Cum poți deveni un evanghelist extrem de eficient?

Cum poți deveni un evanghelist extrem de eficient?

Cheia este să devii cel mai bun evanghelist care tu poți fi.

6 minute ·

“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” Matei 28:19.

Aceasta este marea misiune; principalul scop dat de Isus ucenicilor Săi. În dragostea și înțelepciunea Lui infinită, El dorește să ofere câtor mai mulți oameni o viață de pace și armonie cu Dumnezeu. (2 Petru 3:9).

Din păcate, diavolul este foarte hotărât ca să-i conducă pe oameni în direcția opusă. Și, uneori, în ciuda celor mai bune tale eforturi, încercând să-i convertești pe oameni la Hristos, rezultatul este că ei ajung mai departe de Hristos.

Lucrează la mântuirea ta proprie

Pavel scrie clar că modul de a mântui pe ceilalți oameni este să te uiți la tine însuți. “Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.” 1 Timotei 4:16.

Asta poate părea contraintuitiv, dar, de fapt, este înțelepciune. Pavel știa că nimeni nu va fi păcălit de un așa-numit “creștin” care încearcă să explice o viață pe care ei înșiși n-o trăiesc. Așadar, cel mai bun mod de a promova creștinismul este să "îl trăiești" tu însuți.

Porunca lui Isus poate fi împlinită în totalitate urmând îndemnul simplu al lui Pavel. El nu scrie că trebuie să iei aminte la tine și la învățătură, iar după o vreme să mergi și să îi salvezi pe cei de lângă tine. Din contra, luând seama la tine însuți îi poți conduce pe alții la Hristos.

Cu alte cuvinte, Pavel spune că dacă vrei să-i ajuți pe oameni la mântuire, trebuie să fii atent la ce îți spune Dumnezeu să faci în viața ta proprie. El va face restul. El te conduce în așa fel încât să știi când să vorbești, ce să vorbești și cum să vorbești.

O viață atractivă

Dacă citești mai sus în 1 Timotei 4, poți vedea câteva lucruri dintre cele menționate de Pavel, și ce vrea să spună el prin “a lua aminte la sine însuși și la învățătură.”

“Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătură. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi.” 1 Timotei 4:12-15.

Fii un exemplu în dragoste, în curăție, în credință, în purtare. Citește doctrina. Fii atent la îndemnurile pe care le primești. Pe scurt, împlinește voia lui Dumnezeu în viața ta și voia lui Dumnezeu este ca tu să devii liber de păcat și să trăiești o viață sfântă, curată și fără pată.

Apoi vei fi ca Pavel, care scrie: “Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere” 1 Corinteni 2:4. Când mergi pe această cale, Dumnezeu îți va da putere când vorbești. Atunci vorbirea ta nu va fi doar cu cuvinte de convingere. Cuvintele tale vor avea conținut, putere și înțelepciunea unei vieți în credincioșie. “Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.” Coloseni 4:6.

Poate că tu ești singura biblie pe care oamenii din jurul tău o citesc. Dacă ei nu văd că tu devii liber de păcat, că tu ești umplut cu bucurie, pace, smerenie, bunătate, răbdare și binecuvântare, atunci de ce ar deveni ei creștini?

Dumnezeu lucrează în noi

Este scris că “Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” Filipeni 2:13. Iar noi știm că buna plăcere a lui Dumnezeu este ca să mântuiască pe câți mai mulți, atunci știm că Dumnezeu va lucra în noi ca să ajungă la acea țintă.

Când ești sută la sută ascultător de ce Dumnezeu îți pune în inimă să faci, și trăiești o viață care este curată, fără pată și sfântă, atunci El te va putea folosi ca să-i salveze pe cei din jurul tău și să-i aducă la Hristos.

Mai scrie și că: “Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis” Ioan 6:44. Nimeni, niciodată, nu a fost convertit la Hristos de o altă persoană. Ci, de fapt, Dumnezeu atrage acea persoană spre Sine. Dar tu poți fi un conlucrător al lui Dumnezeu și să fii o unealtă pe care El o poate folosi ca să aducă oamenii spre Sine.

Dumnezeu vrea ca oamenii să fie mântuiți. Iar când tu vrei ce El vrea, atunci Dumnezeu te va folosi ca să-Și atingă țelul. Și, pe cât de contraintuitiv pare, calea către aceasta este să te uiți la tine însuți și să întrebi: “Doamne, ce vrei să fac cu viața mea? Ce păcat pot curăți din viața mea? Ce adâncimi ale mândriei și ipocriziei trebuie curățate? Cum pot mai bine să arăt viața lui Hristos în mine?

Iar când acea lumină albă și curată strălucește de la tine, când lucrurile pe care le spui și faci reflectă lucrurile pe care Hristos însuși le-ar fi spus și făcut, când de la tine radiază bucurie, curăție și pace adâncă, atunci ceilalți nu au cum să nu observe. Atunci Dumnezeu te poate folosi cu adevărat. Atunci vei putea conduce pe oameni la Hristos.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.