A cincea promisiune extraordinară: Haine albe și Cartea Vieții

A cincea promisiune extraordinară: Haine albe și Cartea Vieții

A cincea în seria unor răsplăți eterne.

3 minute ·

„Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.” (Apocalipsa 3:5)

Dumnezeu Își iubește creația. Păcatul a corupt totul, dar acum El are un plan ca s-o aducă la starea inițială de perfecțiune și îi va răsplăti pe cei care Îl ajută să-Și ducă planul la îndemplinire.

Păcatul s-a născut din cauza dorinței lui Satan de a se pune deasupra lui Dumnezeu, iar asta a distrus armonia din cer. Acum Dumnezeu dorește ca păcatul să fie complet stârpit din toată creația Sa, ca să nu mai fie deloc nicio posibilitate ca el să mai aibă loc vreodată.

El a creat omul cu scopul clar ca el să stăpânească peste păcat. (Geneza 4:7). Întregul Lui plan a fost ca omul să trăiască o astfel de viață unde urăște păcatul și i se împotrivește, în același timp spunând „Da!” lui Dumnezeu – asta înseamnă a birui. 
Cel care biruie păcatul în viața proprie dovedește că soluția lui Dumnezeu este perfectă și participă la lucrarea de eradicare a păcatului pentru toată veșnicia. Fiecare care face asta va gusta răsplata veșnică adusă de această viață. Aceste promisiuni se aplică tuturor care biruie.

Haine albe

Pentru cei care au biruit păcatul, Mireasa lui Hristos, se potrivește ca să porți haine albe care sunt „fără pată sau zbârcitură, ci doar sfinți și fără vină.” Efeseni 5:27. Pentru că te-ai păzit curat de păcat, hainele albe vor mărturisi curăția ta pentru toată veșnicia.

Ca rezultat al ascultării, credincioșia și răbdarea ta în lupta de a fi biruitor, vei primi dreptul să mergi împreună cu Isus în haine albe.

„şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat." (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.)” (Apocalipsa 19:8)

Cartea Vieții

La început, numele tuturor erau scrise în Cartea Vieții. Fiecare persoană este născută menită pentru viață veșnică. Păcatul este cel care cauzează ștergerea unor nume din Carte. (Exodul 32:32-33). Dacă vrei să rămâi scris în Cartea Vieii, trebuie să birui păcatul. „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.” , a spus Isus. (Ioan 10:27-28) Calea biruinței asupra păcatului a fost formată clar de Înaintașul și Păstorul nostru. Trebuie doar să vrei să-L urmezi pe această cale.

Crezi în El și în ce a înfăptuit El în timpul Său pe pământ ca om? Ești credincios să stai în lupta vieții, așa ca El? Atunci numele tău nu va fi șters din Carte. Atunci Isus va citi numele tău înaintea Tatălui Său și înaintea îngerilor Lui. El va mărturisi că tu ești vrednic să fii cu El veșnic.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.