Granițe puse de Dumnezeu: Scopul Lui cu viețile noastre

Granițe puse de Dumnezeu: Scopul Lui cu viețile noastre

În cele din urmă, Dumnezeu este Cel care controlează granițele vieților noastre, cu scopul de a ne atrage mai aproape către Sine.

5 minute ·

Dumnezeu vrea să ne atragă mai aproape de Sine

Toți avem granițe în viață - geografice, de sănătate, financiare și în multe alte aspecte ale vieții. Din diferite motive, aceste granițe se pot schimba de-a lungul vieții. Uneori le putem muta singuri, alteori ele se schimbă fără intervenția noastră directă. Noi ne putem irosi porțiuni majore din viață dorindu-ne ca granițele să fie altundeva, când, de fapt, mult mai imporatant este să învățăm să ne comportăm în interiorul acestor limite.

Pavel, sperând să-i conducă pe greci către Dumnezeu, le-a vorbit despre granițe, când a văzut mulțimea de idoli la care ei se închinau: „El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.” Fapte 17:26-27. În cele din urmă, Dumnezeu este Cel care controlează granițele vieților noastre, cu scopul de a ne atrage mai aproape către Sine.

Ce a învățat Iov când granițele lui s-au schimbat

Iov a fost un om care a experimentat o schimbare bruscă a hotarelor vieții lui. Din porunca și permisiunea lui Dumnezeu, Satan i-a distrus toate bunurile și i-a omorât pe toți cei 10 copii ai săi, toate într-o singură zi. (Vezi Iov 1.) În fel uimitor, reacția lui Iov a fost: „Atunci Iov s-a sculat, şi-a sfâşiat mantaua şi şi-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat şi a zis: 'Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat - binecuvântat fie Numele Domnului!'” Iov 1:20-22.

Granițele lui Iov s-au restrâns imediat, când Dumnezeu i-a permis lui Satan să-i ia sănătatea: „Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creştetul capului.” Iov 2:7. Soția și prietenii lui Iov erau convinși că Iov făcuse ceva neplăcut lui Dumnezeu, dar Iov a înțeles să se apropie tot mai mult de Dumnezeu, ca mai târziu să poată spune: Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.” Iov 42:5-6. El s-a folosit de aceste schimbări drastice ale granițelor vieții lui pentru a obține o relație mai strânsă cu Dumnezeu.

O relație cu Dumnezeu care devine tot mai profundă

Această alegere de a ne apropia mai mult de Dumnezeu în încercările vieții, când granițele se schimbă, ne poate aduce un lucru pe care eroii credinței l-au primit de-a lungul istoriei. (Vezi tot capitolul 11 din Evrei). Ei au folosit aceste schimbări neplăcute ca să experimenteze că „...El răsplăteşte pe cei ce-L caută.” Evrei 11:6.

Și Pavel explică cum el gestiona astfel de situații grele în viața sa: „Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întăreşte.” Filipeni 4:12-13.

Când privim astfel la granițele noastre, experimentăm ce a spus Isus: „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” Ioan 17:3. Viața va deveni o călătorie interesantă de a-L experimenta pe Dumnezeu, care Se îngrijește ca toate lucrurile care ne vin în cale să ne împingă spre o relație tot mai profundă cu Dumnezeu și cu Fiul Său. Rezultatul este că suntem transformați tot mai mult în imaginea lui Isus. (Romani 8:28-29). Nu ne mai pierdem timpul sperând schimbări efemere, care nu vor putea niciodată să ne aducă satisfacție adevărată, ci ne concentrăm întreaga atenție spre a trăi viața cerească, care include și o părtășie adevărată și adâncă cu acei oameni care au aceeași țintă.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.