Focul de la Rusalii

Focul de la Rusalii

La Rusalii, ucenicii au fost botezați cu Duhul Sfânt și cu foc. Este nevoie de foc pentru a se păstra unitatea.

4 minute ·

„Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. Fapte 3,41-42.

Cei din prima biserică veneau în fiecare zi la templu. Ei stăteau împreună într-un Duh împotriva la ceata de duhuri rele. Dragostea dintâi ardea în inimile lor. Timp de sute de ani, oamenii au fost o pradă pentru Satan, dar el a trebuit să fugă de focul rusaliilor.

Animalele de pradă se țin departe de foc

Dacă vrei să te aperi de animalele de pradă, în pădure, atunci aprinde un foc. Animalele stau și se uită de la distanță în junglă. Dacă focul se întețește, ele se trag câțiva pași înapoi. Dacă focul scade, atunci ele se apropie câțiva pași, și așa se apropie, pas cu pas, odată cu scăderea intensității focului. Cei care stau la periferie sunt prima pradă ce va fi luată. Dacă focul se stinge total, toți sunt expuși ca pradă pentru animale. Așa este și cu Biserica cea vie a lui Dumnezeu.

În Faptele Apostolilor 6,1 scrie că atunci când a crescut numărul ucenicilor, iudeii care vorbeau greacă au început să cârtească împotriva evreilor. Aici vedem cât de repede putem auzi răcnetul animalelor de pradă între cei care erau la periferie – chiar din prima biserică. În capitolul 20:28-29 Pavel spune: „Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma.”

Pavel îndeamnă puternic aici pe cei bătrâni să păzească turma de acești lupi răpitori. Aici nu poți să cruți. Căci în joc este turma lui Dumnezeu, turma pe care Isus Și-a câștigat-o cu propriul sânge. Aici trebuie să-L iubești pe Hristos mai mult decât pe aceștia. Ioan 21,15-17.

În trupa de elită arde mereu un foc de la Rusalii

Trupa de elită din prima biserică era invincibilă pentru Satan, căci acolo ardea focul Rusaliilor în fiecare individ, până în ziua morții lui. Și azi apar animale răpitoare și dau târcoale Bisericii vii a lui Dumnezeu, iar uneori auzi muget și răcnetul lor la periferie. Dar și azi există o trupă de elită în ale căror inimi arde vioi focul Rusaliilor, iar acolo Satan nu are nici o putere. De aceea, fiecare să se grăbească spre centru, unde focul arde cel mai tare.

Ca focul să ardă, el trebuie mereu să fie alimentat din viața proprie. Focul Rusaliilor este stins în inimile în care lipsește o continuă recunoaștere mai adâncă. Astfel de oameni au doar amintiri despre un botez slăvit al Duhului din trecut, iar animalele de pradă, deși pot avea blană de oaie, mișună în astfel de adunări.

Focul Rusaliilor trebuie să ardă. Este nevoie de adunări de rugăciune. Toată răutatea trebuie să se oprească la noi. Hai să ne păzim de orice rupere a părtășiei cu sfinții, căci atunci s-a terminat cu noi. Doar ca mădular în trup, în părtășie intensă cu mădularele mai înalte putem avea creșterea trupului către Cel care este Capul. Doar în trup este plinătatea lui Hristos. Hai să fim ca trupa de elită din prima biserică, cei care preferau să stea în foc, decât să păcătuiască.
Fragment dintr-un articol publicat în revista bisericii „Skjulte Skatter”, ianuarie 1938
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.