Eu pot fi făcută desăvârșită – un adevăr minunat!

Eu pot fi făcută desăvârșită – un adevăr minunat!

Încă de copilă am avut multe întrebări despre Isus, care nu au primit răspuns timp de mult timp, lucru care nu mi-a satisfăcut inima.

5 minute ·

Încă de copilă am avut multe întrebări despre Isus care nu au fost niciodată răspunse într-un asemenea fel încât să-mi satisfacă inima mea. O întrebam pe mama lucruri precum: „Ce înseamnă că Isus a murit pentru păcatele noastre?” Auzisem propoziția asta de foarte multe ori, însă fără să înțeleg semnificația ei. Părea o afirmeție neterminată. Mama mea probabil a încercat să-mi explice, dar nici ea nu știa răspunsul prea bine iar inima a rămas nesatisfăcută. Trebuia să fie ceva mai mult, ceva mai profund - un lucru pe care nu-l înțelegeam. Și știam că nu este ok nici să continui să păcătuiesc.

Au trecut mulți ani până când am aflat adevărul. Parcă s-a aprins o lumină în întuneric atunci când am aflat că Isus a murit pentru noi ca păcatele să ne fie iertate – dar nu doar atât, ci El a deschis o cale, prin faptul că S-a dat ca exemplu, ca noi să-L urmăm.

Scrie în Evrei 4:15-16: „Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” El este Înaintașul nostru, care a venit în fire și sânge ca noi, a fost ispitit în toate aspectele ca noi, dar nu a păcătuit niciodată. Iar datorită faptului că El a venit aici cu carne și sânge ca noi, este posibil și pentru noi să fim făcuți desăvârșiți, asemeni Lui! Ce adevăr minunat! Acum totul avea sens!

Eu sunt ispitită, dar nu trebuie să cedez!

Chiar și când ispitită să fiu descurajată, trebuie să-mi amintesc că este un proces care nu se termină peste noapte. Poate am căzut în ispită, am fost nerăbdătoare, m-am mâniat pe cei din jurul meu sau pur și simplu am fost morocănoasă cu soțul sau copiii mei, dar dacă regret și îmi cer iertare, Dumnezeu mă iartă imediat, pentru că îmi cunoaște inima. Trebuie să am o conexiune continuă cu Isus, să-I acord timpul meu, să mă umplu cu Cuvântul Lui, să mă rog pentru putere, și va reuși pentru mine!

Am o boală autoimună care mă face deseori foarte obosită, slăbită, cu dureri și uneori chiar cu depresii. În unele zile am luptat cu lacrimi și am avut dificultăți în a mă îngriji de treburile normale ale casei. Dar nu vreau să las ca acest lucru să mă împiedice și Dumnezeu știe asta. Vreau ca familia mea să mă experimenteze ca o persoană fericită și vreau să-I dau toată cinstea lui Dumnezeu. Când emoțiile au fost atât de copleșitoare, a trebuit deseori să părăsesc încăperea și am fost insistentă ca văduva cu strigăte de nevoie la Dumnezeu pentru ajutor. (Luca 18:7). I-am spus că vreau să fiu fericită și El mi-a dat puterea de care aveam nevoie! Și da, am căzut uneori și pare că sunt prea multe să le număr - lucru care mă poate lăsa descurajată, dar Dumnezeu nu a făcut nicio greșeală atunci când m-a creat în felul acesta perfect. Aici eu îmi pot folosi situațiile pentru bine; pot folosi să fiu transformată, urmând exemplul lui Isus și închipuindu-mi cum ar fi făcut El. Și am remarcat un lucru fenomenal - emoțiile mele nu sunt așa de copleșitoare ca înainte. Cu ajutorul lui Dumnezeu pot și voi deveni o persoană total fericită, cu odihnă, pace și încredere în El, și nu trebuie să mai cedez în fața emoțiilor mele! Este chiar foarte interesant!

Ajutor din versete:

„Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” Filipeni 3:12-14.

„Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu.” Fapte 20:24.

Sunt atât de recunoscătoare că Dumnezeu mi-a vorbit încă de la o vârstă atât de fragedă și că m-a ales înainte de întemeierea acestei lumi. (Efeseni 1:4). Pot fi liberă de felul meu de a fi și să ajung eliberată de orice pretindere din partea celorlalți! Ce viață fericită!

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.