Cum poți deveni fără pată sau zbârcitură

Cum poți deveni fără pată sau zbârcitură

Credincioșia personală duce la …

5 minute ·

Când te gândești la lumea din timpurile noastre, în care trăim, nu e greu să observi cantitatea mare de suferință care există – război, sărăcie, inocenți suferind, etc. Ne poate lăsa întrebându-ne: când se vor încheia toate astea? Cât timp va mai permite Dumnezeu să continue așa?

Dar știai că este ceva ce putem face ca să scurteze aceste zile rele?

„Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu …” 2 Petru 3:11-12.

Prin frică de Dumnezeu putem grăbi venirea zilei lui Dumnezeu. Ca ucenici, noi trebuie să ajungem la desăvârșire în Hristos, încât să nu mai fie nici pată, nici zbârcitură în noi. „…ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.” Efeseni 5:27.

Cu puterea și îndrumarea primită, prin Duhul Sfânt, de la Dumnezeu, fiecare dintre noi putem trăi fără a comite păcat conștient și voit. Cu acea putere și har, noi putem birui păcatul din firea noastră, când suntem ispitiți, până la nivelul luminii și înțelegerii pe care Dumnezeu ne-a dat-o, dacă suntem ascultărori de acea lumină. Cu cât mai credincioși și ascultători suntem, cu atât mai repede se finalizează lucrarea pe care El a pregăti-o pentru noi.(Efeseni 2:10) Prin aceste „fapte bune,” putem grăbi venirea Lui.

Fără pată, zbârcitură sau vină

Pavel a spus-o astfel: „Nu ca și cum am câștigat premiul, sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte …” El vorbește aici despre a fi desăvârșit, așa cum Isus este desăvârșit. (Coloseni 2:9; Matei 5:48). N-are niciun sens, poți spune, niciunul dintre noi nu poate fi desăvârșit. Dar Pavel spune: „… fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” Filipeni 3:12-14.

Cum putem ajunge la stadiul în care să n-avem pată, vină sau zbârcitură? Și ce înseamnă asta, în primul rând?

A nu avea pată, zbârcitură sau vină nu înseamnă că nu ai păcat, cum vedem foarte clar în 1 Ioan 1:8. Toți avem păcat despre care nu suntem conștienți și despre care Dumnezeu nu ne-a luminat, pentru că El ne arată doar cât de mult putem purta la un anume moment. Păcatul pe care nu ni l-a arătat încă nu ne face vinovați.

Dar ce ne poate învinovăți este neascultarea. Dacă Dumnezue ne-a vorbit dată după dată despre a birui un lucru, dacă El ne-a dat lumină despre un lucru, și noi nu luăm nicio acțiune în acel sens, ci permitem păcatului să rămână activ în noi, atunci primim „pete” și suntem vinovați. Acest lucru ne face să nu fim vrednici de Biserica Lui slăvită pe care Și-o pregătește. Trebuie să facem ceva când Dumnezeu ne arată ceva în interiorul nostru; trebuie să luptăm ca să ajungem la biruință asupra acelui păcat.

Perfect în Hristos

Nu suntem trași la răspundere pentru păcatele față de care nu suntem conștienți. Dar ne înșelăm singuri dacă ne gândim „Da, știu despre acest păcat, dar dreptatea lui Isus mă acoperă și nu voi fi tras la răspundere pentru el. Birui totul în credința în lucrarea Lui terminată la Golgota, nu prin ceva ce trebuie sau pot să fac eu.”

Prin sacrificiul lui Isus putem, cu adevărat, primi iertare nemeritată la păcatele pe care le facem. Dar mântuirea obținută prin iertare este doar începutul vieții de ucenic. Isus a deschis o cale a mântuirii din păcat. Pe această cale – pe calea pe care Pavel alerga înainte, noi suntem conduși spre țintă, iar ținta este de a fi asemenea lui Hristos atât de mult cât permite lumina noastră. Această cale ne conduce până la tronul lui Dumnezeu. (Evrei 10:19-22). Acolo primim toată îndurarea, harul și ajutorul de care avem nevoie pentru a birui păcatul. (Evrei 4:15-16). Puterea Duhului Sfânt, pe care Isus ni l-a trimis, după ce a deschis această cale, este cea care ne permite să fim “… mai mult decât biruitori în Cel care ne-a iubit.” Romani 8:27.

Este decisiv să urmărim acest țel și să fim credincioși în gradul în care avem lumină asupra păcatului din firea noastră. Niciunul dintre noi nu poate face mai mult decât înțelege sau știe. Dar putem fi 100% credincioși în lucrurile pe care le înțelegem. Atunci Dumnezeu ne poate da mai multă lumină și înțelegere odată cu trecerea timpului, iar dacă suntem credincioși și ascultători, această urmărire a dreptății va grăbi venirea zilei lui Dumnezeu.

„Și i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat." (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.)” Apocalipsa 19:8.


Acest articol a fost inspirat dintr-o predică de-a lui 
Kaare J. Smith din 21 ianuarie 2019.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.