De la o suferință ușoară la o greutate veșnică de slavă!

De la o suferință ușoară la o greutate veșnică de slavă!

No one would wish trials upon themselves, but why are these experiences the way to partake of God’s glory?

4 minute ·

“Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească, prin suferințe, pe Căpetenia mântuirii lor.” Evrei 2:10.

Este binecuvântat și mângâietor, să știm că Hristos ne-a luat în mâna Lui, și că acum El ne conduce cu mâna Lui puternică spre slavă.

Din natură, nu avem nici un fel de slavă în noi, așa că dacă vrem să fim părtași la o viață de slavă acum și pentru veșnicii, atunci, trebuie să crească în noi natură Dumnezeiască. Însă, pentru ca noi să putem primi viața Lui și natura Lui, El, trebuie să ne conducă în multe feluri uimitoare prin tot felul de împrejurări. El ne apleacă prin suferințe și ne curățește în cuptorul suferinței și prin toate acestea învățăm să cunoaștem felul și voia Lui bună pentru noi.

Dacă suntem total încredințați că suntem sub călăuzirea Lui bună și puternică pe drumul spre slavă, în orice situație pe care o întâlnim, rezultatul va fi, așa cum este scris, că suferința va fi ușoară și de o clipă și va lucra pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. (2 Corinteni 4:17)

Când Hristos vine să își conducă mireasa în slavă, aceasta va fi formată dintr-un grup de oameni pe care El a reușit să îi conducă la viața Lui de slavă în mijlocul întunericului și răutății lumii acesteia. În multele încercări ale vieții ei au fost modelați prin suferințe, în același fel ca Salvatorul lor.

Dacă fiecare dintre ei ar trebui să își povestească viața în detaliu, ar povesti despre multe experiențe uimitoare – și nici unul dintre ei nu ar fi vrut să rateze nici unul dintre lucrurile prin care Dumnezeu i-a trecut, în înțelepciunea Lui, pe drumul spre slavă. Cei care au fost mândri și încăpățânați din natură vor putea povesti toate lucrurile pe care le-au experimentat pentru ca firea să fie zdrobită, așa încât smerenia și bunătatea să radieze din interiorul lor. Ei Îi vor aduce slavă și mulțumiri Lui Dumnezeu în toată veșnicia din mulțumire pentru rezultatul acesta mare și binecuvântat. Cum ar fi fost dacă le-ar fi surâs norocul tot timpul? Atunci ei ar fi rămas în încăpățânarea și mândria lor pentru tot restul vieții!

Putem să fim părtași la aceeași slavă ca acești eroi!

Iosif a fost aruncat în groapă și apoi în temniță pe drumul spre a deveni conducător. David a fost exilat, persecutat de oameni invidioși, pe drumul spre împărăție. Psalmii lui profetici și plini de binecuvântare s-au născut din suferințe, încercări, luptă și împotrivire.

Isus a fost ispitit și încercat la fel ca noi pentru că El a avut aceeași fire ca a noastră. El a suferit, fiind ispitit, și prin tot ce a suferit a învățat ascultare; și în acest fel a crescut în înțelepciune. Salvatorul nostru a fost făcut desăvârșit prin suferințe. Nimeni nu a fost așa supus și așa credincios cum a fost El. El a răbdat toate încercările vieții fără să păcătuiască. El este într-adevăr un prinț între frații Săi. (Evrei 2:14-18; Evrei 5:7-8; Evrei 2:10)

Noi trebuie să posedăm înțelepciunea Lui Dumnezeu pentru ca El să ne poată folosi și asta o putem căpăta doar prin suferințe și prin credincioșie în încercările vieții.

Să așteptăm cu nerăbdare bucuria care ne stă în față, cum a făcut și Isus, și să Îl slăvim pe Dumnezeu pentru tot ce primim pe drumul spre slavă!


Acest articol a fost tradus din norvegiană și a fost publicat inițial cu titlul “Pe drumul spre slavă,” în revista BCC 
“Skjulte Skatter (“Comori Ascunse”) în iunie 1953.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.