Ești mijlocitor sau acuzator?

Ești mijlocitor sau acuzator?

Isus mijlocește pentru noi; Satan ne acuză. Ce faci tu? Ești tu un mijlocitor sau un acuzator?

4 minute ·

Satan acuzatorul

Lui Satan nu îi este rușine să se ducă la tronul lui Dumnezeu să îi acuze pe sfinți; nici să meargă la oricare altă persoană cu tot duhul lui de pâră. Din păcate, majoritatea oamenilor își deschid inima și urechile pentru el și duhul de pâră câștigă acces ușor. Ca urmare, el trece ușor de la o persoană la alta. În duhul de pâră, ce mai mizerabilă și nenorocită persoană se simte mai presus de frații și surorile temătoare de Dumnezeu. Fără teamă, se pune pe el însuși ca judecător peste toți și toate. Cu toate astea, acești acuzatori vor fi dați jos ca un fulger din înălțimi mai devreme sau mai târziu, la fel ca fratele lor acuzator, Satan. (Apocalipsa 12:10)

Isus Hristos mijlocitorul

Adevărații mijlocitori insistă constant în fața tronului Tatălui cu nevoie pentru oamenii din inima lor. Ei își vor păstra deasemenea și pacea la tronul Tatălui pentru toată veșnicia împreună cu mijlocitorul nostru cel mai mare, Isus Hristos, care nu obosește niciodată să mijlocească pentru noi.

Adevărații mijlocitori

Apostolii au stăruit neîncetat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. (Faptele Apostolilor 6:4) Ei au acordat prioritate slujbei de rugăciune. Nimic nu va ieși din slujba cuvântului dacă slujba rugăciunii nu are prioritate în viața noastră.

Adevărații mijlocitori au parte în lucrarea cea mai măreață pentru că ei sunt mereu aproape de inima Tatălui, îndemnându-L să își întindă brațul puternic oriunde este nevoie de el în întreaga lume. Rugăciunea continuă a lui Avraam ar fi cruțat Sodoma și Gomora dacă 10 oameni neprihăniți ar fi fost găsiți acolo. (Geneza 18:22-23) Prin mijlocirea lui Moise toți oamenii Israelului au fost cruțați de moarte în deșert. (Exodul 32:1-14) El s-a rugat neobosit pentru oamenii aceștia încăpățânați. Samuel a avut aceeași gândire nobilă cu privire la rugăciune, și citim că mâna lui Dumnezeu a fost împotriva filistenilor în toate zilele lui Samuel. (1 Samuel 7:7-13)

În vechiul legământ, Moise și Samuel erau printre mijlocitorii cei mai apropiați de inima lui Dumnezeu. Dată după dată Dumnezeu si-a întins brațul puternic și a acționat cu bunătate față de Israel din pricina rugăciunilor sincere ale acestor oameni.

Pavel îndeamnă ca înainte de toate, rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri să fie făcute pentru toţi oamenii. (1 Timotei 2:1) Pavel s-a rugat fără oprire pentru fiecare biserică și pentru fiecare membru din biserică. El l-a amintit pe Timotei în rugăciunile sale, zi și noapte, fără oprire. (2 Timotei 1:3) Eparfa a stăruit ca și Pavel în rugăciunile sale pentru coloseni. (Coloseni 4:12) Isus s-a rugat pentru dușmanii săi în timp ce Îl crucificau. (Luca 23:34) Ștefan s-a rugat pentru dușmanii săi chiar și când era omorât cu pietre, în timp ce ei îl răneau în mânia lor. (Faptele Apostolilor 7:59-60)

Mijlocirea: O slujbă înaltă

Chiar și în zilele noastre se întâmplă lucruri mărețe dacă ne trezim la credință în slujba măreață și necesară a mijlocirii. Oricine poate face parte din slujba asta înaltă. Este o muncă, dar este cea mai fructificată, rentabilă și binecuvântată muncă care există. Prin a ne ruga pentru ceilalți, suntem binecuvântați și noi înșine în aceeași măsură.

Prin mijlocire haide-ți să mișcăm puterea lui Dumnezeu peste orașe și sate unde lucrătorii Săi muncesc, peste biserici, case și persoane – în funcție de nevoie.

Acest articol a fost tradus din norvegiană și a fost publicat prima dată cu titlul „Acuzatori – Mijlocitori” în revista, aparținând BCC, Skjulte Skatter (Comori Ascunse) în aprilie 1994.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.