Cum pot face ca rugăciunile mele să fie ascultate?

Cum pot face ca rugăciunile mele să fie ascultate?

Dumnezeu nu are nevoie nici măcar să audă cuvintele rugăciunii mele, căci El vede nevoia din inima mea. Ce trebuie El să vadă în inima mea ca rugăciunile mele să fie ascultate?

6 minute ·

Dumnezeu nu are nevoie nici măcar să audă cuvintele rugăciunii mele, căci El vede nevoia din inima mea. Ce trebuie El să vadă în inima mea ca rugăciunile mele să fie ascultate?

„Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.” Ioan 15:7.

Acestea sunt cuvintele lui Isus, care ele vor sta în picioare în toată eternitatea. Iar, faptul că El le-a spus, înseamnă că sunt adevărate și de apucat. Cei mai mulți oameni nu cred că este posibil – să primească orice vor cere. Dar dacă eu sunt nedrept și mă îndoiesc, mă răzvrătesc împotriva cuvântului lui Isus.

Înlătură nedreptatea și rămâi în Cuvântul Lui

Condiția este ca noi să rămânem în Isus și Cuvintele Lui să rămână în noi. Cuvântul conduce prin puterea luminii. Eu sunt în întuneric dacă am ceva de ascuns și, astfel, nu am puterea lui Dumnezeu. Păcatul cauzează separare între Dumnezeu și noi, și ne oprește rugăciunile. (Isaia 59:1-2) De aceea, tot păcatul trebuie să fie înlăturat din viețile noastre atât cât pătrunde lumina și cât avem har și putere. Toți cei care rămân în El nu păcătuiesc.

„Mare putere are rugăciunea celui neprihănit.” Iacov 5:16. David spune în Psalmul 66:18-19: „Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.” Nedreptatea din viața mea pune un stop la tot progresul și toată binecuvântarea din Dumnezeu, indiferent cât de mult mă rog. Toate rugăciunile mele vor primi un singur răspuns: „Înlătură nelegiuirea din viață ta!” Eu voi găsi viața lui Hristos până la punctul în care sunt voitor să îmi pierd viața.

Bătrânii lui Israel au venit și au vrut să-L întrebe pe Domnul, dar El le-a spus: „Oamenii aceştia îşi poartă idolii în inimă … Să Mă las Eu întrebat de ei?” Ezechiel 14:3. Tot ce eu iubesc în afara voii bune și desăvârșite a lui Dumnezeu este idolatrie și trebuie înlăturată. Gândurile și tot ce e al meu trebuie să fie cu Isus, iar Cuvântul Lui trebuie să fie în mine. Atunci pot să mă rog pentru orice vreau și rugăciunea-mi va fi ascultată. Ce doresc? Doresc ce vrea și Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu pentru noi este sfințirea noastră: să fim făcuți asemenea imagii Fiului Său. Dacă aceasta este dorința și ardoarea inimii mele atunci pot fi sigur, în mod absolut, că dorințea mea va fi satisfăcută și rugăciunile ascultate.

O dorință adâncă de a împlini voia lui Dumnezeu

Poate ne gândim că avem atât de multe rugăciuni neascultate, dar hai să examinăm lucrurile atent și vom descoperi că nu ne-am rugat după voia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mi-ar fi răspuns acele rugăciuni, asta m-ar fi stricat. Noi nu putem niciodată să ne impunem voia noastră la Dumnezeu. Voia omenească a fost condamnată în Isus și va fi condamnată și în noi. Duhul milocește pentru noi după voia lui Dumnezeu, nu după voia noastră.

Noi vom fi mereu dezamăgiți dacă ne căutăm voia proprie, dar nu vom fi niciodată dezamăgiți dacă vom căuta voia lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim mereu predați total și să ne odihnim în planul și călăuzirea lui Dumnezeu cu viețile noastre. Noi nu înțelegem mereu planul și voia lui Dumnezeu, dar dacă dorința inimii noastre este să rămânem în El, vom fi păziți în El, pentru că El este Păstorul și Păzitorul nostru.

Noi nu știm pentru ce să ne rugăm, dar Duhul mijlocește pentru noi cu suspine care nu pot fi spuse. Isus care cercetează inimile și știe dorința duhului din noi, mijlocește la Tatăl pentru noi, după voia lui Dumnezeu. (Romani 8:26-27). Dumnezeu citește dorința duhului din inima noastră și rugăciunile ne sunt ascultate conform dorinței noastre din interior. Noi vom primi doar puțin din Dumnezeu dacă dorința noastră este mică.

Dacă dorința din inimă nu este în spatele cuvintelor „corecte” din rugăcinea noastră, atunci rugăciunea nu ajunge la tronul lui Dumnezeu Dorința din inima lui Isus era atât de mare încât s-a manifestat cu strigăte mari și lacrimi. Acea rugăciune provenea dintr-o dragoste curată care era în inima Lui, și El a fost auzit din cauza fricii Lui de Dumnezeu. (Evrei 5:7)

Noi vom primi tot ce vom cere dacă toată dorința noastră este frica de Dumnezeu, pentru că nu dorim nimic în afara Lui. El va satisface toate dorințele noastre, iar asta se întâmplă în același grad cu setea și foamea noastră după neprihănire. El ne dă tot ce avem nevoie pentru viață și evlavie.

De aceea, Isus spune că noi ne vom ruga și vom primi, ca astfel, bucuria noastră să fie deplină. Este evident că bucuria noastră va fi deplină când primim tot ce dorim. Asta pune capăt la toată dezamăgirea, îngrijorarea, descurajarea, etc. Noi vom fi mereu bucuroși și mulțumiți. Toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care-L iubesc pe Dumnezeu.

Apoi, lucrurile temporare, necesare, ne vor fi date în dar. Totuși dacă ne căutăm folosul propriu, toate se vor intersecta cu planurile noastre, iar îngrijorarea, necredința – nori negri de descurajare vor tăbărî peste viața noastră. De aceea, devino una cu voia lui Dumnezeu și vei fi găsit calea către plinătate de bucurie – și toate bogățiile și înțelepciunea din Dumnezeu.

Acest articol a fost prina dată publicat pe norvegiană în revista periodică a BCC – „Skjulte Skatter” (“Comori Ascunse”) în octombrie 1935 cu titlul „Cere ce dorești.”                                                                                                              © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.