Cum am învățat să tratez oamenii respingători

Cum am învățat să tratez oamenii respingători

Aici este povestea mea despre cum am învățat să mă comport cu ceilalți, după ce am tratat propriile reacții.

4 minute ·

– Sunt chinuit de oameni respingători, neprietenoși și morocănoși care sunt o companie foarte neplăcută. Nu cred că voi putea continua să tolerez aceste relații. M-am săturat. Trăiesc aceasta aproape în fiecare zi la muncă, cu prietenii mei și acasă. Pare copleșitor. M-am trezit cufundat în această stare de nemulțumire, iar gândurile mele mi-au arătat care este reacția mea adevărată față de acești oameni.

Când am realizat că ceva trebuia să se schimbe, Dumnezeu m-a invitat spre o nouă cale. M-a condus să realizez că eu am o voie liberă de a alege cum reacționez, de aceea, lupta trebuie să se ducă în mintea mea. În nevoia mea, El mi-a arătat o cale care era în opoziție totală față de cum gândeam înainte. Am deschis la Romani 12:17-21 și am citit:

„Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: "Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti", zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui." Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.”

Aici nu există excepția: „Dacă oamenii sunt respingători.”

Trebuie să lucrez

Am luat aceste porunci și am început să lucrez cu ele. Felul în care oamenii mă tratau nu s-a schimbat deloc, dar am găsit o cale mai bună. Cine, care este în toate mințile, i-ar ura o zi frumoasă colegului său, cu sinceritate, după ce acesta tocmai țipase la el? Aceasta cu siguranță nu este ceva ce aș face din natură. Dar mi s-a poruncit să birui răul prin bine. Nu stă în natura mea să fac asta, dar Dumnezeu este atât de bun încât eu pot să merg la tronul de har și să primesc ajutor ca să reacționez într-un fel dumnezeiesc, indiferent cum sunt tratat. (Evrei 4:16).

Apoi, mi-a venit în minte ca o briză răcoroasă acest verset: „Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.” Galateni 6:9. Aici am găsit mângâierea de care aveam nevoie. Când aleg să nu cedez ispitei de a reacționa cu mânie, semăn o sămânță bună. Într-o zi, în anotimpul corespunzător, voi secera din acele victorii împotriva ispitelor. Gândește-te, noi suntem chemați să binecuvântăm, nu să blestemăm! Am observat că atunci când răsplătesc răul cu bine, ziua mea este mult mai bună. Oamenii pot spune și face orice vor, dar nimic nu-mi poate lua bucuria din inimă.

Fiecare ispită este o biruință câștigată

Deși oportunitățile sunt acolo, nu trebuie să cedez ispitei de a fi iritat sau nerăbdător. Când Dumnezeu îmi pune Cuvântul Său în inima mea, cred ce este scris și mă lepăd (cu alte cuvinte, practic Cuvântul lui Dumnezeu) și primesc promisiunea că voi secera binele. Coloseni 3:15-16, „Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre … Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.” De acest lucru am fost entuziasmat și lucrez cu el. Dumnezeu va continua să mă ajute indiferent ce tip de persoane întâlnesc, dificile sau nu. Pot să merg pe calea deschisă de Isus prin fire, adică, poftele mele omenești, și pot ajunge la aceeași viață ca a Lui.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.