Credința, nădejdea și dragostea – acestea trei rămân!

Credința, nădejdea și dragostea – acestea trei rămân!

Este important să știm cum să rămânem în picioare în lupta zilnică împotriva păcatului.

3 minute ·

„Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.” 1 Corinteni 13:13

Fără acestea trei vom fi pierduți și pierzători în multele încercări ale vieții, dar cu acestea trei este inevitabil să nu rămânem în picioare. Fără credință nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu, iar fără dragoste suntem nimic. Fără credință și dragoste nu avem nicio nădejde. Dar cu credință și dragoste putem să ne bucurăm mereu într-o nădejde vie, care nu ne va face niciodată de rușine.

Isus spune în Luca 21:36: „Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.” Vedem în scriptură că vor fi timpuri grele înainte de a veni Isus. Dragostea se va răci la cei mai mulți și oamenii cad în frica neputinței și groază pentru ce urmează să vină peste pământ. (Luca 21:26). Isus mai spune: „Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului.” Luca 21:34-35.

Poți fi dărâmat de tot ceea ce vezi și auzi în jurul tău dacă nu ai credința care să te țină în picioare provenită dintr-o nădejde vie. Fiul Omului a rămas în picioare când a trecut prin toate lucrurile. Nimeni și nimic nu L-a putut învinge și în același duh al credinței și dragostei putem și noi să rămânem în picioare cu El, aici și în toată eternitatea.

Prin puterea lui Dumnezeu suntem noi ținuți sus, prin credința în mântuirea care urmează să fie descoperită în ultimele timpuri. (1 Petru 1:5). Cu ochii credinței vedem mântuirea și slava mare pentru care suntem ținuți sus. Atunci putem suferi, tolera și purta totul „uitându-ne ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” Evrei 12:2

„De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.” Efeseni 6:13.

Noi avem de luptat împotriva unor puteri rele și trebuie să fim înarmați bine pentru a putea rămâne în picioare, chiar și în ziua cea rea, după ce vom fi biruit totul. Cu credință, nădejde și dragoste vom rămâne în picioare!

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.