„Frica de Dumnezeu” nu este de modă veche

„Frica de Dumnezeu” nu este de modă veche

Adevărata frică de Dumnezeu este întotdeauna actuală și modernă. Ea poartă făgăduințe veșnice. Frica de Dumnezeu aduce reînnoire și creativitate și ne face oameni duhovnicești mobili.

3 minute ·

Dumnezeu este Creatorul și Domnul nostru. Voia Lui, așa cum a reieșit prin Isus Hristos, nu este de modă veche. Legile veșnice de viață ale lui Dumnezeu sunt la fel de relevante azi, cum au fost dintotdeauna.

Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul (voia lui Dumnezeu) viaţa veşnică. Galateni 6:8. Cel care se îndepărtează de calea fricii de Dumnezeu, va orbecăi curând în întunericul propriei minți. În ciuda faptului că tu socotești că ai gândit, ai spus și ai făcut ceea ce este drept, tu stai împotriva lui Dumnezeu și a voii Lui.

Aici este un orgoliu fatal unde tu cu gândurile tale te pui împotriva lui Dumnezeu și a gândurilor Lui. Motivul pentru aceasta este deseori lașitate și frică de oameni. Tu cedezi fluxului vremii. Gândirea umană preia locul legii lui Dumnezeu. Aroganța ia locul smereniei și tu te faci singur domn și judecător peste cuvântul Scripturii.

Motivul este întotdeauna: „Să nu judeci!” Și nu observi că tu însuți cu defăimare condamni pe cei care vor să se țină de Cuvântul lui Dumnezeu. În scrisoarea lui Pavel către romani, cap. 1-3 putem citi despre lucrurile care ne caracterizează pe noi, oamenii, după natura noastră decăzută. Aceasta este de fapt natura noastră umană. Rezultatul aceasta îngrijorător vine de acolo că omul începe să laude creația mai mult decât pe Creator. Romani 1:25.
Totul se încheie apoi cu: Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Rom. 3:17-18

Legism și viață înțepenită de creștin, o viață statică și mulțumire de sine sunt expresii pentru lipsă de frică de Dumnezeu. Este o cortină duhovnicească din spatele căruia ei își privesc semenii cu o privire critică.

Adevărata teamă de Dumnezeu este și va fi întotdeauna actuală și modernă. Ea deține făgăduințe veșnice. Stă scris că ea este începutul înțelepciunii, înțelepciunea de a-L iubi și a-L cinsti pe Dumnezeu și voia Lui. Frica de Dumnezeu aduce reînnoire și creativitate și ne face oameni duhovnicești mobili care pot de asemenea să și meargă împotriva maselor de oameni, la fel cum păstrăvul urcă în susul răului. Frica de Dumnezeu ne face oameni ridicați care pot sta pe temelia adevărului așa cum scrie în Cuvântul lui Dumnezeu. Frica de Dumnezeu ne face oameni miloși care se jertfesc pe ei înșiși și care lucrează spre binecuvântarea și bucuria celorlalți.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.