Ce spune Biblia despre Satan?

Ce spune Biblia despre Satan?

Ce spune Biblia despre Satan?

7 minute ·

Satan este o creatură oribilă. El este respingător la vedere, are coarne, coadă, o furcă, etc. Aceasta este imaginea cu care toți suntem obișnuiți. Dacă ne uităm în ce spune Biblia despre el, vedem că suntem foarte departe de adevăr.

De fapt asta este o interpretare greșită și periculoasă a lui Satan. În Ezechiel 28:12-19 avem imaginea lui Satan. „Ajunseseşi la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe… Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse; Eu te-am întemeiat… Ai fost desăvârșit în căile tale, din ziua când ai fost făcut.”

Asta nu sună deloc ca imaginea tipică a lui Satan pe care mulți oameni o au. El era de fapt un heruvim ocrotitor, unul dintre cele mai înalte rancuri de îngeri. El era pus în ceruri, fiind la cel mai înalt nivel și într-o poziție ridicată. Creat de Dumnezeu ca „pecetea desăvârșirii.”

Căderea lui Satan

Dar Satan și-a întors ochii de la Creatorul lui și a început să admire creația – pe el însuși. „Ți-ai stricat înţelepciunea de dragul strălucirii tale.” (Ezechiel 28:17) El a devenit mândru și s-a înălțat singur; s-a născut o dorință de a stăpâni în el. El a dorit să se pună în locul lui Dumnezeu. A împrăștiat minciuni până a atras o treime din îngeri de partea sa.

„Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.” (Isaia 14:12-15)

Problema a început cu acest „eu voi”. Satan s-a întors de la a mai asculta vocea lui Dumnezeu și a început să-și caute voia lui proprie. Când pui o altă voie peste voia lui Dumnezeu este același lucru cu a spune că a Lui nu este desăvârșită. Când Satan a spus „eu voi”, a început păcatul. Dumnezeu se numește pe nume spunând „EU SUNT” (Exodul 3:14). El nu își dă numele întreg nimănui. Cel care vrea să fie ceva însuși este de aceea în conflict cu Dumnezeu și este aruncat.

„Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.” (Apocalipsa 12:7-9)

Satan ca stăpânitorul acestei lumi

Deci Satan a fost aruncat din cer, iar acum bunătatea, înțelepciunea și dragostea absolute ale lui Dumnezeu nu mai trebuie puse sub semnul întrebării. Trebuie să fie dovedit că voia lui Dumnezeu este singura cale bună și desăvârșită. Deci Satan a primit stăpânire peste această lume și scopul lui a fost ca să se declare dumnezeu pe pământ. Lumea nu este sub control direct al lui Dumnezeu, ci sub Satan, care, practic, a primit mână liberă de a face ce dorește. Isus îl numește pe Satan „stăpânitorul acestei lumi” (Ioan 12:31) Apostolul Pavel îl numește „dumnezeul acestui timp” (2 Corinteni 4:4) Acesta este planul lui Dumnezeu de a aduce dovadă totală a înșelăciunii păcatului. Trebuie să fie dovedit dincolo de orice umbră de îndoială că calea lui Satan duce doar la moarte și distrugere.

El se folosește de mândria lor moștenită pentru a-i ocupa cu ei înșiși și măreția lor.

Majoritatea lumii nu este conștientă că ei de fapt „zac în cel rău” (1 Ioan 5:19) El se folosește de mândria lor moștenită pentru a-i ocupa cu ei înșiși și măreția lor, când de fapt aceasta a afectat toată umanitatea în toate aspectele ei. Scopul lui pentru omenire este ca să se asigure că abilitățile lor să îi împiedice să aibă nevoie de Dumnezeu. El nu este interesat să facă lumea rea, ci numai să îi aducă pe toți să zacă sub el. El încă își șoptește minciunile în toate urechile, semănând mândrie și îndoială, lucru care l-a făcut și în cer.

Împotrivitorii lui Satan

Totuși, Dumnezeu încă își întinde mâna Lui și îl încurcă pe Satan să-și îndeplinească planul complet. El L-a trimis pe Isus ca să deschidă o nouă cale pentru omenire, pe care ei s-o urmeze. Pe pământ sunt acei care și-au predat voia proprie ca să urmeze pe Mântuitorul lor, iar ei cred în voia desăvârșită a lui Dumnezeu împreună, aceste suflete credincioase formează Biserica lui Dumnezeu. Acest grup este spinul din coasta lui Satan. El lucrează ca să introducă îndoială, mândrie, despărțire, sau orice ar fi ca să întoarcă inimile oamenilor de la Dumnezeu.

„Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5:8) El caută furios, el vrea să aibă control total asupra acestui pământ și va ataca oriunde poate ca să își ducă planul la înfăptuire. Dar pentru cei care au o inimă pentru Dumnezeu, este posibil să i se împotrivească.

„Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.” (Efeseni 6:10-17)

Aceștia sunt acei care dovedesc prin credincioșia lor că direcția și calea lui Dumnezeu sunt desăvârșite.

Pentru că această putere este disponibilă, sunt acei care merg prin această lume și se împotrivesc înșelăciunii lui Satan, biruie păcatul și luminează ca o lumină în întuneric și în această lume rea. Aceștia sunt acei care dovedesc prin credincioșia lor că direcția și calea lui Dumnezeu sunt desăvârșite în timp ce restul omenii dovedește că direcția și calea lui Satan, acest mândru „eu vreau”, conduce doar la distrugere. Când această lume va fi trecut, va fi doar voia lui Dumnezeu care va rămâne veșnic. Satan, marele înșelător, va fi aruncat în lacul de foc pentru totdeauna. (Apocalipsa 20:10)

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.