Cum să fac faţă sentimentelor de vină fiind creștin?

Cum să fac faţă sentimentelor de vină fiind creștin?

Sentimentele de vină vin dintr-o conștiință încărcată. Conștiința îmi spune ce este bine și ce este rău, aşa că nu trebuie niciodată să mă împotrivesc ei. Dacă totuşi am făcut asta, trebuie să îl rog pe Dumnezeu să mă ierte, să cred că El m-a iertat și să nu mai păcătuiesc din nou.

Sentimentele de vină vin dintr-o conștiință încărcată. Conștiința îmi spune ce este bine și ce este rău, aşa că nu trebuie niciodată să mă împotrivesc ei. Dacă totuşi am făcut asta, trebuie să îl rog pe Dumnezeu să mă ierte, să cred că El m-a iertat și să nu mai păcătuiesc din nou.

Trebuie să am şi grijă astfel încât conștiința mea să urmeze cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu mă judece când nu este nevoie, ci eu să fiu mereu preocupat de voia lui Dumnezeu în viața mea.

Ce este conștiința?

Toți au din naștere un simț pentru bine şi rău. O «voce interioară» care cântărește toate gândurile, cuvintele și faptele. Această «voce interioară» este conștiința noastră, care ne spune ce este bine sau rău, moral sau imoral.

Dar cugetul nu este neschimbător. El se formează și se dezvoltă în funcție de circumstanțe, experiențe și înțelegere. De aceea fiecare om are un cuget diferit, iar acesta nu se poate fi folosit ca un «răspuns final».

O conștiință curată – cerință minimă pentru o pace interioară

A avea o conștiință sau un cuget curat este cerința minimă pentru a avea pace cu Dumnezeu. Eu nu trebuie niciodată, în orice circumstanță, să fac ceva împotriva conștiinței mele, căci aceasta înseamnă să păcătuiești voit, conştient. Un cuget curat înseamnă că eu trăiesc urmând lumina pe care am primit-o, înțelegerea pe care o am.

Dacă eu fac păcat conștient, atunci trebuie să-mi cer iertare de la Dumnezeu și, dacă este nevoie, și de la oameni. Eu trebuie să pun totul în ordine pentru a putea primi înaintare în viața mea spirituală.

«Vinovat» chiar și după iertare?

Ca și creștin poți simți în continuare vină, deși ai primit iertare pentru păcat. Ispititorul continuă să mă pârască pentru lucruri pe care le-am făcut în trecut. Atunci trebuie să mă împotrivesc, ferm în credință, căci Isus mi-a spălat vina. Eu trebuie să nu mai păcătuiesc pentru a deveni total liber de sentimentul de vină.

Un cuget slab

Eu pot simți vină în viața mea de creștin din cauza unui cuget sentimental și slab care mă învinuiește pentru foarte multe lucruri care nu au de-a face cu Dumnezeu. Mă pot îngrijora pentru lucruri exterioare despre care eu gândesc una sau alta fără să văd voia lui Dumnezeu în situaţia respectivă. Pot simți vină din cauza opiniei celorlalți cu privire la ceea ce eu am spus sau am făcut. Pârâșul folosește toate ocaziile pentru a mă întrista și pentru a mă umple cu învinuiri împotriva celorlalți.

Dacă voia mea este să-I slujesc lui Dumnezeu, El mă ajută și îmi conduce cugetul meu în direcția corectă. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar care este voia Lui și noi ne putem ruga pentru Duhul Sfânt, ca acesta să ne conducă și să ne ajute să primim o înțelegere mai clară.

A ignora sentimentele de vină – Un cuget rănit

Dacă eu devin rece și dur într-un domeniu sau mai multe din viața mea, și mă împotrivesc conştient cugetului dată după dată, atunci eu pot sfârși cu un cuget rănit. Prin neascultare repetată, cugetul este «oprit», cu rezultatul că eu pot face ce este rău, fără să mai am sentimente de vină. Aceasta este bineînțeles o stare foarte periculoasă.

Dacă mă pocăiesc din toată inima și încep să-I slujesc lui Dumnezeu și să fac voia Lui, aceste domenii mi se vor descoperi. Atunci trebuie să încep lupta împotriva păcatului și să pun lucrurile în ordine. Este scris că eu trebuie să secer ce am semănat, iar acest seceriș poate fi plin de durere și greu de purtat, dar prin ascultare și perseverență, pot fi vindecat.

Mântuirea și cugetul meu în dezvoltare

Pavel a scris că el nu-și amintea de nici un rău făcut, totuși el nu se socotea neprihănit. (1 Cor. 4:4) El avea un cuget curat, dar el știa că sunt domenii din viața lui care nu erau total în lumină. El știa că se cere mai mult decât un cuget curat pentru a fi mântuit temeinic.

Dacă eu vreau să fac voia lui Dumnezeu, atunci Duhul Sfânt îmi va lumina domenii din viața mea unde conștiința mea nu reacționează. Duhul îmi va arăta păcatul care locuiește în firea mea, dar aceasta este o zonă mult mai mare decât păcatul vizibil. Dacă eu ascult și mă las condus de Duhul, atunci cugetul meu se va dezvolta, iar la sfârșit va acoperi o zonă mai mare.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.