg ca Isus, să sufere și să facă voia lui Dumnezeu, prin a nu ceda în ispită. Atunci noi devenim o binecuvântare și un exemplu acolo unde suntem și obținem bucurii care cresc încontinuu în viața aceasta de pe pământ și apoi în toată veșnicia.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.