Este posibil să fii desăvârșit?

Este posibil să fii desăvârșit?

Biblia vorbește despre două sensuri ale cuvântului desăvârșit. Ce înseamnă asta? Este posibl și pentru mine?

5 minute ·

Este posibil să fii desăvârșit? Ce înseamnă de fapt să fii desăvârșit? Citim că jertfele făcute în Vechiul Legământ nu au putut face desăvârșită conștiința celui ce jertfea. El cuprindea doar aspecte precum: mâncare, băuturi și felurite spălături, impuse până la momentul înnoirii. (Evrei 9:9-10)

Este posibil să fii desăvârșit?

Aici vedem imperfecțiunile vechilor jertfe: ele nu au putut să îi facă pe oameni perfecți după conștiință; ele erau doar ca o aducere aminte a păcatului. (Evrei 10:3) Cu toate acestea Isus a adus cu Sine și înnoirea. El ne-a învățat cum să punem totul în ordine. Acum putem deveni desăvârșiți după conștiință. Cugetul nostru este înțelegerea noastră cu privire la bine și la rău. Deci, a fi perfect înseamnă că o persoană a pus toate lucrurile din viața ei în ordine conform înțelegerii sale. Atunci ea nu mai are aceste amintiri permanente ale păcatului.

Două sensuri ale cuvântului „desăvârșit”

A fi desăvârșit ca ucenic și a fi desăvârșit precum Isus sunt două lucruri diferite. Isus ne numește ucenici (sau învățăcei). El spune ca dacă cineva vrea să fie ucenicul Lui, acesta trebuie să părăsească tot, să se lepede de sine, să își ia crucea în fiecare zi și să Îl urmeze. (Luca 9:23) Un ucenic desăvârșit este unul care renunță la părerile și planurile personale și este supus meșterului său. El trebuie să spună la fel cum a spus și Isus când a intrat în lume, „Iată-Mă …, vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” (Evrei 10:7) Nu pentru oricare alt motiv! Atunci el este un ucenic desăvârșit, cu toate că nu este desăvârșit precum Maistrul.

Când Pavel spune: „Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte…” (Filipeni 3:12), el se referă la faptul că încă nu a fost făcut desăvârșit ca Maistrul dar asta era ținta lui pe care o urmărea.

Apoi în Filipeni 3:15 continuă: „Gândul acesta, dar, să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi;” Aici el se referă la faptul că ei sunt desăvârșiți ca ucenici. Ei au părăsit tot. Nu mai era nimic ce îi împiedica să intre cu totul în ceea ce Maistrul avea să îi învețe. Ei erau gata pentru un singur lucru – de a face voia lui Isus, Maistrul lor. Ei au pus totul în ordine după lumina pe care o aveau și puteau spune: „Dar, în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel.” Filipeni 3:16 Pavel nu ar fi spus lucrurile acestea cuiva care nu era desăvârșit, cuiva care nu părăsise tot, cuiva care încă era sub puterea minciunii sau vorbirii de rău, de exemplu. Ar fi groaznic dacă o astfel de persoană ar „continua în aceeași direcție”. Dar, unuia care a pus totul în ordine după lumina înțelegerii lui, i-ar putea spune, „Continuă în aceeași direcție și Maistrul îți va da mai multă lumină și descoperire în viața ta.”

Fii desăvârșit și caută mereu desăvârșirea!

Când vorbim despre a fi desăvârșit, ne referim la desăvârșire conform înțelegerii noastre ca ucenici – și asta este posibil! De aici mai departe trebuie să continuăm si să devenim desăvârșiți precum Maistrul. Isus spune: „Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul lui…” Matei 10:25. Cu toate acestea, până devenim așa, trebuie să fim săraci în duh, flămânzi și însetați. (Matei 5:3,6)

Ultimele cuvinte ale lui Isus au fost ca să facem ucenici din toate neamurile. Comparând, este ușor să îi faci pe oameni să de roage la Isus pentru iertarea păcatelor, dar să faci din ei ucenici este o slujbă grea. Să îi convingi să renunțe la tot și să îi înveți să audă ceea ce El le vorbește este o slujbă enormă.

Când este vorba despre o mântuire așa mare, majoritatea oamenilor nu cred cu adevărat în harul care este în Hristos, în ciuda asigurării din cuvintele lui Isus: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.” Matei 28:18.

Și totuși, lăudat să fie Domnul, sunt câțiva care au văzut slava Lui- slava singurului născut al Tatălui, plin de har și adevăr. Și din plinătatea Lui am primit cu toții adică har peste har.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.