Faceți ucenici din toate neamurile

Faceți ucenici din toate neamurile

Care a fost intenția lui Isus cu ultima Sa poruncă pe care a dat-o ucenicilor Săi înainte să Se înalțe la cer?

4 minute ·

„Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: "Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului." Amin.” Matei 28:18-20.

Aici vedem porunca pe care au primit-o apostolii de la Isus. Nu era doar să „vină la piciorul crucii,” cum suntem invitați de mulți așa-numiți evangheliști sau cum se cântă în multe cântări religioase. Chemarea lor este să vină și să-și lase acolo povara păcatului. Dacă oamenii fac asta, li se spune că sunt creștini născuți din nou. Totuși, invitația lui Isus de a-L urma implica mult mai mult; avea un conținut mult mai profund, pe care apostolii trebuiau să-l ducă oamenilor – să-i învețe despre acest Isus și să-i facă ucenici.

Vânzătorii Cuvântului lui Dumnezeu

Sunt mulți oameni care au slujba de a-i face pe oameni să creadă în iertarea păcatelor și să-L caute pe Dumnezeu când sunt în nevoie, pentru a primi ajutor și binecuvântări. Odată ce i-au ajutat până la acel punct, ei sunt satisfăcuți. Lucrarea lor de a-i întări și a-i păzi în acea credință se dovedește a fi o slujbă foarte dificilă.

Isus a vorbit în așa fel încât mulți au venit la credință în El. „Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: "Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi." Ioan 8:30-36. Noi știm ce s-a întâmplat ulterior. Când a încercat să facă ucenici din ei, ei au început să-L urască. La fel este și azi. Mulți dintre cei ce se cheamă creștini, și cred că sunt născuți din nou, ar deveni dușmanii „evanghelistului” dacă el ar încerca să-i facă ucenici. Dar el, oricum, nu este interesat într-o asemenea sarcină. El vrea reputația adusă de mari treziri, dar nu dorește să își ia riscul ca mulțimile de oameni să-i devină dușmani, și să-l părăsească.

Bineînțeles, acești așa-ziși evangheliști nu sunt, ei înșiși, ucenici și nu sunt nici născuți din nou. Pavel spune, chiar și în zilele lui, că: „Căci noi nu vindem Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.” 2 Corinteni 2:17.*

Doar cei puțini

Isus i-a răspuns cuiva care dorea să-L urmeze, dar care dorea mai întâi să-și ia rămas bun de la cei de acasă: „Oricine pune mâna pe plug, şi se uită înapoi nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.” Luca 9:62. Cine are credință ca să spună așa ceva unei persoane care vrea să-l urmeze? Scripturile ne învață că doar puțini sunt cei vrednici de Împărăția lui Dumnezeu, dar sunt mulți care doresc să caute ajutorul lui Dumnezeu în dificultățile lor. Când Israel a intrat în nevoie, toată națiunea s-a pocăit, dar după ce Dumnezeu i-a ajutat, ei și-au urmat din nou căile proprii.

Sunt multe adunări mari, în zilele noastre, care nu au alt interes decât să-L caute pe Dumnezeu ca să nu fie pierduți, și ca El să-i ajute în dificultățile pământești. Acest tip de oameni plătesc salariu unui grup de predicatori ca să-i întărească în credința lor în acel Dumnezeu care este drăgăstos și îi va ajuta în ciuda vieții lor rele, și care nu-Și va aduce aminte de păcatele lor datorită lui Isus.

Cine îi poate învăța pe oameni să respecte toate lucrurile pe care Isus ni le-a poruncit? Și cine este vrednic să fie un ucenic?

*traducere originală din norvegiană

Acest articol este tradus din norvegiană și este o compilație de fragmente din broșurile: „Evanghelia lui Dumnezeu” (Skjulte Skatters Forlag, Norvegia 1988/1992) și “Învață-i să țină poruncile,” publicată în revista periodică a BCC numită„Skjulte Skatter” („Comori Ascunse”) în Mai, 1949

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.