Ești satisfăcut?

Ești satisfăcut?

Imaginează-ți că la finalul vieții ai putea spune: „E mult mai bine decât mi-am imaginat vreodată!”

5 minute ·

Ai avut vreodată vreun scop în viață despre care ai spus, atunci când l-ai atins: „Nu cred că a meritat”, sau poate „Nu e chiar ce mi-am imaginat”? Sau, poate exact opusul - ai ales vreodată o cale anume, iar după un timp ai stat și ai reflectat și ți-ai spus: „Credeam că va fi bine, dar e mult mai bine decât mi-am imaginat vreodată?” Imaginează-ți ce satisficător ar fi să-ți dedici viața unui lucru care se încadrează în ultima categorie! Conform la scrierile lăsate de ei în urmă, următorii oameni s-au predat total unei vieți de ucenicie pentru Isus, iar spre finalul vieții ei au scris următoarele:

Pavel, care, după ce a văzut o lumină mare pe drumul spre Damasc a spus: „Doamne, ce vrei să fac?” (Fapte 9:3-6) și apoi mărturisește despre viața rezultată alegerii făcute de el: „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi …” Efeseni 3:20.

Petru a fost unul dintre pescarii care „și-au părăsit îndată mrejile” (Marcu 1:16-20) când Isus i-a chemat, scrie mai târziu în viață: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.” 2 Petru 1:3-4.

Iuda spune la finalul epistolei lui: „Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale...” Iuda 1:24-25.

Acești oameni, printre mulți alții, au lepădat orice câștig și carieră din lumea aceasta, pentru a-L urma pe Isus, și nu și-au regretat alegerea făcută.

În cartea lui Isaia găsim un îndemn pentru toți cei care doresc să aibă o viață împlinită, ca a acestor oameni menționați mai sus: „Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte fără bani şi fără plată! De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă, dar, şi veţi mânca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase.” Isaia 55:1-2. Capitolul continuă cu încurajări de a-L căuta pe Domnul și de a asculta Cuvântul Lui, deoarece „Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele. Da, veţi ieşi cu bucurie şi veţi fi călăuziţi în pace ...” Isaia 55:10-12.

Isus i-a spus femeii samaritene pe care a întâlnit-o la fântână: „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică." Ioan 4:13-14. Putem spune că aceasta este împlinirea profeției lui Isaia despre Isus: „… lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora.” Isaia 53:10-11.

Isus oferă aceeași satisfacție tuturor celor care merg pe urmele Lui: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” Ioan 10:10. Ucenicii Lui experimentează o viață binecuvântată pe pământ și o fericire nemaiauzită în eternitate. Cu astfel de exemple și promisiuni oferite nouă, oare nu este înțelept să facem cum suntem îndemnați? „Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape.?” Isaia 55:6

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.