Chiar poate Dumnezeu să-mi ierte trecutul?

Chiar poate Dumnezeu să-mi ierte trecutul?

Biblia ne spune că putem primi iertare pentru păcate. Dar chiar este posibil? Chiar poate Dumnezeu să-mi ierte trecutul meu?

6 minute ·

Biblia ne spune că putem primi iertare pentru păcate. Dar chiar este posibil? Chiar poate Dumnezeu să-mi ierte trecutul meu?

Ești necăjit de toate lucrurile pe care le-ai făcut – toate rănile și durerea pe care le-ai provocat celorlalți prin cuvintele tale negândite și acțiunile tale necalculate? Fără să mai menționăm păcatele ascunse despre care numai tu știi. Simți de parcă greutatea întregii lumi este pe umerii tăi.

Acum închide-ți ochii și imaginează-ți pentru un moment că Dumnezeu te-a iertat – pentru fiecare lucru pe care l-ai făcut. Nu ar însemna asta o eliberare enormă din mintea ta? Un start proaspăt! Nu ar face asta viața să fie, deodată, mult mai atractivă? Sună prea bine ca să fie adevărat, dar se poate pune problema așa? Poate că stai jos și te gândești: Chiar poate Dumnezeu să-mi ierte trecutul?

Ca oameni, nu ne este greu să devenim amari. Deja purtăm pică pe anumite persoane, suntem ușor jigniți și tragem o satisfacție subconștientă când ne gândim la lucrurile pe care le-au spus anumiți oameni cu privire la noi.

Cu acest cazier nu este surprinzător că este aproape imposibil să percepem capacitatea extraordinară a lui Dumnezeu de a ierta. Pentru tine, să-i ierți pe ceilalți pare la ani lumină distanță, nici nu se poate pune problema! Asta ar fi ca și cum te-ai preface că lucrurile nici nu s-au întâmplat, să-i eliberezi și să-i lași teferi pe ceilalți!

„Cum să-i iert pe ceilalți? Dar ei nu merită…” Cum? Oprește-te aici pentru o clipă și reflectează din nou la trecutul tău. Chiar ești tu în poziția să decizi ce merită ceilalți? Oricare dintre noi?

Atât Vechiul dar și Noul Testament exprimă, negru pe alb, ce merităm noi, păcătoșii. Apostolul Pavel o exprimă astfel: „Dacă trăiţi după îndemnurile ei (firii pământești), veți muri” Romani 8:13. Dumnezeu este drept și Cuvântul Lui rămâne în picioare veșnic. Lucrurile nu arată bine—clar că noi toți merităm pedeapsa morții.

Da, acesta este sfârșitul care ne-ar fi așteptat pe noi toți; noi am fi murit în propriile noastre păcate, dacă nu era dragostea nemărginită a lui Dumnezeu Însuși: „Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi.” 1 Timotei 2:5-6

Isus Hristos S-a dat ca preț de răscumpărare pentru omenire! El a venit voluntar jos pe pământ și a plătit ceea ce Dumnezeu a cerut, prețul total. Isus a murit ca un om inocent, tocmai pentru tine! El a murit pentru noi toți, plătind pentru păcatele noastre cu propriul lui sânge, astfel deschizând o cale înapoi spre Dumnezeu. Pavel descrie măreția acestui sacrificiu în Romani 5:7-8. „Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”

Dar scrie și în Matei 6:14-15: „Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.” Aceasta clarifică lucrurile – să-i ierți pe ceilalți nu este un favor sau o dorință a lui Dumnezeu pentru ce îți dă în schimb, ci este o condiție, iar fără această condiție, noi nu vom primi iertare.

A doua condiție este dată în Faptele Apostolilor 3:19: „Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele.” Această pocăință este o întoarcere. O întoarcere de la vechea cale spre una nouă. Nu este doar un sentiment de rușine pentru că ai păcătuit, ci o dorință din toată inima de a nu mai păcătui niciodată!

Acestea sunt puncte vitale, iar trebuie să îți pui două întrebări cheie: Cât de rapid sunt să-i iert pe ceilalți? M-am căit cu adevărat de păcatele mele?

Aceasta ar trebui să ne provoace pe fiecare dintre noi la o recunoștință adâncă, de durată și o dragoste ferventă pentru Isus Hristos, care a plătit cu sacrificiul Său pentru noi. El a luat carne și sânge și astfel a putut fi ca cei pe care a venit să-i salveze și astfel să-i poată ajuta. El vrea ca oamenii să trăiască așa ca El; El vrea ca ei să biruie păcatul și să-L slăvească pe Dumnezeu în trupurile lor, așa cum El a făcut. Acesta este motivul pentru care El vrea să ne ierte păcatele: după ce suntem iertați, noi putem începe o viață nouă și putem arăta dragoste și recunoștință urmându-L. Putem fi dintre aceia de care El nu se rușinează să-i numească frați. Evrei 2:9:18.

În timp ce reflectezi la asta, amintește-ți de dragostea lui Isus când a murit pentru tine—cel drept pentru nedrepți—și nu uita niciodată că ai fost curățit de vechile tale păcate. Căci unde am fi fost noi dacă am fi primit ce meritam cu adevărat?

Nu ne face după păcatele noastre,
nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.
Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ,
atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;
cât este de departe răsăritul de apus,
atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.

Psalmul 103:10-12

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.