Cine este creștin?

Cine este creștin?

Cine este creștin? Poate oricine să se numească creștin? Și toți creștinii vor fi cu Isus în eternitate?

5 minute ·

Cine este creștin? Poate oricine să se numească creștin? Și toți creștinii vor fi cu Isus în eternitate?

Este important să înțelegem că un creștin nu este neapărat creștin doar pentru că a fost născut într-o națiune, cultură sau casă creștină. Nimeni în această lume nu este născut fiind creștin. Chiar dacă o persoană poate fi asociată sau poate fi de acord cu principiile creștinești, aceasta nu o face un creștin. Nici un om nu poate prin propria putere de caracter, puterea voinței, cunoștință, talente, simțul dreptății sau simțuri avansate să fie creștin.

Rasa umană, prin natura ei, este în totalitate stricată de păcat. Aceste păcate sunt cunoscute de orice om de pe pământ, creștini sau nu. Căci din inimă vin gândurile rele, crima, adulterul, imoralitatea sexuală, furtul, mărturisirea mincinoasă, calomnia, arte magice, necurăția și multe altele. Toți oamenii sunt legați de aceste păcate într-un grad mai mic sau mai mare. Din cauza acestor păcate omul NU este primit de Dumnezeu; noi suntem dușmani ai lui Dumnezeu din cauza acestora.

Un creștin, atunci, este cineva care a ajuns la înțelegerea seriozității de a fi un dușman al lui Dumnezeu. Căci cum poate un om să-I placă Celui Atotputernic când trăiește în păcat? Cu această înțelegere acest bărbat sau femeie s-a pocăit de la viața lui/ei veche și a devenit creștin. Cu alte cuvinte, un creștin este cineva care a fost pocăit.

„A te pocăi” nu este doar o expresie; înseamnă ceva real. Noi ne pocăim de la ceva la altceva. De exemplu, de la ignoranță la înțelegere sau de la „a pierde vremea” la „a face ceva folositor”, sau de la dragoste de sine la a iubi pe celălalt și a-i face bine. Așadar a fi pocăit înseamnă să te întorci de la rău, ca să faci voia lui Dumnezeu.

E nevoie de un Mântuitor

Inima știe nevoia pentru un Mântuitor, cineva care să îl/o salveze de păcatul înnăscut. Întoarcerea la Dumnezeu, sau cum am spus mai devreme, pocăință, devine un act al credinței. Credință că Dumnezeu va elibera o persoană de sub puterea păcatului ca să trăiască o viață aici pe pământ care să fie plăcută lui Dumnezeu. Persoana care a făcut o asemenea hotărâre a devenit un „creștin”.

Așadar un creștin este salvat de ceva—de ceva rău către ceva bun. Aceasta nu are loc într-un moment. Un creștin poate primi iertare pentru păcate într-un moment, dar acesta este doar un început al unei lucrări constante de mântuire după aceea. După pocăință, el este salvat puțin câte puțin de tot mai mult din tot păcatul care atârnă atât de mult de el. Apoi el crește și se dezvoltă constant în mântuire.

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a trăit o viață aici pe pământ care a fost plăcută lui Dumnezeu. De fapt, în puterea lui Dumnezeu, El a omorât tot păcatul obișnuit omului. Astfel El a devenit Mântuitorul nostru. La fel ca El și noi putem să trăim o viață în biruință a păcatului. La sfârșitul vieții lui, El ne-a dat puterea Duhului Sfânt al Lui, care ne îndreaptă și ne întărește ca să biruim lucrurile de care încă suntem legați, chiar dacă suntem creștini și ne-am pocăit.

Creștini versus a fi religios

Cuvântul „creștin” înseamnă „ca Hristos”, sau „la fel ca Hristos”. De aceea este ceva total diferit de a fi religios. A fi religios înseamnă același lucru cu a fi interesat în religie, sau a avea înclinații religioase. Sunt multe religii diferite și multe feluri de religiozitate, chiar între aceia care citesc Biblia. Totuși, a fi creștin înseamnă să urmezi pașii lui Isus Hristos și să fii ca El când era pe pământ. Și nu doar a fi un ipocrit ci să îndeplinești aceasta cu adevărat.

Isus a spus, „Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.” Aici vedem că noi NU vom intra în Împărăția lui Dumnezeu doar în baza că Isus Hristos, doar El, a murit pentru noi. Credința în El trebuie să ducă acolo că noi facem dreptate în viețile noastre proprii. Mat. 7:21; 2Tim.2:19-22.

Citește mai mult {link=/no/Oppbyggelse/Innsikt/Characteristics-of-a-Christian despre caractereisticile unui creștin}.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.