Cum iau rob fiecare gând?

Cum iau rob fiecare gând?

Ce fac cu gândurile care nu sunt plăcute lui Dumnezeu?

5 minute ·

Am o șansă să fac ceva cu toate gândurile care nu sunt plăcute lui Dumnezeu, înainte ca ele să intre în inima mea și să devină parte din mine!

„Omul este așa cum gândește.” (Proverbe 23:7 engl.) Ceea ce gândim are un efect crucial în definirea persoanei proprii. Oamenii de știință nu pot cade de acord în legătură cu numărul de gânduri pe care le avem în fiecare zi, dar toți sunt de acord că sunt câteva mii. Persoana noastră este formată, moment după moment, de gândurile pe care le lăsăm în mintea și inima noastră. Dar cum putem no controla aceste mii și mii care intră în mintea noastră în fiecare zi? Ce facem cu miile care nu sunt plăcute lui Dumnezeu?

Deseori, gândurile noastre trebuie să fie concentrate pe sarcinile obișnuite pe care trebuie să le împlinim în fiecare zi. Totuși, trecând prin zi, noi putem prinde gânduri și atitudini care sunt contrare voii lui Dumnezeu și le putem opri din a lua controlul asupra minții și inimii. Pavel explică cum aceasta este posibil:

„Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.” (2 Corinteni 10:4-5) Este scris că trebuie să luptăm pentru a ne păstra gândurile curate, dar este scris și că avem arme cu care să luptăm!

Hai să luăm în calcul o situație zilnică tipică: poate fă supervizorul meu de la muncă îmi dă o sarcină pe care o urăsc și imediat îmi vin în cap gânduri negative și de nemulțumire. Aceste gânduri sunt ispite – și eu am o șansă d ea face ceva cu ele înainte ca ele să intre în inima mea și să devină o parte din mine. Tocmai acest tip de gânduri trebuie să le iau roabe și, în loc, să aleg să ascult de Cuvântul lui Dumnezeu – de ex. Filipeni 2:14: „Faceți toate lucrurile fără cârtiri și șovăieli.” O astfel de alegere necesită o luptă adevărată în lumea gândurilor noastre, dar armele cu care ne luptăm – Cuvântul lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt sunt puternice pentru ca să ne ajute. Dacă ne rugăm la Dumnezeu în momentul în are simțim că suntem ispitiți, putem primi putere ca să ne păzim gândurile curate.

Noi trebuie să ne întărim pentru acest război și înainte de luptă urmând exemplul lui Isus, de exemplu când era ispitit de diavol ca să prefacă pietrele în pâini: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4:4) Isus S-a înarmat citnd și meditând la Cuvântul lui Dumnezeu – care L-a putut ajuta în încercările vieții Sale. Dacă observăm că sunt domenii din viața gândurilor noastre pe care le găsim mai dificil de învins, putem găsi scripturi specifice care ne pot ajuta să obținem victoria împotriva lor și să credem într-un Dumnezeu care este puternic să ne mântuiască!

De exemplu, dacă suntem ușor ispitiți la gânduri necurate despre sexul opus, putem lua pe inimă cuvintele lui Isus: „Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.” (Matei 5:28-29) Dacă suntem predispuși la mânie, ne putem înarma cu îndemnul lui Iacov: „Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie; căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.” (Iacov 1:19-20) Aceste Cuvinte ale lui Dumnezeu sunt armele noastre și ne vor da putere ca să luăm roabe toate gândurile necurate!

Prin Duhul Sfânt putem primi har și putere ca să aducem toate gândurile în captivitate și la ascultarea de Hristos și în acest proces, noi devenim transformați în persoana în care El vrea ca noi să fim. Noi avem nădejea minunată că biruind păcatul din viața noastră, noi putem deveni tot mai mult ca Hristos cu fiecare zi care trece. Astfel, noi devenim unelte valoroase în mâinile lui Dumnezeu. Dacă îi permintem lui Dumnezeu să-și facă lucrarea în noi atunci noi avem cea mai mare sarcină pe care o putem avea în viețile noastre.â

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.