Credință vie: devino o creație nouă!

Credință vie: devino o creație nouă!

Mulți oameni nu devin niciodată liberi de trecutul lor, dar cu credință vie în Dumnezeu este posibil să nu mai fii împovărat de lucrurile din trecut.

4 minute ·

„"Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi! Iată, voi face ceva nou şi-i gata să se întâmple: să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin pustiu şi râuri, în locuri secetoase… ca să adăp pe poporul Meu, pe poporul Meu cel ales, poporul pe care Mi l-am alcătuit ca să vestească laudele Mele." Isaia 43:18-19, 21.

De la moarte la viață

Mulți oameni nu pot să se elibereze total de trecutul lor. Diavolul, prințul întunericului, care poartă și numele de „acuzatorul fraților noștri”(Apoc. 12:10), mereu încearcă să ne întoarcă ochii spre lucrurile care cauzează descurajare și chiar disperare. Totuși, dacă I-am cerut iertare lui Isus pentru păcatele noastre și ne-am adus viața în ordine, atât cât privește și pe ceilalți oameni (unde aveam un cuget pătat), atunci ne putem întoarce spatele puterilor întunericului o dată pentru totdeauna. Hristos ne-a răscumpărat cu sângele Său prețis de tot păcatul, indiferent că e mic sau mare.

Diavolul va încerca să „pescuiască” ce Isus a aruncat în Marea Uitării, dar noi ne putem împotrivi lui, tari în credință, iar Satan va fugi de la noi. Prin credință noi am fost scoși pentru totdeauna din întuneric și aduși la lumină, din moarte la viață, de la puterea lui Satan, la Dumnezeu.

Cu credință vie în Dumnezeu este posibil să nu mai fii împovărat de lucrurile trecute. Nu trebuie să fim chinuiți de lucrurile care sunt în urmă dacă avem lucrurile în ordine cu Dumnezeu și cu oamenii, acolo unde este necesar. Hristos vrea să ne conducă în lumina Lui minunată, în slava care urmează odată cu lucrurile pe care El le crează în noi și cu noi.

Un viitor al luminii și al vieții

După ce am fost eliberați de păcat, am devenit slujitorii lui Dumnezeu, iar atunci avem ca rod sfințirea, iar ca sfârșit, viață veșnică. Tot ce este nou și bun poate crește prin acest proces de răscumpărare de sub păcat, iar doar când stăm în acest proces vom experimenta roadele. Unde înainte era o viață de deșert, acum curg râuri de apă vie care curg în pământuri fertile. Aceste experiențe vor cauza bucuria și fericirea să răsară în viața noastră, și acest lucru îi va face fericiți și pe cei din jur. Suntem modelați ca să declarăm laudele Domnului! Fie ca tot interesul și toate gândurile noastre să rămână în acestă creație nouă. Noi avem un viitor glorios în fața noastră, împreună cu Hristos; un viitor luminos plin de viață, odihnă, recunoștință, bucurie și pace.

Pavel scrie în Filipeni 3:13-14:

“… dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” Ținta lui Pavel era prețul biruinței și nimeni nu poate exprima pe deplin însemnătatea acestei recompense. (1 Corinteni 2:9) Pavel îndeamnă pe tineri: „Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.” 2 Timotei 2:22.

Nu lăsa nimic din viața veche să te împiedice. „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” 2 Corinteni 5:17. Virtuțile lui Hristos cuprind tot ce este nou. Oare nu acum este momentul ca ele să răsară mai mult ca niciodată? Când virtuțile sunt scopul nostru, noi vom fi binecuvântați cu bucurie și pace și nădejde nouă pentru viață. Și, chiar dacă toți din jurul nostru se îngrijorează și sunt neliniștiți, tot cerul este de partea noastră.

„Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou." Apocalipsa 3:12-13; 21:2.

Aceasta este o versiune editată al unui articol care a fost prima dată publicat în norvegiană în revista periodică a BCC „Skjulte Skatter” („Comori Ascunse”), sub titlul „Cele noi și cele vechi” în ianuarie 1984.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.