Eu sunt în călătorie într-o țară străină

Eu sunt în călătorie într-o țară străină

Toți oamenii știu că într-o zi se va încheia viața lor. Ce și-au adunat ei în această viață?

4 minute ·

Fiecare om știe că viața lor se va încheia într-o zi. Ea este doar o călătorie. În această călătorie ei își adună experiențe și cunoștințe în multe lucruri. Când ei își vor încheia călătorie și ajung la destinație se pune întrebarea dacă ei au adunat înțelepciunea de care vor avea nevoie.

Așa este și cu cei care se deplasează pentru studii. Mulți dintre ei se gândesc doar la distracție când se deplasează într-o țară străină. Când călătoria a luat sfârșit ei și-au irosit toate bunurile și puterile. Înțelepciunea pe care ei au adunat-o este doar distracție și pierderea timpului. Așadar, nimic folositor pentru sarcinași chemarea pentru care ei erau hotărâți. Așa este rezultatul multor vieți aici pe pământ. Ei au chemarea de a fi cu Isus în toată veșnicia, dar ei se gândesc doar de a fi oameni mari aici, în călătoria pe pământ. Când își încheie viața și trebuie să meargă în veșnicie, ei nu au nici comori și nici înțelepciune care să se potrivească în ceruri.

Ce valori adunăm noi?

Dacă ne uităm la un bebeluș care nu are experiențe și nici înțelegere despre bine sau rău. Dar el are chemare cerească în inimă, totuși ispitele din lume sunt multe. Când crește, se arată dacă el alege binele sau rău. Cei care aleg răul mor pe drum; dar cei care aleg binele primesc înțelepciune de viață prin toate încercările lor. Când se leapădă (neagă) pe sine însuși și fac voia lui Dumnezeu ei primesc experiențe care au valoare pentru veșnicie. Ei binecuvintează în loc să blesteme, iubesc în loc să urască, slujesc în loc să domnească, se bucură să dea în loc să ia. Când călătoria se sfârșește, ei și-au adunat comori și înțelepciune pentru chemarea și sarcina lor în veșnicie împreună cu Isus.

Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea.” 1. Timotei 6:7.

Când omul vine pe lume nu are înțelegere pentru niciun lucru; dar când va ieși din lume, are înțelegere în legătură cu multe lucruri. Și-a adunat experiențe, cunoștințe și înțelepciune în duhul său. Goi am venit pe lume și goi vom pleca din ea. Nu putem să luăm cu noi nimic din lucrurile pământești. Milionarii și săracii devin egali. Dar ce ne-am adunat în duhul nostru, asta luăm cu noi – asta va fi bogăția noastră în veșnicie. Cât de trist este când omul și-a adunat doar experiențe păcătoase și înțelepciune în lucrurile trecătoare. La sfârșitul vieții lor pot vorbi doar despre case, mobile, haine și mâncare – lucruri de care nu vor avea nevoie când călătoria a luat sfârșit.

Isus cunoaște călătoria

De aceea, trezește-te pentru chemarea ta și trăiește pentru destinația ta finală. Sfințește-L pe Isus ca Domn în inima ta. El cunoaște călătoria. El a trăit și a trecut prin ispitele și dificultățile oamenilor și acum stă la dreapta Tatălui. El locuiește în inimile celor care cred și El îi conduce prin Duhul Său Sfânt. Ei toți încheie călătoria cu valori bogate pentru cer.

Cei care au biruit în ispite vor primi coroana vieții. Cununa neprihănirii vor primi cei care au împlinit voia lui Dumnezeu pe pământ, iar cei care s-au jertfit pentru ceilalți vor primi cununa slavei care nu se poate vesteji.

2. Timotei 4:7-8: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.”

Fragment „Eu sunt în călătorie într-o țară străină” , 1960
© Drepturi de autor Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.