Elisei: Armata invizibilă

Elisei: Armata invizibilă

Ce poți să faci când ești înconjurat de dușmani?

5 minute ·

Imaginează-ți că te trezești și te afli complet înconjurat de dușmani. Cum ai reacționa? Cu frică și disperare? Sau ai putea tu să vezi că dușmanii tăi sunt praf în comparație cu puterea Dumnezeului nostru?

Elisei, un prooroc al lui Dumnezeu, s-a aflat în această situație după ce a dat sfaturi prețioase armatei israeliene. Regele Siriei a decis să îl ia pe Elisei ca prizonier și a trimis o armată în orașul în care stătea proorocul. În întunericul nopții, războinicii sirieni au înconjurat orașul.

Când slujitorul lui Elisei s-a trezit dis-de-dimineață ca să își înceapă rutina lui obișnuită, s-a trezit uitându-se la o armată de sirieni. Panicat, a strigat la stăpânul lui spunând, „Ce vom face?”

Sunt șanse puține ca noi să avem de-a face o armată fizică care să se ridice împotriva nostră precum Elisei, dar avem dușmani în formă de puteri spirituale care vin să ne ispitească cu necurăție, pofte lumești și descurajare. „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Efeseni 6:12)

Atunci când noi simțim acești dușmani spirituali apropiindu-se, ispitindu-ne să facem ceea ce știm în inimile noastre că este împotriva voii lui Dumnezeu, ce fel de răspuns le dăm noi? Ne simțim copleșiti și cu frică precum slujitorul lui Elisei?

„Nu te teme!”

Pentru Elisei, alegerea era clară, iar răspunsul dat slujitorului a fost simplu și plin de credință. „Nu te teme, căci mai mulţi sunt cei cu noi decât cei cu ei.” (2 Împărați 6:16) Pentru slujitor, acesta ar fi fost un răspuns greu de acceptat dacă se uita în jos la zidul de inamici, fluturănd sulițele și scuturile. Cu siguranță că slujitorul nu a văzut pe nimeni pregătit și gata să lupte de partea lor.

Dar Elisei a văzut situația într-un total alt fel. El a vorbit cu Domnul din partea slujitorului, spunând, „Doamne, deschide-i ochii să vadă.” (2 Împărați 6:17). Deodată, slujitorul a început să vadă cu aceeași ochi luminați ca și Elisei. Dealurile din jurul orașului nu erau deloc pustii … o imensă armată de cai și care de foc era trimisă de Domnul să îl protejeze pe proorocul Lui!

Sirienii au început să înainteze spre oraș, fără să știe că erau mult depășiți numeric. Elisei a vorbit din nou Domului, cerând, „Loveşte, rogu-Te, pe poporul acesta cu orbire.” Caosul a intrat în rândurile siriene când deodată, întreaga armată a orbit.

În câteva momente, simpla credință a lui Elisei a redus o armată aparent de neoprit la nimic!

Bătălia de astăzi

Armata de puteri spirituale care ne stă astăzi împotrivă este la fel de periculoasă ca și armata fizică de care era înconjurat Elisei. Ne putem imediat simți în inferioritate numerică, numai uitându-ne la numărul incredibil de inamici, neținând cont că, la fel cum au apărut caii și carele de foc pentru Elisei, există puteri care sunt dispuse să lupte de partea noastră, dacă avem credința să cerem asta.

Există puteri care vor să lupte de partea noastră, dacă avem credința să cerem asta.

Satan vrea ca noi să ne simțim singuri. El vrea să ne facă să ne simțim precum că nu avem nicio șansă de izbândă. El vrea să facă așa încât noi să simțim că noi ne putem încrede doar în puterile noastre proprii. Toate aceste gânduri sunt înșelăciune. În realitate, puterile acestei lumi sunt nimic în comparație cu puterea la care putem ajunge prin Duhul Sfânt. Când noi suntem voitori să trăim în duhul credinței, putem vedea dușmanii noștri așa cum sunt ei, iar cu Dumnezeu de partea noastră, să îi dăm în moarte.

„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine;
nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău;
Eu te întăresc,
tot Eu îţi vin în ajutor.
Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.”
(Isaia 41:10)

În ce îmi pun eu credința?

Slujitorul lui Elisei s-a încrezut doar în ce el a putut vedea și înțelege, iar din această pricină era constant descurajat. El și-a dta seama că aveau în față un obstacol prea mare de trecut pentru om. În încercarea lui de a rezolva problemele omenești cu înțelegerea omenească, el a fost orbit față de lupta spiritual. El a uitat că era un Dumnezeu viu de partea lui.

În ce ne punem noi credința? Când întâlnim un dușman în situațiile noastre zilnice, reacționăm noi ca Elisei sau ca slujitorul lui?

Atunci când noi trăim în această credință simplă, toate puterile cerului sunt de partea noastră!

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.