Duhul lui Anticrist partea III: Negarea doctrinei lui Hristos

Duhul lui Anticrist partea III: Negarea doctrinei lui Hristos

Ce este „doctrina lui Hristos?” Isus le-a spus la mulțimea de oameni care-L urmau: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.”

5 minute ·

„Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Anticristul! Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină. Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul.” 2 Ioan 7-9.

Ce este „doctrina lui Hristos?” Isus le-a spus la mulțimea de oameni care-L urmau: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.” Marcu 8:34. Dacă stăruiești în „doctrina lui Hristos,” dacă „te lepezi (negi) pe tine însuți,” viața lui Isus se va arăta în tine; Hristos este manifestat în fire. Atunci tu ÎI ai pe Tatăl și Fiul.

Minciunile anticriștilor

Dar apoi vin acești anticriști și îți predică: „Nu realizezi că drumul despre care vorbești este robie totală? Doar nu te gândești să-L ajuți pe Dumnezeu la mântuirea ta? Nu, lucrarea este terminată. Isus a făcut totul, iar tu nu trebuie să faci nimic. Isus o va face în tine. Scufundă-te tot mai mult în dragostea lui Isus, și totul va fi curățat în sângele Lui! Noi suntem chemați la libertate în Isus; nu intra din nou sub jugul și legăturile robiei!”, etc.

Următorul fragment dintr-o revistă religioasă îți va da un exemplu de subtilitatea folosită de duhul lui Anticrist în interpretarea adevărului.

„Condițiile și cerințele lui Dumnezeu pentru a intra în ceruri sunt foarte exacte. Ascultă cuvintele lui Isus: „Dacă dreptatea voastră nu va depăși dreptatea fariseilor și scribenților, cu nici un chip nu veți intra în Împărăția Cerului.” Matei 5:20. Aceasta este cerința Legii. Dar, ce Legea nu a putut face, pentru că era slabă din cauza firii, Dumnezeu a făcut trimițându-Și propriul Fiu. Acum, Domnul Isus este dreptatea noastră. Ce har! Dreptatea noastră este perfectă pentru că Isus este desăvârșit!

Dreptatea noastră este neschimbătoare. Deși noi ne-am împiedicat și am păcătuit, Isus nu a păcătuit. Dreptatea noastră este asigurată pentru vecie! Este păstrată în siguranță în ceruri prin Hristos. Dar cum rămâne cu desăvârșirea noastră aici pe pământ, căci Dumnezeu cere și asta, dar Hristos este viața noastră aici pe pământ. Viața perfectă trăită de El, aici pe pământ, este viața mea înaintea lui Dumnezeu.”

Dacă asta îți sună corect, tu ești, în mod subtil, deviat de la doctrina adevărat, și ești întors spre povești mincinoase. În Romani 8:4 spune că Dumnezeu ne-a dat pe Isus „pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” Duhul lui Anticrist elimină complet această neprihănire personală. Ne spune: „Toată dreptatea noastră este în Isus, și este bine păstrată în ceruri.” Datorită acestei învățături, Satan poate stăpâni aici, pe pământ, cât timp vrea el, neîmpiedicat de „creștini.”

Nu fi înșelat!

Acești anticriști citesc Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu utilizează lumina adevărată a lui. Tot ce ei fac este să spună povești emoționante împletite cu câteva fraze de la alți oameni și mai amintesc anumite lucruri învățate la școală sau seminarii. „Dacă ar fi fost de faţă la sfatul Meu, ar fi trebuit să spună cuvintele Mele poporului Meu şi să-i întoarcă de la calea lor rea, de la răutatea faptelor lor!” Ieremia 23:22.

Totuși, ție îți plac aceste povești. Crezi că sunt ziditoare și că este un spirit plăcut în ele. Și asta este foarte adevărat, pentru că lipsește sabia și crucea din ele. Ai fost vrăjit și ești total ignorant la starea patetică în care este viața ta. Ai fost deviat și înșelat ca să nu mai lucrezi la propria mântuire cu frică și cutremur. (Filipeni 2:12). Ai fost îndepărtat de adevărata doctrină a lui Hristos; nu Îi mai ai pe Tatăl și Fiul. Când îți iei crucea și te lepezi pe tine însuți, ai biruință peste mânie, îngrijorare, vorbărie goală, bârfă și vanitate. Fără această cruce nu ai nicio răsplată. Cuvântul Crucii este greu când ești sub vraja duhului lui Anticrist. Te simți condamnat. Simți că este un duh dur prezent, așa că fugi înapoi la anticriști – la vrăjitori.

Păzește-te! Trebuie să tragem acest semnal de alarmă, acum, mai mult decât în zilele lui Ioan. Vedem foarte clar că este duhul lui Anticrist care lucrează în curvă, iar negustorii ei sunt anticriști. Bineînțeles, majoritatea oamenilor sunt complet ignoranți la acest lucru. Au fost înșelați. De aceea noi vrem ca vocea din cer să sună foarte puternic mai tare ca niciodată: „Ieșiți din ea, poporul meu!” (Apoc. 18:4) Noi vom face ca lumina să strălucească, indiferent de costuri.

Acesta este un fragment din capitolul „Duhul lui Anticrist” din cartea „Mireasa și Curva și timpurile din urmă,” prima dată publicată în norvegiană în septembrie 1946 de “Skjulte Skatters Forlag.”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.