Acest site folosește coockie-uri pentru a recunoaște vizite repetate și preferințe pentru a oferi facilități pentru mediile sociale și pentru a analiza traficul. Apăsând pe butonul „Accept”, sau folosind site-ul nostru, ești de acord cu politica noastră de Coockie-uri și cu termenii de utilizare.
Gândurile lui Dumnezeu – pace, nădejde și viitor

Gândurile lui Dumnezeu – pace, nădejde și viitor

Toate gândurile lui Dumnezeu pentru noi, oamenii, sunt despre a ne da pace, nădejde și viitor.

4 minute ·

„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” Ieremia 29:11. Gândurile lui Dumnezeu pentru noi, oamenii, sunt despre a ne da pace, nădejde și viitor.

Când ne gândim la acțiunile lui Dumnezeu în istoria mântuirii, dăm din nou de gândurile de pace, nădejde și viitor ale lui Dumnezeu. Fiecare dintre cele zece porunci pe care Dumnezeu i le-a dat lui Moise au fost date doar cu intenția de a le da oamenilor pace, nădejde și viitor. Unele dintre făgăduințe legate de porunci mărturisesc clar despre un viitor. „'Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta' – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – ‘ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ.'” Efes. 6,2-3. Jaful, crima și necredincioșia duc la neliniște, deznădejde și previziuni proaste ale viitorului! „O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta, ca valurile mării.”, spune profetul Isaia în Is. 48:18

Dumnezeu a condus pe poporul Israel în multe încercări și necazuri în călătoria lor din Egipt în Țara Făgăduită, nu pentru a-i chinui, nu pentru că se gândea la nenorocire, ci  „ca să te smerească şi să te încerce şi să-ţi facă bine apoi.” Deut. 8:16. Dumnezeu nu putea să facă bine poporului Israel atâta timp cât în inima lor nu era o voie sinceră de a ține poruncile Lui (vers. 2). Dumnezeu are o administrare cu fiecare om, cu fiecare națiune și cu fiecare popor. Noi vedem în istoria lumii că războiul și catastrofele au fost menite să-i conducă pe oameni la Dumnezeu, la mântuire, pace și împăcare. „Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, şi prin suferinţă îl înştiinţează.”, Iov 36:15.

Aceasta a fost cântarea îngerilor pentru păstorii de pe câmpiile Betleemului: „Pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” Când Isus era pe pământ și făcea bine, vindeca bolnavi și ajuta pe oamenii în nevoie, aceasta a fost ca să dea oamenilor pace, nădejde și viitor. Gândurile pozitive ale lui Dumnezeu duc la acțiune. Gândul de împăcare, încă un gând pozitiv al lui Dumnezeu, a făcut că Dumnezeu Și-a trimis Fiul pe pământ până acolo că Isus Și-a dat viața în locul nostru, o faptă care poate da omenirii posibilități enorme de dezvoltare și o perspectivă veșnică în viața zilnică, aici, pe pământ!

Ved hver dag å ta vårt kors opp, vil Guds positive tanker om oss bli realisert i våre liv

Totuși, lucrul mare în lucrarea de mântuire a lui Isus este faptul că El a deschis o Cale Nouă și Vie, astfel încât a devenit posibil pentru noi – oameni în carne și sânge, să biruim ura și neliniștea, să biruim natura noastră, care crează neliniște. Despre iudeu și străin Pavel scrie în Efes. 2:14-17:  „Căci El (Isus) este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, – – şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.” Prin a ne lua crucea în fiecare zi, acea cruce care a omorât vrăjmășia din fire, gândurile pozitive ale lui Dumnezeu despre noi sunt realizate în viețile noastre- pace, nădejde și viitor. Gândurile lui Dumnezeu pentru noi devin gândurile noastre pentru oamenii din jurul nostru – ne gândim la cel mai mare bine al lor pentru timp și veșnicie!

„Uită-te bine la cel fără prihană şi priveşte pe cel fără vicleşug; căci omul de pace are parte de moştenitori.” Psalmi 37:37.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.