Cine sunt fiii și fiicile lui Dumnezeu?

Cine sunt fiii și fiicile lui Dumnezeu?

Aceștia sunt bărbați și femei care au intrat într-un pact cu Dumnezeu și întreaga creație așteaptă cu nerăbdarea ziua în care ei se vor descoperi!

7 minute ·

Ai citit vreodată o carte sau ai văzut un film în care un băiat sau o fată află că aparțin unei familii nobile? Sau că au un scop și o misiune specială? Știai că azi există astfel de persoane? Ei sunt copiii lui Dumnezeu - fiii și fiicele Lui.

Întreaga creație suferă din cauza păcatului; familii care așteaptă pacea în țările și casele lor, generații blocate în cicluri de sărăcie, infracțiune și vicii, copii care suferă, oameni chinuiți și împovărați de păcat, fără să aibă vreo putere împotriva obiceiurilor distructive, dar care doresc să ajungă la libertate. Creaturile lui Dumnezeu se chinuie să supraviețuiască. Întreg pământul este sub presiune. Acum creația așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. (Romani 8:19-22).

Cine sunt copiii lui Dumnezeu?

Cine sunt acești fii și fiice ai lui Dumnezeu? Ei sunt bărbați și femei care au intrat într-un legământ cu Dumnezeu și sunt dedicați să-I împlinească voia. Ei au predat la stilul de viață egocentrist, în care trăiau pentru propriile plăceri. Ei au ales să-L urmeze pe Isus într-o viață de jertfă și mântuire. Duhul lui Dumnezeu locuiește în ei și le dă putere să se împotrivească răului și să facă bine. Ei sunt ascultători de vocea lui Dumnezeu și Îi urmează comenzile. Exact ca în tinerețea lui Moise, ei aleg să sufere, decât să se bucure de plăcerile trecătoare ale păcatului. Moise și-a întors spatele la cinste, bogăție și o viață ușoară de belșug. A ales să-I slujească lui Dumnezeu și poporului Lui. (Evrei 11:24-26). Adevărații copii ai lui Dumnezeu fac același lucru și se separă. Ei nu pot privi, urmări și face tot ce este la modă, nu stau în compania oricui, pentru că doresc să-și țină inimile curate de corupția acestei lumi și nu vor să-L nemulțumească pe Dumnezeu - Tatăl lor iubitor. Suferința provenită din respingerea păcatului este doar temporară și duce la pacea și bucuria victoriei. Sacrificiile lor vor avea o răsplată eternă.

Ei trăiesc o viață normală, fără să televizeze faptele lor bune și opiniile lor puternice și fără să aibă mii de fani și urmăritori ci, în situațiile lor zilnice are loc un proces ascuns și valoros. Ei sunt formați ca Isus, Maistrul lor, în imaginea lui Dumnezeu - curată și sfântă. Ei nu ascultă orice le dictează simțurile și impulsurile lor, ci analizează și cântăresc dacă fiecare lucru Îi este pe plac lui Dumnezeu. Ei aleg să se împotrivească tendințelor păcătoase și fac binele. Când simțurile lor fluctuează și sunt ispitiți la îndoială, aleg să țină tare de Cuvântul lui Dumnezeu și de promisiunile Lui, sporindu-și credința și nădejdea. Ei se încred în Dumnezeu cu toată inima și caută mai întâi Împărăția lui Dumnezeu.

Lumina ochilor lui Dumnezeu

Dumnezeu veghează asupra lor, de lumina ochilor Lui. Pentru ei, El este gata să intervină, când ei cer ajutorul, și acoperă orice nevoie duhovnicească sau pământească. Ei devin tot mai liberi de păcatele care îi leagă și îi trage în jos: frica de oameni, invidia, îngrijorarea, nemulțumirea. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele acestor oameni - ca ei să primească tot mai mult din virtuțile lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu sunt devotați chemării lor, activi în toate faptele bune, tari în credință și nu se abat deloc de la legile Lui. Ei au un scop și o direcție în viață; o viziune cerească și o misiune zilnică.

În fiecare zi ei sunt antrenați pentru chemarea lor cerească de a domni împreună cu Dumnezeu. Ei exersează bunătate, smerenie, ascultare, generozitate, curaj, curăție și răbdare. Ei iubesc dreptatea și susțin lucrul corect. Învață să spun nu gândurilor păcătoase, își îmblânzesc limba și-și aduc trupul la supunere.

Fiii și fiicele lui Dumnezeu nu fac mereu lucrurile din prima bine. Duhul lui Dumnezeu îi învață și îi corectează. Ei se judecă pe ei înșiși, atunci când spun, fac sau gândesc ceva ce nu a fost perfect, conform Cuvântului lui Dumnezeu și acceptă pedeapsa Tatălui. Au curaj în fața situațiilor grele, pentru că Dumnezeu este de partea lor. Sunt determinați și nu se dau bătuți chiar dacă sunt ispitiți la asta. Când cad în păcat, se căiesc și se ridică din nou, cu nădejdea și credința că nu vor mai cădea niciodată, și vine și ziua în care nu vor mai cădea deloc. În smerenie ei întreabă, caută și bat la ușa lui Dumnezeu până când El le răspunde cu puterea și ajutorul de care au așa mare nevoie, pentru a fi credincioși în ispite. Ei știu că sunt slabi, după natura umană, așa că se pregătesc în prealabil pentru luptele viitoare. Petrec timp să citească Cuvântul lui Dumnezeu, se roagă și ascultă mesaje încurajatoare; cred în Isus și în harul făcut accesibil de El. Când vin ispitele, mari sau mici, ei biruie acolo unde alții cad, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu amestecat cu credință rămâne tare în ei.

Chemarea cea mai mare și plină de satisfacție

Copiii lui Dumnezeu au intrat în cea mai mare și cea mai plină de satisfacție chemare. „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” 1 Petru 2:9. Ei Îl cinstesc și Îl laudă pe Dumnezeu în inima lor, pentru că El este Cel care îndeplinește această lucrare măreață în ei. Ei sunt exemple vii ale bunătății, puterii și harului lui Dumnezeu. Ei au intrat într-o părtășie cu înaintașii lor și cu cei care au aceeași gândire cu a lor și înlătură neînțelegerile, pretinderile și competiția și sunt uniți cu legături care nu vor fi rupte, prietenii pe care nici moartea nu le va opri.

La momentul hotărât, fiecare fiu și fiecare fiică a lui Dumnezeu va fi primit/ă în casa cerească, unde vor începe să stăpânească cu Dumnezeu în dragoste și dreptate. Ei vor participa la procesul de vindecare a națiunilor, la mângâierea celor care plâng, la îmbărbătarea celor slabi, ștergând lacrimi peste tot unde ajung dându-le o învățătură despre curăție și bunătate. Ei vor folosi ceea ce au învățat aici pe pământ în fiecare zi și vor conduce omenirea într-o eră nouă și glorioasă.

Vrei și tu să fii un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu? Încă mai este timp. Încă te mai poți alătura acestui grup victorios, extraordinar și valoros care face progrese enorme. „De aceea: 'Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.'” 2 Corinteni 6:18.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.