Mergi la conținut

Pot fi eliberat de păcat?

Pot fi eliberat total de păcat? Poate fi greu de crezut, însă Biblia ne spune clar în Noul Testament că este total posibil să fii liber de păcat

Pot fi eliberat total de păcat? Poate fi greu de crezut, însă Biblia ne spune clar în Noul Testament că este total posibil să fii liber de păcat – nu doar în exterior, faptele exterioare păcătoase, ci rădăcina păcatului, păcatul pe care l-am moștenit și care locuiește în natura umană.

Natura noastră omenească

Din natură, noi oamenii avem o înclinație de a face voia proprie, sau cu alte cuvinte, să păcătuim. Prin puterea proprie, eu nu sunt capabil să birui asupra acestor tendințe, asupra păcatului care locuiește în firea mea, sau natura mea umană. Putem vedea aceasta în exemple din Vechiul Testament. Marele Preot trebuia să intre în Locul Preasfânt în fiecare an cu sânge de capre și vite ca jertfă de ispășire pentru păcatele lui și ale poporului. Chiar și cei mai devotați dintre ei, cei care din exterior erau fără vină, după lege, nu puteau controla păcatul care locuia în ei.

Jertfa lui Isus

În Vechiul Testament, oamenii puteau primi iertare pentru păcatele înfăptuite dacă jertfeau un animal; dar sângele animalelor nu putea sta împotriva naturii omenești; de aceea a fost nevoie de o altă jertfă. Această jertfă a fost adusă de Isus. Putem citi în Evrei 10:4-7: „Căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, El zice: “Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup; n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: ‘Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine); vin să fac voia Ta, Dumnezeule!'”

„Am venit să fac voia Ta, Dumnezeule”. Isus a adus jertfa în trupul lui, și anume voia lui proprie, pe care a predat-o, ca să asculte voia lui Dumnezeu. Poftele și plăcerile din firea lui – au fost omorâte, astfel că el nu a făcut niciodată păcat, deși a fost ispitit. În acest mod, El a deschis o cale către Dumnezeu, pentru toţi cei care vor să Îl urmeze. „Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul preasfânt, pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său.” Evrei 10:19-20.

Sângele pe care Isus l-a luat cu el în Locul Preasfânt, acolo unde era Dumnezeu, a fost sângele voii lui proprii, și aceasta a fost făcută o dată pentru totdeauna. Deoarece păcatul din firea lui a fost omorât în interiorul Lui, nu a mai fost nevoie de jertfă anuală de animale.

Dar ce se întâmplă cu natura noastră păcătoasă?

Datorită jertfei Lui, Isus a primit puterea de a ierta păcatele pe care le-am înfăptuit, dacă eu vreau cu adevărat să-L urmez. Aceasta îmi dă posibilitatea unui nou început, dar văd de asemenea că păcatul din natura mea nu a fost îndepărtat prin iertare.

Singura modalitate de a termina cu păcatul este de a-L urma pe Isus pe aceeași cale. El este predecesorul nostru care a deschis o cale prin fire ca noi să-L urmăm.
„Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. ‘El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug'”.1 Petru 2:21-22.

Dacă Îi urmăm pașii, atunci aceasta înseamnă că nici noi nu înfăptuim păcat. Acest lucru este posibil prin puterea Duhului Sfânt, prin a mă lepăda de mine însumi, și prin a-mi urî poftele din firea mea. Atunci păcatul pe care-l am, va fi adus în moarte în interiorul meu, așa că nici un păcat nu este înfăptuit. Atunci sunt liber de păcat!

„Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup, a sfârşit-o cu păcatul; pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.”1. Petru 4:1-2

„Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.” Romani 8:13.

Teme esențiale

Află cum Cuvântul lui Dumnezeu ne provoacă și ne face capabili să trăim 100% conform voii Lui, fără să mai cădem în păcat, ci prin a trăi o viață de biruință asupra păcatului.

Descarcă e-book gratis

Eu sunt răstignit cu Hristos

Această broșură este bazată pe ce scrie Pavel în Galateni 2:19-20 «Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” Aici explică Elias Aslaksen ce înseamnă aceasta. El spune că cititorul poate primi aceeași mărturie despre viața sa, precum Pavel.

Urmărește-ne