Este inima în lume?

Este inima în lume?

Scopul nu este de a obține cât de mult posibil din lume, ci să lepădăm totul.

2 minute ·

Sub lege sau în duhul legii?

Sunt oameni în lume care întreabă cât de mult se pot „întinde” fără să intre în conflict cu legea. Aceștia stau la granița prăpastiei, gata de a cădea și a ajunge răufăcători.

Și între credincioși sunt cei care întreabă mereu: „Este asta permis? Asta nu poate fi păcat? Nu am voie să fac asta? Nu am voie să dețin aceea? Asta nu poate fi periculos, sau?” Astfel de oameni stau la marginea prăpastie, gata să cadă. Ei sunt sub lege și simt pedeapsa ei dură de fiecare dată când s-au întins prea departe și au intrat în conflict cu ea. Aceștia nu au gândirea lui Isus Hristos.

Aceștia ocolesc și duhul legii. Mulți dintre ei au înființat și ceva ce se numește „zonă gri” - sunt astfel de lucruri pe care legea nu le menționează ad-literam - nu sunt nici încurajate și nici respinse. Este această „zonă gri de aur.”

Când inima este în lume, pericolul este mare

Dacă și tu ești dintre acești oameni care vor totuși să meargă în ceruri, dar vor să aibă inima în lume - să știi că te afli într-o situație periculoasă. Ioan spune: „Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume! Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el!” 1 Ioan 2:15. „Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.” spune Isus în Matei 6:21.

Pavel spune: „Lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!” Galateni 6:14, și mai departe: „Privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. ...dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă.” Filipeni 3:8, 13-14. Această atitudine arată gândirea lui Isus Hristos și dragostea pentru Tatăl. Dacă nu ai această gândire, atunci ai nevoie cu adevărat de o pocăință nouă.

Articolul a fost prima dată publicat în „Skjulte Skatter” (Comori Ascunse) în mai 1912, cu titlul „Scopul nu este de a obține cât de mult posibil din lume.” Limbajul a fost modernizat.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.