Citate biblice explicate: Templul – Vechiul Testament vs. Noul Testament

VIDEO: Nu știți voi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt?… Cum funcționează asta?

„Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” 1 Corinteni 6:19.

„Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.” 1 Corinteni 3:17.

În Vechiul Testament, templul era o clădire fizică. Acum, în Noul Testament, în loc să avem templul fizic, Duhul Sfânt locuiește în noi, adică în ucenicii lui Isus. Aceasta înseamnă că noi am devenit acel loc sfânt – acum în Noul Testament, trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt, în locul unei clădirii fizice ca în Vechiul Testament. Cum putem noi deveni acest loc sfânt unde poate locui Duhul Sfânt? În acest concept de studiu, aruncăm o privire mai atentă la cum era templul din Vechiul Testament, care poate fi în legătură strânsă cu noi, din Noul Testament.

Transcripție audio:Templul – Vechiul Testament vs. Noul Testament

În vechiul legământ, templul era o clădire fizică. Era un loc sfânt, locuința lui Dumnezeu pe pământ. În templu oamenii se puteau închina lui Dumnezeu și Dumnezeu le putea vorbi. Pentru că Dumnezeu e sfânt și bun și pur, tot ce intra în templu trebuia să fie la fel de curat și pur.

Acum, în Noul Testament, în loc să avem o clădire fizică, Duhul Sfânt locuiește în noi; adică în ucenicii lui Isus. Când noi ne căim și primim iertarea păcatelor și începem să trăim o viață pentru Dumnezeu, urmându-L pe Isus, primim Duhul Sfânt. De atunci înainte devine așa cum scrie în 1 Corinteni 6:19: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” În acest verset ne este explicat faptul că noi suntem acum locuința Duhului Sfânt pe pământ. Aceasta înseamnă că noi am devenit acel loc sfânt, și că din acel moment trupul nostru nu ne mai aparține ca să facem ce dorim cu el ci suntem conduși de Duhul Sfânt pentru a face voia lui Dumnezeu, să nu mai trăim după poftele și dorințele noastre. Atunci Duhul ne ajută, mai întâi prin a ne arăta ceea ce trebuie curățit în firea noastră, iar apoi prin a ne da putere să biruim asupra poftelor din fire.

Duhul Sfânt ar trebui să fie deplin răspunzător în viața noastră. Trebuie să ne supunem 100% îndrumării Lui. El nu este doar un musafir care vine și pleacă în funcție de mofturile și voia noastră. Asta este serios, pentru că Pavel scrie în 1 Corinteni 3:17: „Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.” Templul este mânjit, sau devine murdar, dacă noi păcătuim conștient dând frâu liber poftelor noastre. Atunci noi stingem Duhul. El nu va locui acolo unde nu este supunere – unde este ignorat și unde se trăiește necurat. El nu poate trăi împreună cu necurăția. Nu, când noi avem Duhul Sfânt, atunci noi trebuie să umblăm în Duhul, deci să nu mai facem faptele firii. Atâta timp cât noi facem acest lucru, Duhul va rămâne cu noi și va locui în noi ca mângâietorul, ghidul și ajutorul nostru!


Vizitează canalul de YouTube ActiveChristianity pentru mai multe filme scurte, muzică și predici.

Acest articol este disponibil în

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.