Ce valoare are un om?

Ce valoare are un om?

De aceea, trezește-te la seriozitate și fii conștient de starea ta înaltă!

4 minute ·

Oamenii sunt ca iarba și slava lor este ca floarea ierbii. Dar totuși, oamenii sunt așa de prețioși încât Dumnezeu îi va pune peste creațiile mâinilor Lui. Ei sunt așa de prețioși încât îngerii sunt trimiși să lucreze din pricina lor, celor care vor moșteni fericirea.

Dumnezeu nu este preocupat cu îngerii. El nu are niciun plan de mantuire cu ei. Atunci când ei au păcătuit, El nu S-a gândit cum să facă ca să îi mântuiască.  Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată. 2 Petru 2: 4.

Dumnezeu a trimis pe singurul Lui Fiu spre mântuire

Dar nu la fel cu oamenii. El nu renunță la ei. El nu vrea moartea niciunui păcătos, ci are un plan de mântuire cu ei. Ei sunt așa de prețioși, că Și-a trimis propriul, singurul Fiu născut în neamul omului. Precum copiii, Isus S-a făcut părtaș cărnii și sângelui, iar la înfățișare a fost găsit ca un om. (Evrei 2: 14 și Filipeni 2: 8.)

Isus ne-a deschis o cale nouă și vie în Locul Preasfânt și El este înainte-mergătorul nostru. El a învățat ascultare prin faptul că a suferit. El este începutul și sfârșitul credinței, și El este Căpetenia mântuirii noastre. El sfințește, iar noi vom fi sfințiți. Noi toți suntem din Unul și Lui nu Îi este rușine să ne numească frați. Atât de prețioși suntem noi atunci când Isus are grijă de noi, că va fi o cinste pentru El să Își întâmpine Tatăl înconjurat de noi ca frați, Evrei 2: 10-12.

Omul era prea prețios pentru a se proceda astfel când acesta păcătuia, așa cum a făcut cu îngerii. Nu, dacă moartea venea printr-un om, atunci El avea imediat un plan de mântuire. El Și-a lăsat Fiul să se nască în acest neam, astfel ca El a devenit Fiul omului, a devenit al doilea Adam. Primul Adam a mers pe calea neascultării spre moartea întregului neam al oamenilor. Dar al doilea Adam a mers pe calea ascultării spre viață pentru neamul oamenilor. Așa a venit învierea din morți printr-un om. 1 Corinteni 15: 20-21. El este primul născut dintre cei morți. Apocalipsa 1:5. Acum este la alegerea noastră pe cine vrem să urmăm.

Chemați la a fi asemănați cu Hristos

Noi suntem așa de prețioși încât chiar dacă am căzut așa de adânc în păcat, mântuirea în Hristos ne poate face regi și preoți cu El. Da, sfinții vor judeca lumea și până și pe îngeri. 1 Corinteni 6: 2-3, 9-11

Noi suntem chemați să fim asemănați cu Hristos, pentru ca El să fie primul născut dintre mulți frați.

Cât de josnic și prost ar fi ca noi să fim sclavi sub poftele noastre și să suferim de îngrijorare pentru lucruri lumești și trecătoare când mântuirea în Hristos este așa de mare și când Dumnezeu are asemenea planuri cu noi? Cât de josnic este atunci să mergi jignit și descurajat și cu răutate și să trăiești în desfrânare și nedreptate?

Noi suntem chemați să fim asemănați cu Hristos, pentru ca El să fie primul născut dintre mulți frați. El ne-a numărat toți perii din cap, și noi știm că toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Cât de josnic este atunci să cârtești, să fii nemulțumit și să te plângi? Romani 8: 28-29.

De aceea, trezește-te la seriozitate și fii conștient de starea ta înaltă

Fragment din articolul „Ce este un om?”, prima dată publicată în revista bisericii „Comori Ascunse” iulie 1957
© Drepturi de autor Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norvegia | brunstad.org

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.