Este posibil să trăiești ca Isus?

Este posibil să trăiești ca Isus?

Noi suntem umani. Noi păcătuim. Sau?

6 minute ·

Noi suntem umani. Noi păcătuim. Sau?

Aceasta este o întrebare pe care am citit-o. Este o întrebare care mi s-a pus. Este o întrebare care mi-am pus-o singur. „Este posibil să trăiești ca Isus?”

Poate că ar trebui să încep prin a spune că eu cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Cred că El a venit pe pământ, ca om. Scrie foarte clar în Evrei că El a fost ca noi, în toate lucrurile, în fiecare aspect. Dar Biblia spune că Isus nu a păcătuit, iar eu mă întreb de ce. (Evrei 2:17-18; 4:15-16)

„Suntem doar umani”

Toată viața mea am citit și am auzit că, „Dumnezeu S-a uitat jos, la noi păcătoșii și a avut milă de noi. El ne iubește și bineînțeles că El vrea să petreacă o eternitate cu noi. Dar, dat fiind că noi suntem o mână de păcătoși, El nu ne poate pur și simplu da voie în cer, nu? Deci Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său (sau pe Sine Însuși, cum mulți cred) pe pământ. El a venit să preia pedeapsa păcatelor noastre și să moară pentru noi, să ne ierte păcatele ca astfel noi, care credem în El, să petrecem toată eternitatea în cer! Datorită bunătății Lui pentru noi, noi Îl iubim pe Isus și încercăm să trăim astfel încât să-I aducem laudă Numelui Lui. Dar noi suntem doar umani. Noi păcătuim.”

Nu este Dumnezeu destul de puternic?

De fiecare dată când aud asta, am un simțământ ciudat – că ceva nu se potrivește. Nu ne poate Dumnezeu ajuta ca să nu mai păcătuim? Nu este El Dumnezeul Cel Atotputernic? Nu este El destul de puternic?

Apoi, într-o zi am auzit o poveste total diferită care avea sens:

Dumnezeu s-a uitat pe pământ la oamenii și femeile pe care El îi crease. El a văzut toate tipurile de oameni. El a văzut oameni care trăiau voit în păcat. El a văzut oameni care încercau să țină poruncile Lui – oameni care încercau cu disperare să asculte de legile pe care El le dăduse pentru ei. Toți acești oameni aveau un lucru în comun {link=/no/Themes/Seier_over_synd/What_is_sin_ Sin.}

Pentru că Dumnezeu NE IUBEȘTE atât de mult încât vrea să petreacă eternitatea cu noi, El S-a întristat tare de tot. Dar din cauza legilor Lui, legi care erau neschimbabile, Dumnezeu nu poate permite oamenilor care trăiesc în păcat, să intre în Împărăția Lui, o Împărăție care constă din dreptate, pace și bucurie. (Romani 14:17)

Dar din cauza legilor Lui, legi care erau neschimbabile, Dumnezeu nu poate permite oamenilor care trăiesc în păcat, să intre în Împărăția Lui

Deci Dumnezeu a trimis pe propriul Său Fiu pe pământ să ne salveze. Isus a murit pentru păcatele noastre, iar Dumnezeu a promis să ne ierte păcatele dacă Îl acceptăm pe Isus ca Domn în viețile noastre. Dar acesta a fost doar începutul planului lui Dumnezeu!

Cea mai importantă parte din această istorie a lui Isus nu a fost că El a murit pe cruce pentru noi. Ci a fost viața pe care El a trăit-o! El a fost acolo, un om, și a fost ispitit – în TOATE privințele, ca noi. (Evrei 4:15). Dar El nu a păcătuit! El a urât poftele și plăcerile din firea lui omenească. El le-a urât atât de mult încât le-a lepădat și le-a răstignit – în fiecare zi El a omorât păcatul. De aceea moartea de pe crucea de la Golgota nu a avut putere asupra Lui, iar El S-a ridicat din morți și S-a arătat ucenicilor Lui, înainte ca să Se întoarcă în ceruri la Tatăl Lui!

Urme pe care le putem urma!

Isus este Înaintașul nostru; El a trăit viața și a făcut urme pe care noi le putem urma. (1 Petru 2) Un lucru este clar – ca ucenici ai Lui, noi suntem chemați să urmăm pașii Omului care nu a făcut păcat. Aceasta înseamnă că și noi putem trăi fără a face păcat!

Vezi acum, Isus nu S-a întors în cer pentru a se bucura de compania Tatălui Său și pentru a ne lăsa pe noi aici chinuidu-ne cu propria nefericire și propriile păcate. El a promis să trimită Duhul Sfânt pentru ajutor, învățătură și putere pentru a birui. Totuși, nu oricine primește Duhul Sfânt. Dumnezeu îl trimite celor care sunt sătui de propriul lor păcat și care Îl ascultă. (Faptele. Ap. 5:32).

Noi trebuie să ne rugăm pentru ajutor ca să nu mai facem ceea ce știm că este rău – să nu mai facem voia noastră proprie ci, în loc, voia lui Dumnezeu. Isus se bucură când vede că noi tânjim după a-I sluji Lui dintr-o inimă totală și de aceea El trimite Duhul Lui Sfânt pentru a ne ajuta mai departe pe calea mântuirii, iar puțin câte puțin, ne arată lucruri noi care trebuiesc răstignite. Astfel, noi devenim tot mai mult asemenea lui Isus; noi devenim plini de dreptate, pace și bucurie. Virtuțile Împărăției Cerurilor devin viața noastră, iar noi putem aștepta cu bucurie să petrecem veșnicia cu Înaintașul nostru, Cel care a trăit și a murit pentru noi!

Această poveste care are sens pentru mine – ei bine, eu nu cred că este doar o poveste. Eu cred că este adevărul. Eu cred că este pentru mine. De aceea sunt eu creștin.

Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”.” 1 Petru 1:15

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.