Cum reziști presiunii grupului?

Cum reziști presiunii grupului?

Cum pot să nu mai fiu așa de ușor influențat să fac ceea ce știu că este rău?

7 minute ·

E posibil să birui „frica de oameni” și să te împotrivești presiunii grupului? Cum pot să nu mai fiu atât de ușor influențat să fac ceea ce știu că este rău?

Presiunea grupului: cine nu a experimentat-o? Este peste tot – la școală, la muncă, între prieteni. Este acea presiune copleșitoare de a conforma, deseori chiar împotriva la ceea ce eu consider a fi bine. Când cedez, ajung cu un sentiment de goliciune și rămân fără putere. Și nu numai aceasta, dar sunt împovărat cu gânduri de regret și conștiință rea. Știu că aceasta nu este viața la care am fost chemat, ca creștin, dar ce pot face? Mă pot împotrivi influenței celorlalți oameni și opiniilor lor?

De ce sunt influențat?

De ce sunt atât de ușor influențat de alți oameni? Deoarece sunt controlat de gânduri despre ce cred ceilalți despre mine; îmi este teamă de ce ar putea ei spune dacă eu scot la suprafață lucrurile în care cred cu adevărat, sau dacă nu merg în direcția în care ei se îndreaptă. Mi-aș putea pierde statutul în mijlocul lor și ei ar putea începe să spună lucruri despre mine atunci când eu nu sunt prezent! Aceasta este numită uneori ca „frica de oameni”. Este opusul la a te teme și a sluji lui Dumnezeu și este tocmai motivul pentru care este greu să te împotrivești presiunii grupului.

Cum pot învinge frica de oameni și să mă împotrivesc presiunii grupului?

Trebuie să recunosc adevărul despre mine însumi. Trebuie să recunosc că sunt legat de ce cred ceilalți oameni despre mine. Trebuie să admit că mult prea des iau decizii care merg împotriva voii lui Dumnezeu cu mine, pentru că sunt presat și influențat de grup sau de ințelegerea generală a lumii. Și trebuie să vreau să devin liber de ea! Atunci Dumnezeu mă poate ajuta. El mă poate duce chiar până acolo încât eu devin o influență bună pentru cei din jurul meu!

A sluji doar lui Dumnezeu

Poate părea foarte important să fii acceptat de oameni, dar cum rămâne cu a fi acceptat și respectat de Dumnezeu Însuși? Când acțiunile mele sunt controlat de părerea oamenilor din jurul meu, eu pierd legătura cu Dumnezeu și abilitatea de a-I sluji și a auzi vocea Lui. „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.” (Deuteronom 6:5) Primul pas spre a te împotrivi presiunii grupului este să te decizi să-I slujești doar lui Dumnezeu: să-L iubești și să îți fie frică să păcătuiești împotriva Lui. Dacă simt lipsa de dragoste pentru Dumnezeu și nu am această frică sfântă față de El, mă pot ruga la El care „care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.” (Iacov 1:5)

Evită compania proastă

Când recunosc adevărul despre cât de ușor sunt clătinat de presiunea grupului, trebuie să devină o decizie conștientă de a nu mă pune în situații unde sunt ușor ispitit. În 1 Corintenit 15:33 scrie: „Nu vă înșelați: tovorășiile rele strică obiceiurile bune.” În adâncul meu, eu știu cine mă influențează într-o direcție rea. „Dar ei sunt prietenii mei,” mă cert cu mine însumi, „Și mă pot respinge dacă îi contrazic și nu sunt de acord cu ei!” Dar dacă continui să petrec timp cu astfel de „prieteni” care mă presează să fac ce știu că este rău, atunci nu pot sluji lui Dumnezeu și nu pot fi credincios Lui. „Compania rea” include și ceea ce ascult și vizionez, unde „navighez” și ce citesc. Această „companie proastă” îmi încețoșează vederea și ținta de a fi liber de păcat și mă poate duce în ispite nenecesare. Doar atunci când mă separ de compania proastă pot progresa în viața mea de creștin!

Fii pregătit!

Chiar când sunt atent la ce fel de „companie” țin în jurul meu, tot vor fi momente în care voi întâmpina presiune din partea grupului, în mod neașteptat. Trebuie să mă pregătesc dinainte. Trebuie să mă trezesc în fiecare dimineață cu o gândire hotărâtă de a mă păzi curat și de a asculta de conducerea lui Dumnezeu în inima mea. Psalmul 118:6 spune: „Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?” Trebuie să mă înarmez cu această gândire ca să fiu pregătit în timpul zilei.

Fii ferm!

Nu este nici un motiv să fii rușinat că ești creștin. Dacă m-am decis să slujesc lui Dumnezeu cu viața mea, atunci El îmi poate da curaj ca să susțin lucrurile în care cred. În 1 Petru 3:17 spune: „Căci este mai bine, dacă aşa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele decât pentru că faceţi răul!” Cel mai rău lucru care mi se poate întâmpla este să sufăr din cauza neacceptării celorlalți pentru că eu fac ce știu că este corect și bine; dar această respingere este nimic comparată cu pacea și bucuria interioară pe car ele primesc atunci când trăiesc în fața ochilor lui Dumnezeu.

Devino un exemplu!

Când scot la suprafață ce cred și când trăiesc conform mărturiei mele, devin un exemplu. În Matei 5:14-16 spune: „Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.” În loc să inventezi scuze sau poate să eviți astfel de situații, pot alege să fiu o lumină în întunericul care este lumea. Îmi pot folosi timpul liber ca să cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, să caut influențe bune ale oamenilor care vor să se păstreze curați la fel ca mine. Astfel, nu doar că mă împotrivesc presiunii grupului, dar pot avea o influență bună asupra celor din jurul meu!

Încrede-te în Dumnezeu!

Dumnezeu mă întărește cînd am inima pentru El. „Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privinţa aceasta, căci de acum vei avea războaie.” (2 Cronici 16:9) Când trăiesc doar în fața lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu Însuși îmi devine aliat. Cu cât devin mai liber de oameni, cu atât mai treaz devin la vocea lui Dumnezeu care îmi vorbește. Devin liber să gândesc, să acționez și să vorbesc conform influenței lui Dumnezeu asupra mea prin Duhul Sfânt. Atunci devin un ajutor, o binecuvântare și un exemplu pentru cei din jurul meu și sunt umplut cu bucurie interioară care vine doar atunci când fac ce știu că este bine în ochii lui Dumnezeu.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.