Ești chemat la libertate față de păcat

Ești chemat la libertate față de păcat

Chemarea noastră ca ucenici ai lui Isus este de a trăi o viață biruitoare în care stăpânești peste păcat.

4 minute ·

Chemarea noastră ca ucenici ai lui Isus este de a trăi o viață biruitoare în care stăpânești peste păcat. (Rom. 5:17)

Cel ce biruie!

Isus vrea să ne facă asemeni Lui, și toți cei care privesc slava Domnului sunt transformați în același chip al Lui. Slava lui Isus este bineînțeles viața Lui; o viață în biruință asupra păcatului. Atunci devii un slujitor care este un stâlp în Templul lui Dumnezeu. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou. Apocalipsa 3:2.

Cel ce va birui! Isus a întrebat de cei ce biruie când a scris celor șapte biserici din Asia Mică. Promisiunile aparțin celor ce biruie. Puterea pentru o viață de biruință este în Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu îl dă celor ce ascultă de El. (Fapt. 5:32)

O mântuire mai profundă

Prin ascultarea de lucrările Duhului Sfânt în inima noastră noi vom primi putere să negăm poftele și plăcerile păcătoase care locuiesc în trupul nostru. Isus a creat Calea către o viață de biruință și triumf asupra păcatului. Pavel era atât de captat de aceasta încât că el aproape strigă: Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul? Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? Romani 6:1-2.

Această mântuire care ne este propovăduită prin Evanghelie, depășește cu mult înțelegerea obișnuită a mântuirii, pe care cei mai mulți o cuprind ca fiind iertarea păcatelor. Voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre. (1. Pet. 1:8-9)

Isus a creat calea către o viață de biruință și triumf asupra păcatului.

Şi David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinţii săi şi a văzut putrezirea. Dar Acela, pe care L-a înviat Dumnezeu, n-a văzut putrezirea. Să ştiţi, dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor; şi oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise. Astfel, luaţi seama să nu vi se întâmple ce se spune în Proroci: Uitaţi-vă, dispreţuitorilor, miraţi-vă şi pieriţi; căci în zilele voastre, am să fac o lucrare pe care n-o veţi crede nicidecum dacă v-ar istorisi-o cineva Faptele apostolilor 13:36-41.

Natură dumnezeiască – e posibil să primesc și eu din ea?

Lucrarea pe care Dumnezeu o face în ucenicii Lui este că cel credincios primește parte la propria natură a lui Dumnezeu. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. 2. Petru 1:3-4.

Dumnezeu te va întări puternic pe tine care simți că Dumnezeu lucreasă în interiorul tău ca să devii un ucenic cu inima întreagă. Evanghelia nu pune nici o limită la ce tu poți obține de la viața ta. Gândește-te să primești parte la propria natură a lui Dumnezeu, la mila, dragostea, neprihănirea și bunătatea Lui!

Această viață înălțată este menită ucenicilor Lui. Dacă tu auzi chemarea Lui către tine, atunci nu-ți împietri inima, ci întoarce-te către Dumnezeu și leapădă-ți viața ta din această lume. Atunci vei găsi părtășie și frățietate cu alți frați și surori care tânjesc să se dezvolte în aceeași viață!

Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi! (Matei 5:6).

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.