Creștinii și politica – votul creștin

Creștinii și politica – votul creștin

Cu cine trebuie să votez eu, dacă sunt creștin?

5 minute ·

Mulți creștini sunt foarte activi dpdv. politic, că aceasta înseamnă încercarea de a influența legile unei țări pentru a încrimina practicile păcătoase, de a împiedica educația teoriei evoluției în școli – ei fac lucrurile astea în numele lui Dumnezeu. Dar ce este corect și ce este greșit? Și cum ar trebui un creștin să voteze?

Aceste întrebări pot fi foarte confuze – până când ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu și ne uităm la mesajul din Noul Testament.

O împărăție pământească?

„După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: ‘S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.'” Marcu 1:14-15.

Este ușor să uiți că, în timpul lui Isus, așteptările erau ca El să instaureze o împărăție pământească și să aducă sfârșitul nedreptății și nelegiuirii stăpânirii romane. Dar Isus a avut un mesaj foarte diferit. Împărăția Lui „nu era de pe acest pământ.” (Ioan 18:36) El a venit să deschidă o cale pentru mântuirea personală – unde noi putem fi eliberați de vina noastră ca păcătoși și pentru a începe o viață nouă, pe urmele Lui.

Mântuirea cu care a venit Isus are loc în tăcere, în smerenie și ascultare, la un nivel personal, condusă de dragostea pentru El. Noi nu trebuie să ajutăm pe nimeni să găsească această cale prin a-i forța să trăiască conform așa-numitelor „legi creștine.” Isus a lăsat oamenii să aleagă. Cei care Îl iubeau, țineau cuvântul Lui, (Ioan 14:23), iar ei erau cei care erau chemați și cei care Îl căutau, găseau mântuirea. (Luca 11:9-10). Isus a trăit într-un timp unde autoritățile erau corupte și nedrepte – totuși, El nu a avut nici o tentativă de a prelua puterea, pentru că Hristos aparținea de Împărăția Cerurilor.

Mesajul lui Isus

În plus, noi vedem dragostea pe care Isus a avut-o pentru oameni, pentru toți oamenii. El ne-a iubit când încă eram morți în încălcări și păcate. (Romani 5:8). El a fost numit “Prietenul vameșilor și păcătoșilor.” (Luca 7:13) Isus a vindecat și a binecuvântat fără discriminare. Din nou, El nu era interesat de un spectacol mare făcut de un profet zelos și radical care avea ură pentru păcătoși, și din cauza aceasta, iudeii L-au urât. Ei voiau pe cineva care să vină și să-i sprijine pentru a înlătura conducătorii din acel timp și a ridica stăpânirea iudeilor. Dar Isus nu a fost interesat în măreție și campanii de cucerire pe pământ. El voia să mântuiască evreii – nu de Romani, ci de păcatul lor propriu!

Vedem că, în loc să Se mânie pe autoritățile și pe felul de societate de atunci, Isus S-a mâniat pe ipocrizia și necredincioșia dintre oamenii lui Dumnezeu. El i-a învățat să se judece singuri, nu să-i judece pe ceilalți. (Matei 7:1-3). Isus nu a ridicat mulțimile pentru a corecta nedreptatea și răul politic. Întotdeauna la El a fost vorba de un mesaj despre mântuire și căință personală.

Cu cine ar trebui să votez?

Înapoi la subiectul nostru – politica. Este clar că focarul nostru ar trebui să fie pe felul cum ne trăim viețile. Dar votul nostru contează! Cu cine ar trebui să voteze creștinii?

Cu cine votezi, este o decizie personală. Cu siguranță tu vei alege partea pe care o consideri mai bună, competentă pentru a oferi țării tale o guvernare dreaptă și bună.

Dar noi creștinii, avem nevoie, mai mult decât toate, de libertatea de a trăi în pace, de a sluji lui Dumnezeu și libertatea de a împărtăși Cuvântul Lui fără a fi persecutați. Noi nu trebuie să forțăm oamenii să ni se alăture – noi avem nevoie doar de libertate de a străluci prin viața noastră. (Filipeni 2:15).

Noi ne putem și ruga ca Dumnezeu să ne dea această libertate și să călăuzească pe conducătorii noștri la înțelepciune mai mare – indiferent de cine este la putere. De fapt, Pavel l-a îndemnat pe Timotei să facă exact acest lucru: „Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.” 1 Timotei 2:1-2.

Din păcate, propriul nostru ego poate interfera. Noi vrem, ca mulți din timpul lui Isus, să arătăm că știm cel mai bine. Să ne demonstrăm puterea și să facem creștinismul „mare.” Dar Dumnezeu nu vede așa lucrurile. Credincioșia personală în locurile ascunse este „mare.” Smerenia este „mare.” Virtuțile sunt „mari.” Să-ți întorci celălalt obraz este „mare.” Dumnezeu nu caută influență politică, ci El caută ucenici adevărați.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.