Cum este dragostea lui Dumnezeu desăvârșită în noi?

Cum este dragostea lui Dumnezeu desăvârșită în noi?

How is God’s love for us evident? More importantly: How is our love for God made evident?

4 minute ·

Dragostea lui Dumnezeu desăvârșită: dragoste mutuală

De obicei oamenii presupun că dacă o persoană are multe daruri spirituale, Dumnezeu trebuie să-o iubească foarte mult. Dar acest lucru este doar o exprimare a dragostei lui Dumnezeu pentru noi, nu a dragostei noastre pentru El. Singura dovadă că noi Îl iubim pe Dumnezeu este că ținem poruncile Lui.

Deseori, în timpul trezirilor, vedem persoane care sunt binecuvântate cu multe daruri spirituale. Te-ai gândi că acești oameni care au fost atât de mult binecuvântați de Dumnezeu, Îl iubesc foarte mult. Dar de-alungul anilor s-a dovedit de foarte multe ori faptul că astfel de oameni se împiedică și de cel mai mic act de ascultare care li se cere. Sunt entuziaști atâta timp cât sunt binecuvântați cu daruri, sau, cu alte cuvinte, atâta timp cât nu se cere nimic de la ei. Dar, imediat cum Dumnezeu le cere puțină ascultare, se scufundă în deznădejde adâncă și disperare. Este oare aceasta acea credință încercată, care este mai prețioasă decât aurul? Nu! Tocmai de aceea apostolul spune: „Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită.” 1 Ioan 2:5.

O dragoste pe jumătate nu este desăvârșită. Pentru a fi perfectă, ea trebuie să fie mutuală. Doar atunci se poate spune că noi suntem în El și El în noi. (1 Ioan 3:24)

Dragostea lui Dumnezeu este desăvârșită în părtășia cu Tatăl și Fiul

Porunca de a iubi rămâne o „poruncă veche” atâta timp cât dragostea este arătată doar la El, dar dacă și noi ținem poruncile Lui, atunci „porunca veche” devine o „poruncă nouă”, care este adevărată în noi, exact cum este adevărată în El. Această dragoste mutuală va alunga întunericul și lumina adevărată va radia în toată puterea ei. Cuvântul profetic este ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Aceasta este porunca sfântă. Păzind poruncile Lui, acest loc întunecat din inimă va fi luminat. Tot ce a fost lumină și adevăr în El, va deveni lumină și adevăr în noi. Dacă noi continuăm să păzim porunca sfântă, va veni răsăritul și luceafărul de dimineață se va înălța în inimile noastre. (2 Petru 1:19)

„Deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. 1 Ioan 1:3-4.

Este imposibil să ai părtășie cu Tatăl și Fiul fără să ții poruncile lui Dumnezeu. Dacă nu ținem poruncile, bucuria noastră nu va fi perfectă.

Păzirea poruncilor lui Dumnezeu: dragoste desăvârșită

Oamenii se înșeală pe ei înșiși când au bunăstare, fără să se gândească la voia lui Dumnezeu. Sunt cu gândul la trecut și le place să-și amintească de ziua în care s-au pocăit, sau ziua în care au fost botezați cu Duhul Sfânt și au primit darul vorbirii în limbi. Apostolul Pavel uita ce era în urmă și urmărea lucrurile care erau înainte.

Dacă vrem progres în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să căutăm poruncile lui Dumnezeu, să-I cunoaștem voia și să ne ne aducem ca jertfă în puterea Duhului veșnic. Astfel vom înflori ca o grădină a Domnului. Cei care credeau că tu trăiești în lanțuri vor fi uimiți și vor rămâne fără cuvinte când vor realiza că – contrar la cum au crezut ei – calea aleasă de tine a fost a lui Dumnezeu – tocmai pe care ei au batjocorit-o.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.