Cum devii creștin?

Cum devii creștin?

Ce trebuie de fapt ca să devii creștin? În acest articol Elias Aslaksen scrie clar și deslușit ce este necesar pentru aceasta. Nu este atât de complicat pe cum ai crede dacă tu vrei aceasta cu adevărat!

10 minute ·

Ce trebuie de fapt ca să devii creștin? În acest articol Elias Aslaksen scrie clar și deslușit ce este necesar pentru aceasta. Nu este atât de complicat pe cum ai crede dacă tu vrei aceasta cu adevărat!

Prin a te hotărî pentru aceasta

Dumnezeu S-a hotărât cu mult timp în urmă să îi primească și să-i mântuiască pe toți cei care vin la El. Acum depinde de tine. Imediat cum te-ai hotărât, lucrurile sunt în ordine. După câteva zile, a venit Felix cu nevasta sa, Drusila, care era iudeică; a chemat pe Pavel şi l-a ascultat despre credinţa în Hristos Isus. Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: „De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.” Fapt. 24, 24-25. Cel mai probabil este că el nu a avut niciodată un astfel de «prilej». Ia aceasta ca o avertizare. Un lucru este necesar! Hotărăște-te imediat!

Şi Agripa a zis lui Pavel: „Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!”, „Fie curând, fie târziu”, a răspuns Pavel, „să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toţi cei ce mă ascultă astăzi să fiţi aşa cum sunt eu …” Fapt. 26, 28-29. Aceasta vreau și eu să spun: toți cei care mă aud sau citesc cuvintele mele să devină ca mine – bucuros în inimă!

Depinde doar de tine, drag suflet. Dumnezeu te cheamă, te întreabă. Vrei sau nu vrei? Tu hotărăști singur.

Prin a intra în tine însuți

Şi-a venit în fire şi a zis: … Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu … Luca 15, 17 și 18. Aici reiese un lucru foarte semnificativ. Când trăiești într-un fel obișnuit pământesc, ca un păcătos între păcătoși, atunci tu nu ești conștient sau treaz; tu nu ești tu însuți. Dacă te gândești, realizezi că de fapt tu nu trăiești așa cum ți-ai dori. Nu, tu ești purtat de curent împreună cu ceilalți. Ai ajuns în această situați fără să te gândești sau aproape fără să faci decizii în această privință. Camarazii și prietenii te-au luat de mână și te-au purtat într-un loc sau altul.

Dacă intri în tine însuți, vei spune la fel ca fiul risipitor: De ce să trăiesc așa? Eu nu trebuie să trăiesc într-un asemenea hal! – Nu, de ce să fii nefericit, fără pace, fără speranță, să ai o conștiință rea și să te îndepărtezi de Dumnezeu? El te primește cu plăcere! Ridică-te și vino la El, și atunci se va împlini acest verset:  Dar trebuie să ne înveselim şi să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort, şi a înviat, era pierdut, şi a fost găsit.” Luca 15, 32.

Prin a-ți recunoaște și a-ți mărturisi păcatul

Răsplata păcatului, sau pedeapsa păcatului este moartea (Rom. 6, 23). Păcatul este cel care ne desparte de Dumnezeu. Isus a venit pentru a purta păcatele și pentru a le distruge. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. 1. Ioan 1, 9. Când tu îți mărturisești păcatul, devii curățit. Atunci devii un creștin și începutul este îndeplinit. Tot păcatul, indiferent cât de mare ar fi el, îți este șters într-o clipă!

Prin a te ruga pentru mântuire și ajutor

Cel mai simplu cuvânt din toată Biblia este acesta: „Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” Rom. 10, 13. Când chemi Numele Domnului atunci tu arăți că crezi în El. Isus spune: Rugați-vă și veți primi. Mat. 7, 7. Și Iacov spune: Voi nu aveți pentru că nu cereți. Iacov 4, 2. Este simplu să devii mântuit. Nu este nevoie de nici o ceremonie. Tonalitatea nu are importanță. Tu poți fără nici o problemă să te exprimi greșit sau să spui cuvintele invers. Dumnezeu te înțelege oricum. Tu poți spune: «Primește-mă așa cum eu sunt», sau ce vrei tu.

Tot ceea ce cerem după voia Lui, noi primim. În primă fază voia lui este ca tot păcatul nostru să fie șters, iar apoi să primim putere pentru a birui asupra păcatului. – Devii creștin prin a obține o inimă nouă pe care o primești prin a te ruga pentru aceasta.

Prin a ține tare de ce spune Cuvântul lui Dumnezeu

Citește Biblia! Să nu-ți fie teamă să citești cartea cea mai bună și cea mai plină de conținut din lume! Ceea ce scrie acolo poate să te transforme total. În ea stă scris adevărul. Și nu sunt doar litere ci este duh și viață în acele cuvinte. Ia-L pe Dumnezeu după cuvântul Lui! Ține tare de ceea ce acele cuvinte spun, și atunci devii un creștin în duh și adevăr.

Semințele care, conform pildei din Biblie, au căzut în pământul bun, erau acei care au auzit (sau au citit) Cuvântul, și l-au păzit. Luca 8, 15. A păzi Cuvântul, sau a-l ține este același lucru cu a-l crede. Scriptura este plină de cuvinte care conțin lucruri de care tu ai nevoie, lucruri după care tu tânjești, lucruri care îți vor da bucurie și vor fi spre câștigul tău. Citește doar! Și curând îți va părea rău că nu ai început mai devreme să citești în această carte minunată. Cartea Cărților! Este un izvor care nu seacă!

Să nu înțelegi greșit, cum fac mulți. Tu nu-i faci nici un serviciu lui Dumnezeu dacă citești Biblia. Citirea însăși nu este o închinare. Tu trebuie să citești pentru propriul tău câștig. Important este ca tu să primești ceea ce ai nevoie, și să ții tare de ce citești. Atunci devii un creștin.

Prin a ridica un steag curat

Motivul pentru care multe sute de mii de oameni nu ajung în Împărăția lui Dumnezeu și nu devin creștini este acesta că ei se abțin de la a mărturisi Numele lui Isus Hristos oamenilor. Ei sunt astfel de «Nicodimu-și» care vin la Isus în toiul nopții când nimeni nu-i vede sau îi aude, dar care nu îndrăznesc de față cu alți oameni. (Ioan. 3, 1-2)

Fricoșii și lașii vor rămâne afară, și își vor împărți soarta cu tot felul de nelegiuți și ucigași. Apoc. 21, 8. Pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. Mat. 10, 32 și 33. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Rom. 10, 10.

Așadar nici nu se pune problema mântuirii până nu Îl mărturisești pe Isus Hristos cu gura ta! Dacă tu crezi din inimă și mărturisești cu gura, atunci tu devii un creștin. Exact aici stagnează masele de oameni. Ei Îl au pe Isus în interiorul lor, spun ei. Dar de fapt nu este absolut deloc adevărat; pentru că ei nu-L au în inimă.

Ei se roagă în ascuns, spun ei, și aceasta a recomandat și Isus. Dar dacă cercetezi mai minuțios, se arată că, din păcate, nici aceasta nu este adevărat. Cum putem noi ști asta? Da, este atât de evident! Hai să citim cuvântul lui Isus: Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti în cele descoperite. (trad. norv.) Mat. 6, 6.

Așadar, când nu are loc nici o schimbare în cele descoperite, atunci tu nu te-ai rugat cu adevărat în ascuns! Și de aceea nu merge, drag prieten.

Când mergi în cămeruța ta, încuie ușa, și roagă-te pentru o îndrăzneală mare de a mărturisi Numele lui Isus oamenilor, cum îndeamnă Biblia atât de clar, și atunci Dumnezeu îți va răsplăti în cele descoperite – cum merge atunci? Atunci «Nicodim» devine un creștin în duh și adevăr. Fă așa, drag prieten!

Prin despărțire totală

Tu nu poți lupta de ambele părți ale frontului în același timp; nu poți fi și pentru și împotrivă. Alege azi cui vrei să-i slujești! Tu devii creștin în ziua în care, conștient, te depărtezi de tot ceea ce tu știi că este păcat, și de toți cei care se țin de păcat – și le arăți clar că tu te-ai îndepărtat de ei, că nu mai ești unul dintre ei.

Trebuie să îndeplinești aceasta fără excepție și fără a cruța pe cineva. Nici cea mai fină și sensibilă relație de rudenie nu poate în cel mai mic grad schimba aceasta. Cuvintele lui Dumnezeu în această privință sunt clare și foarte puternice: … Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? … Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? … De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. 2. Cor. 6, 14-17.

Bineînțeles că noi vom continua să fim la „postul nostru” în ce privește cele pământești, în căsnicie și cu locul nostru de muncă șamd. (excepție face cazul în care jobul nostru este direct legat de nelegiure); dar în duhul nostru noi trebuie să fim despărțiți de toate acestea, și nu mai puțin în munca noastră să facem ceea ce este drept și curat în ochii lui Dumnezeu.

Ia-ți rămas bun de la rude și prieteni, sau mai bine zis adio («adio» înseamnă: «la Dumnezeu»!), iar apoi urează-le bun venit! Aceasta este atât spre binele tău cât și spre binele lor.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag
Fragment din broșura «A fi creștin», 1936

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.