Cum pot fi mântuit?

Biblia vorbește despre mântuire. Dar ce este mântuirea, și cum pot fi mântuit?

Scris de Tom Harris
Cum pot fi mântuit?

“Când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire.” 2 Corinteni 7:10.

Mântuit prin pocăință

Acest verset ne explică clar despre cum putem fi mântuiți. Întristarea duce la mântuire. Întristarea înseamnă întoarcerea de la păcat și de la pofta acestei lumi, la Dumnezeu. Acest verset arată totodată că întristarea după voia lui Dumnezeu duce la pocăință. Pavel ne spune în același verset că întristarea lumii duce la moarte – acea întristare când omul vrea mai mult din ceea ce această lume poate oferi. Dar întristarea după voia lui Dumnezeu este întristare din cauza păcatului și din lipsa mea pentru lucrurile care aparțin lui Dumnezeu: bunătate, milă, răbdare, etc.

Primul fruct al pocăinței este iertarea păcatelor. Și când pocăința este născută dintr-o întristare după voia lui Dumnezeu, atunci eu iau o decizie conștinentă să încetez cu vechile mele drumuri păcătoase și să încep să caut lucrurile ce îi aparţin lui Dumnezeu.

Mântuit prin biruință asupra păcatului

“Lepădaţi, dar, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire. 1 Petru 2:1-2.

Din păcate, însă, în multe cazuri când oamenii “se pocăiesc” este vorba mai mult despre viața lor socială decât despre o schimbare în viaţa gândurilor şi a atitudinilor. Lipsește dorința după laptele curat din Cuvânt și prin urmare o lipsă a creşterii în evlavie. Aceasta este din cauza lipsei întristării după voia lui Dumnezeu. Nevoia și întristarea lor a fost mai mult legată de circumstanțele pământești și consecințele păcatului. Nu a fost nici o nevoie după o recunoaștere a păcatului, și o dorință de a fi salvat de acesta. Ca rezultat, ei se bucură să audă despre iertarea păcatelor, ei nu au nici o poftă după cuvântul adevărului care îi poate conduce la o viaţă de biruinţă asupra păcatului. Din acest motiv, o mare parte din grupurile creștine de astăzi au focusul cel mai mare în iertarea păcatelor și nu în biruință asupra păcatului.

Mântuirea are două părți

Deci vedem că mântuirea constă în două părți. Prima este iertarea păcatelor, pe care o primim în momentul în care ne pocăim, iar a doua este un proces de a fi eliberat de păcat, așa ca să trăim o viață de biruință și să ajungem la creștere în virtuțile lui Hristos – roadele Duhului despre care citim în Galateni 5:22-23. Dar dacă noi nu avem nici un interes sau dorință pentru a doua parte atunci nu este sigur că primim iertarea păcatelor, deoarece se pune întrebarea dacă ne-am pocăit cu adevărat de păcatele noastre, de exemplu de cele menționate mai sus în 1 Petru 2:1-2.

Așadar, dragă cititor, dacă simți că Duhul lui Dumnezeu lucrează în tine și judecă păcatul (Ioan 16:8), atunci nu trata superficial. Lasă Duhul să aducă o judecată adâncă și o mâhnire asupra păcatului tău, și să creeze o întristare după voia lui Dumnezeu care duce la pocăință adevărată. Atunci poți fi mântuit, și poți primi bucurie și pace mai mare decât ți-ai putut imagina.