Cum putem primi lucrurile pentru care ne rugăm

Cum putem primi lucrurile pentru care ne rugăm

Și tu ai experimentat că rugăciunile nu ne sunt ascultate mereu exact cum ne rugăm noi?

4 minute ·

Ne putem ruga pe genunchi la Dumnezeu: „Doamne, dă-mi mai mult din dragostea Ta, din bunătatea ta, ajută-mi ăs fiu răbdător, etc.” pentru că simțim un deficit al acestor virtuți în viața noastră. Cum ne așteptăm noi să primim lucrurile pentru care ne rugăm? Un cadou, împachetat în hârtie de cadouri poleită, care are înăuntru bunătate, care, atunci când îl deschidem, ne simțim deodată mai bine? Sau o plinătate de răbdare, ca să ne simțim bine și mai confortabili cu copiii și cei din jurul nostru?

În bunătatea și înțelepciunea Sa, Dumnezeu ne trimite situații și circumstanțe în care întâlnim oameni dificili, copii neplăcuți și supărători, ture de noapte, situații de instabilitatea financiară și griji. În toate aceste lucruri noi ajungem să facem cunoștință cu nenorocirea și sărăcia noastră. Nu ne simțim deloc buni, răbdători sau iubitori! Dușmanii ne atacă din toate direcțiile.

Dar tocmai în aceste momente vrea Dumnezeu să ne dea lucrurile pentru care ne-am rugat - virtuțile lui Hristos - dacă ținem tare de Cuvintele Lui în necazurile noastre. Însăși esența noii vieți este păstrată în aceste cuvinte.

Este sarcina lui Dumnezeu să lase ca aceste cuvinte să germineze. Noi trebuie pur și simplu, din toată inima să fim ascultători de Cuvânt și plini de ură față de răul pe care-l vedem în noi.

Haideți să nu pierdem curajul dacă vedem continuu un sentiment de sărăcie și nenorocire, ci, dimpotrivă, să ne bucurăm în credința că Dumnezeu ne va da ce ne-a promis, de exemplu, când simțim doar iritare și frustrare, acolo unde ne-am dori să fim răbdători și plini de îndurare. Noi înțelegem că Dumnezeu nu ne va da pur și simplu virtuțile fără să luptăm pentru ele! Trebuie să ducem lupta împotriva iritației și a frustrării care iese la suprafață din firea noastră, iar, prin harul și puterea Lui, le vom birui, în ascultare de Cuvânt. Fructele Duhului - natura divină care ne-a fost promisă - crește în noi.

Doar prin a ne birui natura noastră omenească putem obține virtuțile naturii noi, transformate. Dragostea crește când eu birui răutatea, ura și amărăciunea. Mila crește când omor pretinderile, judecata și gândurile suspicioase. Recunoștința crește când birui invidia, gelozia și critica. Așa primim lucrurile pentru care ne rugăm!

Așa se formează o viață care este reală, nu una în care doar „simțim” că am devenit mai buni și iubitori; viața lui Isus crește într-un vas foarte slab.

„În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări …” 1 Petru 1:6. Așa a hotărât Dumnezeu să fie! Noi trebuie să trecem prin lupte (necazuri) ca să primim lucrurile dorite în rugăciuni. Dumnezeu poate permite ca noi să intrăm în situații sau să ajungem în circumstanțe care trezesc poftele din firea noastră, precum căutarea folosului propriu, mândria, răutatea, iritația, etc. Dar dacă noi citim în 1 Petru 4:1, observăm că atunci când suferim în fire și biruim păcatul pe care-l găsim acolo, vom termina cu el. Cu siguranță este cauzată o suferință pentru fire când dorim să predăm aceste lucruri care sunt atât de adânc înrădăcinate acolo, dar acea suferință ne conduce la virtuțile valoroase pe care le-am cerut în rugăciunile noastre.

„Aşa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor şi să facă ce este bine.” 1 Petru 4:19.

Noi intrăm în tot felul de suferințe, după voia lui Dumnezeu, iar dacă suntem credincioși, vom primi de la El exact ceea ce cerem în rugăciuni, exact în aceste suferințe.

De aceea, haideți să nu descurajăm ci să iubim voia lui Dumnezeu, iar atunci vom experimenta ce este scris: „ca nişte întristaţi, şi totdeauna suntem veseli.” (2 Corinteni 6:10), pentru că ne punem toată încrederea noastră în Dumnezeu.

Acest articol a fost adaptat dintr-un articol scris de Nina French în revista periodică a BCC Skjulte Skatter (Comori Ascunse) în iunie/iulie 2019.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.