Cum pot fi „răstignit cu Hristos?”

Cum pot fi „răstignit cu Hristos?”

Cheia biruinței!

6 minute ·

"Am fost răstignit împreună cu Hristos; ea nu mai trăiesc eu este, ci Hristos trăiește în mine; Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care ma iubit și Sa dat pe Sine pentru mine. "Galateni 2:20.

Acest lucru, într-adevăr, este inima creștinismului, temelia solidă a credinței în Hristos. Pana in acest lucru devine adevărat în viața unei persoane, el va suferi înfrângere continuă și eșec. Atâta vreme cât trăim pentru noi înșine, mizeria va avea ca rezultat, pentru că în noi, adică în carnea noastră, nu locuiește nimic bun. (Romani 7:18) Nimeni nu poate reuși să urmeze pașii lui Hristos, fac voia lui Dumnezeu și păzește poruncile Lui pe cont propriu.

carnea fiecăruia este total depravat, ireparabil, neajutorat, și imposibil. Cu cât încercăm să facem bine mai mult, cu atât mai mult descoperim că este fără speranță. Ce trebuie să facem cu un om care este bine coruptă și incorigibil? Când recunoaștem și să recunoaștem că aceasta este starea noastră, ne aduce în nevoie și ne provoacă durere. Astfel, Dumnezeu poate să deschidă ochii să vadă că am fost răstignit împreună cu Hristos; nu numai că a fost certificatul nostru de datorii bătute în cuie pe cruce (Coloseni 2,14), dar, de asemenea, debitorul însuși! (Romani 6: 6)

Acest lucru a fost inclus în lucrarea lui Hristos; Tatăl îl socotește să fie așa, și este așa. Pavel putea spune în adevăr, "Am fost răstignit împreună cu Hristos; ea nu mai trăiesc eu. "Noi nu putem și cu siguranță nu ar trebui să spun acest lucru, dacă noi nu trăim o viață de biruință. De exemplu, dacă eu sunt jignit, supărat sau îngrijorat și apoi spune că nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel ce trăiește în mine, atunci eu spun că este Hristos care păcate – ceea ce ar fi o blasfemie! Care trăiește o viață cu totul victorios în această lume? Orice persoană care, prin credință, este răstignit împreună cu Hristos; toți cei care nu mai trăiesc pentru el însuși.

Acest lucru, dragă cititor, este poziția de credință pe care trebuie să le ia; și odată ce am primit har să ia această poziție, este vital ca noi nu suntem mutat departe de ea. Acestea sunt lucruri mari și nepatruns! Cu toate acestea, Dumnezeu este de asemenea mare, iar numele Lui este Minunat! El, care, în mila Sa decis că era bine să ne cheme la ceva atât de mare, va face el însuși această lucrare măreață în noi. (1 Tesaloniceni 5: 23-24)

A fi răstignit împreună cu Hristos

Ce înseamnă să fie răstignit cu Hristos? Aceasta înseamnă că nu mai trăiesc după poftele păcătoase și dorințele trupului meu – nu mai comite ceea ce știu să fie păcat în mod voit și conștient. Păcatul în trupul meu a fost bătut în cuie pe cruce prin credință.

Cum pot fi răstignit împreună cu Hristos? Prin credință! Noi citim, "lupta bună a credinței, apucă viața veșnică [viața depășirea], la care ai fost chemat, …" 1 Timotei 6:12. Și: "Ce fel de oameni ar trebui să fie în purtare sfântă și evlavie …?" 2 Petru 3:11.

Este ușor de înțeles că nimeni nu este de gând să se străduiască să creadă că el a fost crucificat la ceva care-l iubește și vrea să păstreze. Cu alte cuvinte, înainte de a putea pune stăpânire credința în a fi răstignit împreună cu Hristos, noi trebuie să fi crescut obosit de noi înșine. Da, trebuie să fim atât de bolnav și obosit de păcat și toată activitatea de sine că suntem recunoscători să fie răstignit împreună cu Hristos și să-L primească ca Lider și Domn asupra vieților noastre.

Dacă aveți această atitudine, Dumnezeu va avea grijă că veți obține posibilitatea de a pune mâna credinței în a fi răstignit împreună cu Hristos.

În consecință, două lucruri sunt necesare pentru a fi răstignit împreună cu Hristos: (1) Pentru a-l doresc. (2) Pentru a-l cred!

Luând crucea mea de zi cu zi

"Atunci Isus a zis ucenicilor:" Dacă cineva dorește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze. "Lui" Matei 16:24.

"Atunci El le-a zis tuturor:" Dacă cineva dorește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să Mă urmeze. "Luca 09:23.

Noi vedem că nu poate fi luat de la sine înțeles că o persoană este în urma lui Hristos tocmai pentru că el este convertit. Dar dacă cineva vrea cu adevărat să-L urmeze, el poate primi instrucțiuni clare cu privire la ceea ce trebuie să facă, dacă el este de a reuși.

Atâta timp cât vom trăi, marea întrebare este și va fi întotdeauna: Ce facem cu nostru de auto-voință? Totul depinde de acest lucru. Cu toții avem o voință proprie enormă și complexă, care rezistă întotdeauna voia lui Dumnezeu. Este evident că aceste voințe opuse nu pot fi efectuate simultan! Dacă o fac propria mea voință, am încălcăm voia lui Dumnezeu; dacă voi face voia lui Dumnezeu, atunci mă duc împotriva, sau de a refuza sau crucifice, propria mea voință.

Dacă vreau să merg în același mod în care Isus a umblat, calea pe care El a consacrat, atunci trebuie să-și nege propria mea voință de zi cu zi și ia crucea mea pe care mi auto-voință trebuie să fie bătute în cuie, pentru că aceasta este ceea ce a făcut Isus. Acolo voi găsi pașii Lui.

Hristos a trăit toată viața Sa ca Unul răstignit. (Evrei 12: 2) El este Maestrul în acest sens, iar acum El învață pe ucenicii Săi același lucru. Atunci când Scripturile spun că Dumnezeu a condamnat păcatul în trup (Romani 8: 3), înțelegem că Isus a negat Lui de sine voință, astfel încât acesta nu a fost niciodată realizat.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.