Duhul lui Anticrist partea I: Negarea faptului că Isus a venit în fire

Duhul lui Anticrist partea I: Negarea faptului că Isus a venit în fire

Știai că orice facem, în viețile noastre se manifestă ori Hristos, ori Satan?

5 minute ·

Ce este duhul lui Anticrist? „Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.” 1 Ioan 4:1-3.

„Orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu.” Implicit, duhul care nu mărturisește asta, este duhul lui Anticrist. Acest duh este împotriva venirii lui Isus în fire. Acesta este spiritul pe care-l întâlnim pretutindeni. Deja era activ în zilele lui Ioan și este se manifestă, mult mai conturat, în prezent.

„Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.” Romani 8:29.

Hristos este manifestat în fire atunci când noi suntem transformați în imagina Fiului. Satan vrea ca să fie singurul care este manifestat în fire. Când oamenii sunt temperamentali, ofensați, iubitori de bani, egoiști, îngrijorați, invidioși, etc., Satan este cel care este manifestat în trup. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să fim mântuiți de toate acestea, ca Isus să fie manifestat în noi.

„O doctrină periculoasă”

Aici ia amploare duhul lui Anticrist. Când avem îndemnul: „Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. "El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug."” 1 Petru 2:18-23, Duhul lui Anticrist vine cu următorul mesaj: „Nu poți să iei asta literal. Noi nu putem să mergem pe urmele lui Isus – Cel care nu a făcut păcat, pentru că atunci ar trebui să fim fără păcat. Nu, noi suntem păcătoși și trebuie să cerem sângele,” etc, etc. Auzim acest mesaj peste tot. „Iertarea pentru păcate este posibilă, dar Hristos manifestat în fire? Nu! Asta este o doctrină periculoasă – perfecțiune fără păcat – o doctrină falsă.”

Vezi tu ce încearcă să facă spiritul lui Anticrist? Încearcă să dovedească oamenilor că nu este posibil să-L urmezi pe Isus, ca, astfel, Satan să fie cel care este arătat în trupul tău, nu Hristos. Cine crezi c-ar fi cel mai mânios dacă tu ai deveni liber de păcat? Răspunsul este, evident, diavolul! Dacă îți este teamă să îl superi, atunci împotrivește-te lui Hristos – cel care s-a arătat în trup – adică împotrivește-te vieții de biruință cât de mult vrei. Dar ascultă asta: „Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului.” 1 Ioan 3:8-10.

O sabie cu două tăișuri

Ioan a fost deosebit de preocupat ca noi să nu fim înșelați; de aceea, scrisorile lui sunt ca cea mai ascuțită sabie cu două tăișuri. Cei care lucrează în duhul lui Anticrist nu resping numele lui Isus; ei continuă să lucreze pentru Dumnezeu. Dar noi putem observa imediat în ce spirit este o persoană dacă ei mărturisesc sau nu că Hristos a venit în fire. Ioan ne dă un exemplu care să ne arate cum să recunoaștem pe oameni: „Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul.” 1 Ioan 1:6. „Cine zice: "Îl cunosc", şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.” 1 Ioan 2:4. Și ne dă mai multe exemple în prima scrisoare. Îi cunoaștem după roade. Cei care poartă roade bune (Galateni 5:22-23) – Hristos manifestat în fire – sunt în Duhul lui Dumnezeu. Cei care au doar o aparență exterioară, dar nu au niciun rod, sunt în duhul lui Anticrist.

Deschide-ți ochii și testează duhurile și vei primi o vedere teribilă. Este atât de groaznică încât cei mai mulți oameni nu îndrăznesc să o privească. Ei își închid ochii și spun: „Nu trebuie să judecăm, căci, până la urmă, toți suntem oameni,” și sunt conduși fără scăpare de acești „anticriști.”

Acesta este un fragment din capitolul „Duhul lui Anticrist” din cartea „Mireasa și Curva și timpurile din urmă,” prima dată publicată pe norvegiană în septembrie 1946 de “Skjulte Skatters Forlag.”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.