Acest site folosește coockie-uri pentru a recunoaște vizite repetate și preferințe pentru a oferi facilități pentru mediile sociale și pentru a analiza traficul. Apăsând pe butonul „Accept”, sau folosind site-ul nostru, ești de acord cu politica noastră de Coockie-uri și cu termenii de utilizare.
De ce este atât de ușor să „urmezi fluxul?”

De ce este atât de ușor să „urmezi fluxul?”

Pentru ca o societate să funcționeze, este obligatoriu ca să ai valori și „reguli de joc” comune față de care toți sunt de acord. Dar …

7 minute ·

Există o tendință adâncă în om de „a se potrivi” și a fi bine primit de societatea din jurul său. Aceasta face că el se schimbă pentru a se „potrivi” în forma dorită.

În multe feluri, acest lucru este necesar și bun. Ca o societate să funcționeze, este obligatoriu să ai valori și „reguli de joc” față de care toți sunt de acord.

În același timp, dorința de a te potrivi și de a fi primit bine de oameni a dezvoltat în noi o „natură de turmă.” Noi vom urma, natural și fără a fi forțați, ceea ce este faimos și recunoscut în timpul prezent. Vedem asta în multe domenii, printre altele modă, muzică, curente politice, felul în care vorbim și ne comportăm.

Ce hotărâre iau eu?

Personal, a trebuit să mă întreb cum să mă raportez la aceste influențe. Știu că majoritatea oamenilor din societate au anumite opinii și puncte de vedere când vine vorba de valorile și principiile de bază. Dar, în același timp, eu ca creștin, știu că trebuie să mă țin de Cuvântul lui Dumnezeu în aceste chestiuni, ca și în toate celelalte, de altfel. Când aceste puncte de vedere nu sunt aceleași cu ale mele, trebuie, în mod necesar, să „cad de acord” cu un punct de vedere. De exemplu când vine vorba de căsătorie și viață de familie. Aici societatea spune, în mare parte, că trebuie să tolerezi și să accepți ca oamenii să trăiască împreună ca pereche, fără să fie căsătoriți.

În 1 Împărați 18 putem citi istoria cu Ilie, care era singurul care rămăsese din proorocii lui Dumnezeu într-un timp în care poporul se închinau la idoli ciopliți. Ei erau și îndemnați de împăratul din țară, care îi îndemna pe oameni să se îndrepte în acea direcție. Ilie a adunat poporul pe muntele Carmel, cum este descris în 1 Împărați 18:21: Până când vreţi să şchiopătaţi de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal! Poporul nu i-a răspuns nimic.”

Este foarte reprezentativ faptul că poporul nu i-a răspuns nici un cuvânt. Poporul s-a lăsat condus de idolatria împăratului. Când Ilie le-a pus înainte o alegere: să aleagă ori pe Dumnezeu ori pe idoli, ei nu au putut să-i răspundă ce voiau.

Așa este și cu noi, dacă ne lăsăm conduși de orice duh al timpului – de gândurile, ideile și părerile care se aplică timpului nostru. Când suntem puși la alegerea cui să slujim, nu reușim să alegem. Suntem oameni fără putere, incapabili să luăm un punct de stand și a a sta în picioare pentru ceva.

Dumnezeu are total alte planuri pentru oameni. Pavel scrie în Efeseni 4:14: ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire.” Pavel ne îndeamnă să nu ne lăsăm influențați de orice duh și idee, ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.. Efeseni 4:15.

El scrie mai departe în Efeseni 4:17 să nu umblă mai departe ca neamurile „care își urmează goliciunea gândurilor.” A urma goliciunea gândurilor înseamnă să trăiești o viață inconștientă, unde doar te lași condus de ce simți în clipa de față. Când gândirea este goală, și noi suntem o pradă ușoară pentru tot felul de influențe, iar cel mai ușor pentru noi, oamenii, este să ne apucăm de ce este cel mai aproape de noi, în orice moment, iar mereu este ușor să ne înclinăm spre duhul proeminent din prezent din lume.

Înarmat de luptă

Pavel scrie mai departe în Efeseni 6:12 că nu avem de luptat cu împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

Duhurile răutății conlucrează cu Satan și doresc să influențeze oamenii într-o direcție hotărâtă – ca să facă voia diavolului. La aceasta ei folosesc duhul vremii. Se găsesc nenumărate exemple în care acest duh al vremii a condus la oribilități groaznice și nenorociri. Dar complaccerea, egoismul, letargia și indiferența sunt probleme la fel de actuale. Duhul vremii ne influențează ca să ne realizăm pe noi înșine, să trăim viața și să ne găndim la propriul confort și satisfacere. În urma acestora apar multe dificultăți, desfacera familiilor pentru că tata sau mama este mai interesat să-și satisfacă nevoile proprii, relații distruse și concubinaj pentru că o parte sau ambele nu-și pot satisface propriile pofte și plăceri în rama căsătoriei, etc.

Pavel ne îndeamnă să luăm toată armura lui Dumnezeu și să ne împotrivim în ziua cea rea. Dar când este ziua cea rea? Tocmai atunci când sunt ispitit, când Satan vine cu propunerile sale și eu simt că pofta de a-mi trăi după bunul plac aproape că mă copleșește. Atunci este important să fiu înarmat și gata de împotrivire! Dacă fac asta, atunci pot rămâne în picioare, după ce am biruit totul.

Această armură constă în adevăr, dreptate, pace, credință și mântuire, și îmi dă tot ce am nevoie ca să mă împotrivesc duhului vremii și gândurile dominante care sunt total împotriva planului și voii lui Dumnezeu. Condiția ca să fiu înarmat cu această armură este ca eu să vreau să intru într-un contract de a ține voia lui Dumnezeu, chiar dacă gândurile și ideile lumii merg total împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă aleg asta și stau tare în decizia mea, atunci Dumnezeu mă va întări și mă va face capabil să stau în picioare în această luptă.

Promisiunile pentru cei care stau în picioare, care biruie, le putem citi în Apocalipsa 2 și 3. Printre altele, ei vor „mânca din Pomul Vieții care este în Paradisul lui Dumnezeu”. Apocalipsa 2:7. „Îi voi da luceafărul de dimineață.” Apocalipsa 2:28. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui." Apocalipsa 3:5. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Apocalipsa 3:12. Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie." Apocalipsa 3:21.

Așadar sunt făgăduinți mari pentru cei ce birui pe Satan și duhul vremii. Acum se pune întrebarea dacă eu vreau să plătesc prețul!

Acest articol este disponibil în

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.