Cum poți vorbi Cuvântul lui Dumnezeu cu curaj

Cum poți vorbi Cuvântul lui Dumnezeu cu curaj

Uneori, te poți gândi că nu ai nimic bun de dat altora.

5 minute ·

„Propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.” 2 Timotei 4:2. „Şi acum, Doamne, (…) dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala” Fapte 4:29.

Dumnezeu dorește ca slujitorii Lui să vorbească Cuvântul cu tot curajul și credința. Noi trebuie să ne încurajăm, să ne îndemnăm și să ne zidim unii pe alții în credința noastră. Dar, deseori, sunt multe gânduri care ne pot împiedica să facem asta.

Poate că nu ești un pastor, un vorbitor sau un apostol. Poate crezi că ești prea tânăr sau că duci lipsă de abilitatea de a exprima lucrurile într-un mod corect. Uneori, te poți gândi că nu ai nimic bun de dat altora.

Gândirea unui slujitor

Ieremia, un profet din Vechiul Testament, a gândit la fel. El I-a spus lui Dumnezeu că nu putea vorbi; credea că este prea tânăr pentru a fi o unealtă pentru Dumnezeu. dar, Domnul I-a spus: „Nu zice: "Sunt un copil", căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu tine ca să te scap.” Ieremia 1:7-8.

Dumnezeu nu aderă la criteriile obișnuite când Își caută slujitori. Nu trebuie să aibă o anume vârstă, înălțime sau statură. Nu e nici necesar să fii născut într-o anumită familie, sau să câștigi o anumită sumă de bani lunar. Lucrul important este să ai o gândire hotărâtă să împlinești voia lui Dumnezeu și aceasta repede, atunci când El îți vorbește în inimă.

Dumnezeu ne face capabili

Isus spune în Ioan 8:12 „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Când Îl urmăm pe Hristos pe calea înjosirii, este clar că primim lumina vieții! Acest lucru nu este ceva de la noi înșine, sau ceva ce vine odată cu intelectul sau abilitățile personale. Nu, ci este ceva ce vine de la însuși Dumnezeu. „Nu că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou…” 2 Corinteni 3:5-6.

În Isaia 41:10, Domnul spune: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare." Când avem credință în Dumnezeu și puterile noastre vin de la El, atunci putem avea mult curaj în situațiile vieții să facem și să vorbim ce El lucrează în inimile noastre. Nu are importanță cât de slabi sau neputincioși ne simțim; Dumnezeu însuși a promis că ne va întări ca să îndeplinim voia Lui.

Cuvântul mărturiei noastre

Scrie în Apocalipsa 12:11 că sfinții l-au biruit pe Satan „prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor.” Fiind creștini, noi trebuie să-L urmăm pe Hristos în adevăr și să păzim Cuvântul lui Dumnezeu din toată inima noastră. (Ioan 14:23). Dacă facem asta, avem putere și autoritate în mărturia noastră. Atunci putem vorbi Cuvântul lui Dumnezeu plini de curaj, deoarecem am experimentat personal cum Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Satan, care este numit și „acuzatorul fraților noștri”, nu vrea nimic altceva decât să aducă la tăcere pe poporul lui Dumnezeu. Când Cuvântul lui Dumnezeu este vorbit cu putere și curaj, Satan devine neputincios. De aceea, el încearcă să ne intimideze cu gânduri de acuzare, cu complexe de inferioritate și slăbiciune, amintindu-ne de căderile noastre. Din nou și din nou ne spune că nu avem nimic de dat și că este mai bine să rămânem tăcuți.

Dar ce are Cuvântul lui Dumnezeu de spus pe această temă? Exact opusul. „Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.” 2 Timotei 1:7. În loc să fii legat de frică sau de duhul de acuzare, putem vorbi și scrie despre Cuvântul lui Dumnezeu în duh și în adevăr.

Putem mărturisi, cu îndrăzneală, despre promisiunile Lui, despre credincioșia Lui și despre ce El va înfăptui și ce deja a realizat în viețile noastre. Efectul acestui lucru este că noi vorbim direct din inimă și, făcând aceasta, nădejdea noastră este zidită, iar Cuvântul lui Dumnezeu devine tot mai viu pentru noi! Nu doar că îl vom putea birui pe Satan, dar îi vom putea încuraja și pe ceilalți și le vom putea da cuvinte veșnice ziditoare și edificatoare!

„De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui şi izbăvirea lui, ca o făclie care s-aprinde.” Isaia 62:1.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.